Βρέθηκαν 11 αποτελέσματα   RSS     Η διάχυση του αισώπειου μύθου στην Ευρώπη [open] [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Διάλεξη 1η : Tα ζώα και η σχέση τους με τον άνθρωπο (Κατσαδώρος ΓεώργιοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Η διάχυση του αισώπειου μύθου στην Ευρώπη [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τα ζώα και ο βίος τους ως αναπόσπαστο κομμάτι στην ιστορία και τον πολιτισμό του ανθρώπου, Η παρουσία των ζώων στις αρχαϊκές διηγήσεις και μύθους, Τα ζώα στο λαϊκό πολιτισμό
Εξάμηνο: - 2015-11-17 01:25:40 1308
[Play] Διάλεξη 2η : Η έννοια του μύθου (Κατσαδώρος ΓεώργιοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Η διάχυση του αισώπειου μύθου στην Ευρώπη [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η έννοια του μύθου, Οι μύθοι ζώων και η πορεία τους στο χρόνο
Εξάμηνο: - 2015-11-17 01:27:01 324
[Play] Διάλεξη 3η : Αισώπου Βίος (Κατσαδώρος ΓεώργιοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Η διάχυση του αισώπειου μύθου στην Ευρώπη [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η ζωή του Αισώπου
Εξάμηνο: - 2015-11-17 01:29:14 297
[Play] Διάλεξη 4η : Ο Αίσωπος και οι μύθοι του (Κατσαδώρος ΓεώργιοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Η διάχυση του αισώπειου μύθου στην Ευρώπη [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Προαισωπικοί μύθοι, Οι μύθοι του Αισώπου
Εξάμηνο: - 2015-11-17 01:24:06 255
[Play] Διάλεξη 5η : Ο μύθος ζώων ως είδος της λαϊκής λογοτεχνίας (Κατσαδώρος ΓεώργιοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Η διάχυση του αισώπειου μύθου στην Ευρώπη [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ο μύθος ζώων ως είδος της λαϊκής λογοτεχνίας
Εξάμηνο: - 2015-11-17 01:35:19 221

Η διάχυση του αισώπειου μύθου στην Ευρώπη [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Σημαντικοί σταθμοί στη διάχυση του αισώπειου μύθου: Ευρωπαϊκός Μεσαίωνας. Ένα παράδειγμα από την Αγγλία
Εξάμηνο: - 2015-11-17 01:36:59 165

Η διάχυση του αισώπειου μύθου στην Ευρώπη [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Σημαντικοί σταθμοί στη διάχυση του αισώπειου μύθου: Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός
Εξάμηνο: - 2015-11-17 01:39:26 146

Η διάχυση του αισώπειου μύθου στην Ευρώπη [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Σημαντικοί σταθμοί στη διάχυση του αισώπειου μύθου: Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Η περίπτωση του Αδαμάντιου Κοραή, Σύγχρονοι μύθοι ζώων στη λογοτεχνία
Εξάμηνο: - 2015-11-17 01:26:55 170

Η διάχυση του αισώπειου μύθου στην Ευρώπη [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η διάχυση του μύθου ζώων στη σύγχρονη εποχή και η παιδαγωγική του διάσταση, Μια άλλη οπτική: Μύθοι ζώων και ουτοπία
Εξάμηνο: - 2015-11-17 01:29:13 158

Η διάχυση του αισώπειου μύθου στην Ευρώπη [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Οι μύθοι ζώων πηγή έμπνευσης και δημιουργίας μέσα από τα σύγχρονα ΜΜΕ
Εξάμηνο: - 2015-11-17 01:30:24 143
[Play] Διάλεξη 11η : ‘Νέοι’ μύθοι ζώων (Κατσαδώρος ΓεώργιοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Η διάχυση του αισώπειου μύθου στην Ευρώπη [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Νέοι’ μύθοι ζώων, Διδακτική αξιοποίηση του μύθου ζώων: Δειγματικές διδασκαλίες
Εξάμηνο: - 2015-11-17 01:31:42 213
Top