Βρέθηκαν 18 αποτελέσματα   RSS     Θεωρία Υπολογισμού [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Κανονικές γλώσσες, πεπερασμένα αυτόματα (Μέρος α') (Καπόρης ΑλέξηςΕπίκουρος Καθηγητής)

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Κανονικές γλώσσες, πεπερασμένα αυτόματα (Μέρος α')
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 00:35:54 196
[Play] .Κανονικές Γραμμές και πεπερασμένα αυτόματα (μέρος β') (Καπόρης ΑλέξηςΕπίκουρος Καθηγητής)

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

.Κανονικές Γραμμές και πεπερασμένα αυτόματα (μέρος β')
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 01:40:25 79
[Play] Πεπερασμένα αυτόματα (Μέρος γ') (Καπόρης ΑλέξηςΕπίκουρος Καθηγητής)

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Πεπερασμένα αυτόματα (Μέρος γ')
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 00:25:45 43
[Play] Λήμμα Άντλησης για Κανονικες Γλώσσες (Καπόρης ΑλέξηςΕπίκουρος Καθηγητής)

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Λήμμα Άντλησης για Κανονικες Γλώσσες
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 01:14:36 38
[Play] Γραμματικές και Γλώσσες χωρίς Συμφραζόμενα (Καπόρης ΑλέξηςΕπίκουρος Καθηγητής)

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Γραμματικές και Γλώσσες χωρίς Συμφραζόμενα
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 00:39:29 39

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Αυτόματα στοίβας, λήμμα άντλησης για γλώσσες χωρίς συμφραζόμενα
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 01:12:49 32
[Play] Μηχανές Turing, υπολογισιμότητα (Mέρος α') (Καπόρης ΑλέξηςΕπίκουρος Καθηγητής)

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Μηχανές Turing, υπολογισιμότητα (Mέρος α')
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 00:28:51 39
[Play] Μηχανές Turing, υπολογισιμότητα (Mέρος β') (Καπόρης ΑλέξηςΕπίκουρος Καθηγητής)

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Μηχανές Turing, υπολογισιμότητα (Mέρος β')
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 00:34:22 21

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Η θέση των Church-Turing. Μη-υπολογισιμότητα, το πρόβλημα του τερματισμού (Μέρος α')
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 01:07:49 16

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Η θέση των Church-Turing. Μη - υπολογισιμότητα το πρόβλημα του τερματισμού (Μέρος β')
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 00:47:17 13

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Η θέση των Church-Turing. Μη-υπολογισιμότητα, το πρόβλημα του τερματισμού (Μέρος γ')
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 00:50:16 16

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Η θέση των Church-Turing. Μη-υπολογισιμότητα, το πρόβλημα του τερματισμού (Μέρος δ')
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 00:48:57 15

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Η θέση των Church-Turing. Μη-υπολογισιμότητα, το πρόβλημα του τερματισμού (Μέρος ε')
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 00:53:43 11

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Η θέση των Church-Turing. Μη-υπολογισιμότητα, το πρόβλημα του τερματισμού (Μέρος στ')
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 00:46:26 11
[Play] Αναγωγή και Πληρότητα (Μέρος α') (Καπόρης ΑλέξηςΕπίκουρος Καθηγητής)

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Αναγωγή και Πληρότητα (Μέρος α')
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 00:50:13 20
[Play] Αναγωγή και Πληρότητα (Μέρος β') (Καπόρης ΑλέξηςΕπίκουρος Καθηγητής)

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Αναγωγή και Πληρότητα (Μέρος β')
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 00:48:15 12
[Play] Αναγωγή και Πληρότητα (Μέρος γ') (Καπόρης ΑλέξηςΕπίκουρος Καθηγητής)

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Αναγωγή και Πληρότητα (Μέρος γ')
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 00:14:56 10
[Play] Μη-ντετερμινισμός και NP-πληρότητα, σχέση Ρ και ΝΡ (Καπόρης ΑλέξηςΕπίκουρος Καθηγητής)

Θεωρία Υπολογισμού, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Μη-ντετερμινισμός και NP-πληρότητα, σχέση Ρ και ΝΡ
Εξάμηνο: 7o 2015-11-24 00:43:00 24
Top