Βρέθηκαν 20 αποτελέσματα   RSS     Γαλαντόμος Ιωάννης [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Ενότητα 1 - Εισαγωγικές παρατηρήσεις (Γαλαντόμος ΙωάννηςΛέκτορας)

Γραμματισμός [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Εισαγωγή Η έννοια του Γραμματισμού Ορισμοί Γραμματισμού Ιστορική αναδρομή
Εξάμηνο: 5o 2015-10-26 00:40:32 262

Γραμματισμός [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Θεωρητικό πλαίσιο Βασικά χαρακτηρηστικά της ΣΛΓ Σύνδεση γλώσσας με ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο Εφαρμογές της ΣΛΓ στην εκπαίδευση
Εξάμηνο: 5o 2015-10-26 00:35:54 50

Γραμματισμός [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Θεωρητικό πλαίσιο Βασικά χαρακτηρηστικά της ΣΛΓ Σύνδεση γλώσσας με ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο Εφαρμογές της ΣΛΓ στην εκπαίδευση
Εξάμηνο: 5o 2015-10-26 00:28:47 31

Γραμματισμός [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση Κριτική προσέγγιση του γραμματισμού
Εξάμηνο: 5o 2015-10-26 00:31:53 37

Γραμματισμός [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση Κριτική προσέγγιση του γραμματισμού
Εξάμηνο: 5o 2015-10-26 00:24:31 18

Γραμματισμός [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Θεωρητικές παρατηρήσεις Αυτόνομο μοντέλο του γραμματισμού Ιδεολογικό μοντέλο του γραμματισμού
Εξάμηνο: 5o 2015-10-26 00:14:43 10

Γραμματισμός [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Θεωρητικές παρατηρήσεις Αυτόνομο μοντέλο του γραμματισμού Ιδεολογικό μοντέλο του γραμματισμού
Εξάμηνο: 5o 2015-10-26 00:26:19 11

Γραμματισμός [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Θεωρητικές παρατηρήσεις Παιδαγωγική του γραμματισμού
Εξάμηνο: 5o 2015-10-26 00:24:00 20

Γραμματισμός [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Θεωρητικές παρατηρήσεις Παιδαγωγική του γραμματισμού
Εξάμηνο: 5o 2015-10-26 00:25:10 11
[Play] Ενότητα 7η - μέρος Α΄: Πολυτροπικότητα (Γαλαντόμος ΙωάννηςΛέκτορας)

Γραμματισμός [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Εισαγωγικες παρατηρήσεις Χαρακτηριστικά γλώσσας που τη διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα επικοινωνιακά συστήματα Ομοιότητες και διαφορές μονοτροπικών & πολυτροπικών κειμένων (Walsh, 2003) Χαρακτηριστικά πολυτροπικού λόγου (Χατζησαββίδης, 2011) Βαθμός πολυτροπικότητας (Χαραλαμπόπουλος, 2003) Δυνατότητα αξιοποίησης τεχνολογίας Πρόσληψη & κατανόηση πολυτροπικών κειμένων Εκπαιδευτικές διαστάσεις Πολυτροπική κοινωνική σημειωτική της μάθησης Παραδοχές πολυτροπικής κοινωνικής σημειωτικής της μάθησης
Εξάμηνο: 5o 2015-10-26 00:21:07 16
[Play] Ενότητα 7η - μέρος Β΄: Πολυτροπικότητα (Γαλαντόμος ΙωάννηςΛέκτορας)

Γραμματισμός [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Εισαγωγικες παρατηρήσεις Χαρακτηριστικά γλώσσας που τη διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα επικοινωνιακά συστήματα Ομοιότητες και διαφορές μονοτροπικών & πολυτροπικών κειμένων (Walsh, 2003) Χαρακτηριστικά πολυτροπικού λόγου (Χατζησαββίδης, 2011) Βαθμός πολυτροπικότητας (Χαραλαμπόπουλος, 2003) Δυνατότητα αξιοποίησης τεχνολογίας Πρόσληψη & κατανόηση πολυτροπικών κειμένων Εκπαιδευτικές διαστάσεις Πολυτροπική κοινωνική σημειωτική της μάθησης Παραδοχές πολυτροπικής κοινωνικής σημειωτικής της μάθησης
Εξάμηνο: 5o 2015-10-26 00:29:16 14
[Play] Ενότητα 8η - μέρος Α΄: Πολυγραμματισμοί (Γαλαντόμος ΙωάννηςΛέκτορας)

Γραμματισμός [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Θεωρητικό πλαίσιο Πολυγραμματισμοί και παιδαγωγική του γραμματισμού Βασικές παραδοχές πολυγραμματισμών Η γλωσσική διδασκαλία στο πλαίσιο των πολυγραμματισμών Παράδειγμα διδασκαλίας
Εξάμηνο: 5o 2015-10-26 00:30:29 21
[Play] Ενότητα 8η - μέρος Β΄: Πολυγραμματισμοί (Γαλαντόμος ΙωάννηςΛέκτορας)

Γραμματισμός [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Θεωρητικό πλαίσιο Πολυγραμματισμοί και παιδαγωγική του γραμματισμού Βασικές παραδοχές πολυγραμματισμών Η γλωσσική διδασκαλία στο πλαίσιο των πολυγραμματισμών Παράδειγμα διδασκαλίας
Εξάμηνο: 5o 2015-10-26 00:23:06 11

Γραμματισμός [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Θεωρητικό πλαίσιο Γλωσσοδιδακτικές τάσεις εντός του Γραμματισμού και των Πολυγραμματισμών Σχολικός γραμματισμός Ακαδημαϊκός γραμματισμός
Εξάμηνο: 5o 2015-10-26 00:29:29 16

Γραμματισμός [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Θεωρητικό πλαίσιο Γλωσσοδιδακτικές τάσεις εντός του Γραμματισμού και των Πολυγραμματισμών Σχολικός γραμματισμός Ακαδημαϊκός γραμματισμός
Εξάμηνο: 5o 2015-10-26 00:24:53 11

Γραμματισμός [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Εισαγωγικές παρατηρήσεις Οικογενειακός γραμματισμός
Εξάμηνο: 5o 2015-10-26 00:45:47 15

Γραμματισμός [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Εισαγωγικές παρατηρήσεις Οικογενειακός γραμματισμός
Εξάμηνο: 5o 2015-10-26 00:19:00 9

Γραμματισμός [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στόχοι ΣΔΕ Ομάδα-Στόχος & εβδομαδιαίο πρόγραμμα Διδασκόμενα μαθήματα Διδασκόμενοι γραμματισμοί Η αξιολόγηση στα ΣΔΕ
Εξάμηνο: 5o 2015-10-26 00:33:52 14

Γραμματισμός [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στόχοι ΣΔΕ Ομάδα-Στόχος & εβδομαδιαίο πρόγραμμα Διδασκόμενα μαθήματα Διδασκόμενοι γραμματισμοί Η αξιολόγηση στα ΣΔΕ
Εξάμηνο: 5o 2015-10-26 00:16:07 14

Γραμματισμός [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Λειτουργική προσέγγιση Ολιστική γλωσσική προσέγγιση Προσέγγιση των εννοιολογικών κατασκευών
Εξάμηνο: 5o 2015-10-26 01:17:05 34
Top