Βρέθηκαν 44 αποτελέσματα   RSS     Καραντζόλα Ελένη [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Διάλεξη 1η – μέρος Α΄: Προθεωρητική συζήτηση (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Βασικές έννοιες και όροι-ορισμοί. Εμφάνιση και ανάπτυξη του κλάδου. Σχέση με άλλους κλάδους της γλωσσολογίας. Βασική διάκριση ανάμεσα σε προγραμματισμό επί της γλωσσικής υπόστασης [status planning] και προγραμματισμό επί της γλωσσικής ύλης [corpus planning]
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:46:32 177
[Play] Διάλεξη 1η – μέρος Β΄: Ενότητες μαθήματος (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Βασικές έννοιες και όροι-ορισμοί. Εμφάνιση και ανάπτυξη του κλάδου. Σχέση με άλλους κλάδους της γλωσσολογίας. Βασική διάκριση ανάμεσα σε προγραμματισμό επί της γλωσσικής υπόστασης [status planning] και προγραμματισμό επί της γλωσσικής ύλης [corpus planning]
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:45:18 64
[Play] Διάλεξη 2η – μέρος Α΄: Δρώντες άσκησης γλωσσικής πολιτικής (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Δρώντες άσκησης γλωσσικής πολιτικής
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:48:05 71
[Play] Διάλεξη 2η – μέρος Β΄: Εμφάνιση του κλάδου (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Εμφάνιση του κλάδου
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:21:09 56

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Επίσημη/-ες και εθνική/-ές γλώσσες. Μητρική γλώσσα. Μειονοτικές γλώσσες: γλώσσες γηγενών - γλώσσες μεταναστών. Γλώσσα επαρχίας/περιφέρειας. Γλώσσα πρωτεύουσας.
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:43:50 71

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Επίσημη/-ες και εθνική/-ές γλώσσες. Μητρική γλώσσα. Μειονοτικές γλώσσες: γλώσσες γηγενών - γλώσσες μεταναστών. Γλώσσα επαρχίας/περιφέρειας. Γλώσσα πρωτεύουσας.
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:22:49 49
[Play] Διάλεξη 4η – μέρος Α΄: Σχέση επίσημης/μειονοτικής γλώσσας (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Σχέση επίσημης/μειονοτικής γλώσσας
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:24:10 53

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Μειονότητες και μειονοτικές γλώσσες στην Ελλάδα
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:58:24 50
[Play] Διάλεξη 5η – μέρος Α΄: Η γλώσσα της επαρχίας/περιφέρειας (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Η γλώσσα της επαρχίας/περιφέρειας
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:31:28 51
[Play] Διάλεξη 5η – μέρος Β΄: Η γλώσσα της πρωτεύουσας (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Η γλώσσα της πρωτεύουσας
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:29:12 45
[Play] Διάλεξη 6η – μέρος Α΄: Επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:45:59 51
[Play] Διάλεξη 6η – μέρος Β΄: Η γλώσσα της θρησκείας (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Η γλώσσα της θρησκείας
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:23:09 35
[Play] Διάλεξη 7η – μέρος Α΄: Η γλώσσα διεθνούς επικοινωνίας (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Η γλώσσα διεθνούς επικοινωνίας
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 01:05:29 51
[Play] Διάλεξη 7η – μέρος Β΄: Η γλώσσα ευρείας επικοινωνίας (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Η γλώσσα ευρείας επικοινωνίας
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:28:59 84
[Play] Διάλεξη 8η – μέρος Α΄: Η γλώσσα της εκπαίδευσης (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Η γλώσσα της εκπαίδευσης
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:53:28 34
[Play] Διάλεξη 8η – μέρος Β΄: Γλωσσικές πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Γλωσσικές πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:27:28 34
[Play] Διάλεξη 9η – μέρος Α΄: Corpus Planning (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Corpus Planning
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:39:03 46
[Play] Διάλεξη 9η – μέρος Β΄: Εγγραφισμός (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Εγγραφισμός
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:40:53 39
[Play] Διάλεξη 10η – μέρος Α΄: (Προ)τυποποίηση (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

(Προ)τυποποίηση
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:34:38 27
[Play] Διάλεξη 10η – μέρος Β΄: Επανεγγραφισμός (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Επανεγγραφισμός
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:48:21 26
Top