Βρέθηκαν 24 αποτελέσματα   RSS     ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ [open] [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Συσχέτιση και Παλινδρόμηση (Α)  / Διάλεξη 8 (Ματσίνος ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Συσχέτιση και Παλινδρόμηση
Εξάμηνο: 4o 2015-02-13 00:17:18 38
[Play] Συσχέτιση και Παλινδρόμηση (Β)  / Διάλεξη 8 (Ματσίνος ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Συσχέτιση και Παλινδρόμηση
Εξάμηνο: 4o 2015-02-13 00:26:18 42
[Play] Συσχέτιση και Παλινδρόμηση (Γ)  / Διάλεξη 8 (Ματσίνος ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Συσχέτιση και Παλινδρόμηση
Εξάμηνο: 4o 2015-02-13 00:24:36 38
[Play] Ανάλυση Διακύμανσης με έναν παράγοντα - ANOVA (Α)  / Διάλεξη 9 (Ματσίνος ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Ανάλυση Διακύμανσης με έναν παράγοντα - ANOVA
Εξάμηνο: 4o 2015-02-13 00:19:14 21
[Play] Ανάλυση Διακύμανσης με έναν παράγοντα - ANOVA (Β)  / Διάλεξη 9 (Ματσίνος ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Ανάλυση Διακύμανσης με έναν παράγοντα - ANOVA
Εξάμηνο: 4o 2015-02-13 00:20:27 17
[Play] Ανάλυση Διακύμανσης με έναν παράγοντα - ANOVA (Β)  / Διάλεξη 9 (Ματσίνος ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Ανάλυση Διακύμανσης με έναν παράγοντα - ANOVA
Εξάμηνο: 4o 2015-02-13 00:15:06 15
[Play] Έλεγχος υποθέσεων ΙΙ (Α)  / Διάλεξη 6 (Ματσίνος ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Έλεγχος υποθέσεων ΙΙ
Εξάμηνο: 4o 2015-02-12 00:24:02 21
[Play] Έλεγχος υποθέσεων ΙΙ (Β)  / Διάλεξη 6 (Ματσίνος ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Έλεγχος υποθέσεων ΙΙ
Εξάμηνο: 4o 2015-02-12 00:23:06 16
[Play] Έλεγχος υποθέσεων ΙΙ (Γ)  / Διάλεξη 6 (Ματσίνος ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Έλεγχος υποθέσεων ΙΙ
Εξάμηνο: 4o 2015-02-12 00:16:30 17
[Play] Test x^2 και η κατανομή F (Α)  / Διάλεξη 7 (Ματσίνος ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Test x^2 και η κατανομή F
Εξάμηνο: 4o 2015-02-12 00:19:55 34
[Play] Test x^2 και η κατανομή F (Β)  / Διάλεξη 7 (Ματσίνος ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Test x^2 και η κατανομή F
Εξάμηνο: 4o 2015-02-12 00:21:14 19
[Play] Test x^2 και η κατανομή F (Γ)  / Διάλεξη 7 (Ματσίνος ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Test x^2 και η κατανομή F
Εξάμηνο: 4o 2015-02-12 00:16:37 15
[Play] Διαστήματα εμπιστοσύνης (Α)  / Διάλεξη 4 (Ματσίνος ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαστήματα εμπιστοσύνης
Εξάμηνο: 4o 2015-02-11 00:24:45 28
[Play] Διαστήματα εμπιστοσύνης (Β)  / Διάλεξη 4 (Ματσίνος ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαστήματα εμπιστοσύνης
Εξάμηνο: 4o 2015-02-11 00:21:42 23
[Play] Διαστήματα εμπιστοσύνης (Γ)  / Διάλεξη 4 (Ματσίνος ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαστήματα εμπιστοσύνης
Εξάμηνο: 4o 2015-02-11 00:20:23 19
[Play] Έλεγχος υποθέσεων (Α)  / Διάλεξη 5 (Ματσίνος ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Έλεγχος υποθέσεων
Εξάμηνο: 4o 2015-02-11 00:27:29 44
[Play] Έλεγχος υποθέσεων (Β)  / Διάλεξη 5 (Ματσίνος ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Έλεγχος υποθέσεων
Εξάμηνο: 4o 2015-02-11 00:26:05 24
[Play] Η κανονική Κατανομή Ν (μ,σ^2) (Α)  / Διάλεξη 3 (Ματσίνος ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Η κανονική Κατανομή Ν (μ,σ^2)
Εξάμηνο: 4o 2015-02-10 00:27:05 28
[Play] Η κανονική Κατανομή Ν (μ,σ^2) (Β)  / Διάλεξη 3 (Ματσίνος ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Η κανονική Κατανομή Ν (μ,σ^2)
Εξάμηνο: 4o 2015-02-10 00:29:52 23
[Play] Κατανομές πιθανοτήτων (Α)  / Διάλεξη 2 (Ματσίνος ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Κατανομές πιθανοτήτων
Εξάμηνο: 4o 2015-02-05 00:26:58 25
Top