Βρέθηκαν 78 αποτελέσματα   RSS     Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων [open] [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Πράξεις Διαχείρισης Δεδομένων στο Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Ι (Α)  / Διάλεξη 10 2015 00:25:24
[Play] Πράξεις Διαχείρισης Δεδομένων στο Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων Ι (B)  / Διάλεξη 10 2015 00:24:41
[Play] Πράξεις Διαχείρισης Δεδομένων στο Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων ΙI (Α)  / Διάλεξη 11 2015 00:22:07
[Play] Πράξεις Διαχείρισης Δεδομένων στο Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων ΙI (B)  / Διάλεξη 11 2015 00:22:27
[Play] Χωρικά ερωτήματα στη γλώσσα SQL (Α)  / Διάλεξη 12 2015 00:26:04
[Play] Χωρικά ερωτήματα στη γλώσσα SQL (Β)  / Διάλεξη 12 2015 00:27:00
[Play] Επαναληπτικό Μάθημα (Α)  / Διάλεξη 13 2015 00:19:55
[Play] Επαναληπτικό Μάθημα (Β)  / Διάλεξη 13 2015 00:20:34
[Play] Επαναληπτικό Μάθημα (Γ)  / Διάλεξη 13 2015 00:25:50
[Play] Επαναληπτικό Μάθημα (Δ)  / Διάλεξη 13 2015 00:21:10
[Play] Εργαστήριο 1: Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων Ι (Α) 2015 00:24:36
[Play] Εργαστήριο 1: Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων Ι (Β) 2015 00:18:23
[Play] Εργαστήριο 2: Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων ΙΙ (Α) 2015 00:28:24
[Play] Εργαστήριο 2: Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων ΙΙ (Β) 2015 00:39:37
[Play] Εργαστήριο 3: Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων (Α) 2015 00:20:50
[Play] Εργαστήριο 3: Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων (Β) 2015 00:20:55
[Play] Εργαστήριο 4: Μετάβαση από Επαυξημένο Μοντέλο ΟΣ στο Σχεσιακό Μοντέλο 2015 00:25:48
[Play] Εργαστήριο 5: Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων ESRI (Α) 2015 00:22:38
[Play] Εργαστήριο 5: Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων ESRI (Β) 2015 00:22:23
[Play] Εργαστήριο 5: Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων ESRI (Γ) 2015 00:26:35
Top