Βρέθηκαν 22 αποτελέσματα   RSS     Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Παρουσίαση Εθνικού υπερυπολογιστικού συστήματος ARIS: Διαδικασίες Πρόσβασης και Δυνατότητες Εκμετάλλευσης.,  Τμήμα Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας  -  ΕΔΕΤ

Παρουσίαση Εθνικού υπερυπολογιστικού συστήματος ARIS: Διαδικασίες Πρόσβασης και Δυνατότητες Εκμετάλλευσης
2017-10-30 03:34:28 66

Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Ιδρύματα του Εξωτερικού,  Τμήμα Live Streaming

Χαιρετισμός από την Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Διασφάλισης Ποιότητας, Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Μπούνια - «Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ολλανδία», Μάρθα Τριανταφύλλου, Μορφωτική Ακόλουθος, Ολλανδική Πρεσβεία
2017-05-10 00:20:54 73

Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Ιδρύματα του Εξωτερικού,  Τμήμα Live Streaming

«Μεταπτυχιακές Σπουδές στις ΗΠΑ & Υποτροφίες Ιδρύματος Fulbright», Νικόλαος Τουρίδης, Εκπαιδευτικός Σύμβουλος & Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος, Ίδρυμα Fulbright
2017-05-03 00:28:25 16

Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Ιδρύματα του Εξωτερικού,  Τμήμα Live Streaming

«Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία και υποτροφίες της DAAD», Alexander Roggenkamp, Διευθυντής, DAAD - Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών
2017-05-03 00:22:24 247

Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Ιδρύματα του Εξωτερικού,  Τμήμα Live Streaming

«Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιταλία», Giuseppina Fili, Υπεύθυνη για τις Σπουδές στην Ιταλία, Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών
2017-05-03 00:22:24 389

Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Ιδρύματα του Εξωτερικού,  Τμήμα Live Streaming

«Μεταπτυχιακές σπουδές στη Βρετανία», Κωστής Γεωργίου, Education Services Manager, British Council
2017-05-03 00:31:14 9

Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Ιδρύματα του Εξωτερικού,  Τμήμα Live Streaming

Ερωτήσεις-Συζήτηση
2017-05-03 00:41:14 13

Διαμόρφωση & Υιοθέτηση Πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης,  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ομιλητές:  Αλεξάνδρα Μπούνια  (Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Διασφάλισης Ποιότητας)

Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Διασφάλισης Ποιότητας, Αν. Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Μπούνια
2016-03-03 00:02:50 10

Διαμόρφωση & Υιοθέτηση Πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης,  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ομιλητές:  Δρ. Βικτωρία Τσουκαλά  (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)

«Ανοικτή Πρόσβαση και εξελίξεις σε επίπεδο πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Δρ. Βικτωρία Τσουκαλά, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Κεντρικό Αμφιθέατρο Κτηρίου Γεωγραφίας
2016-03-03 00:38:47 2

Διαμόρφωση & Υιοθέτηση Πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης,  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ομιλητές:  Δρ Μαρίνα Αγγελάκη  (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)

Ανάπτυξη και υποστήριξη των Πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» Δρ. Μαρίνα Αγγελάκη, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2016-03-03 00:33:31 1
[Play] 1. Γενική περιγραφή συστήματος (Αλέξανδρος ΣπάθηςΕΤΕΠ)

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση & κατάρτιση τεχνικού & διδακτικού προσωπικού για τα Open Courcses, Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Γενική περιγραφή του υλικού και του συστήματος καταγραφής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού
Εξάμηνο: - 2015-11-30 00:01:06 16
[Play] 2. Συνδέσεις συστήματος (Αλέξανδρος ΣπάθηςΕΤΕΠ)

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση & κατάρτιση τεχνικού & διδακτικού προσωπικού για τα Open Courcses, Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Περιγραφή συνδέσεων συστήματος και μεταφοράς σήματος
Εξάμηνο: - 2015-11-30 00:04:03 8
[Play] 3. Κάμερες (Αλέξανδρος ΣπάθηςΕΤΕΠ)

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση & κατάρτιση τεχνικού & διδακτικού προσωπικού για τα Open Courcses, Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Περιγραφή των συνδέσεων και του τρόπου λειτουργίας των καμερών του συστήματος
Εξάμηνο: - 2015-11-30 00:01:48 3
[Play] 4. Ηχητικός εξοπλισμός (Αλέξανδρος ΣπάθηςΕΤΕΠ)

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση & κατάρτιση τεχνικού & διδακτικού προσωπικού για τα Open Courcses, Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Περιγραφή των συνδέσεων και τρόπου λειτουργίας της κονσόλας και των ασύρματων μικροφώνων
Εξάμηνο: - 2015-11-30 00:03:29 3
[Play] 5. ATEM video mixer (Αλέξανδρος ΣπάθηςΕΤΕΠ)

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση & κατάρτιση τεχνικού & διδακτικού προσωπικού για τα Open Courcses, Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Περιγραφή του συστήματος ATEM video mixer και ανάλυση λειτουργίας
Εξάμηνο: - 2015-11-30 00:05:37 7
[Play] 6. Wirecast - Γενική περιγραφή (Αλέξανδρος ΣπάθηςΕΤΕΠ)

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση & κατάρτιση τεχνικού & διδακτικού προσωπικού για τα Open Courcses, Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Γενική περιγραφή και ανάλυση συνδέσεων για το σύστημα Wirecast για την επεξεργασία, σύνθεση και καταγραφή οπτικοακουστικού υλικού
Εξάμηνο: - 2015-11-30 00:06:08 4

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση & κατάρτιση τεχνικού & διδακτικού προσωπικού για τα Open Courcses, Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Περιγραφή της λειτουργίας remote desktop και καταγραφής σήματος
Εξάμηνο: - 2015-11-30 00:15:04 3

Συνάντηση ενημέρωσης για νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 - Προτάσεις καινοτομίας,  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συνάντηση ενημέρωσης για νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 - Προτάσεις καινοτομίας, 16 Οκτωβρίου 2015
2015-10-16 02:13:22 28

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ - Από την ιδέα στην επιχείρηση,  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ομιλητές:  Αλεξάνδρα Μπούνια  (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Η Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Μπούνια, Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητα, Ιδρυματικά Υπεύθυνη της Δ.Α.ΣΤΑ.
2015-05-29 00:15:34 5

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ - Από την ιδέα στην επιχείρηση,  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ομιλητές:  Μαρίνα Μωραϊτη  (Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO))

Δ.Ε. και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό. Πώς να τα κατανοήσουμε, τι να κάνουμε για να αποκτήσουμε προστασία στην Ευρώπη. Μαρίνα Μωραΐτη, Εξετάστρια σε υπολογιστές, Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO)
2015-05-29 01:20:40 3
Top