Βρέθηκαν 14 αποτελέσματα   RSS     Εξόρυξη Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] 1.ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΕ PPT) 2015 02:18:45
[Play] Διάλεξη 3-Εναλλακτικά Μοντέλα 2015 02:18:45
[Play] Διάλεξη 4-ppt 2015 02:01:43
[Play] Διάλεξη 5-ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 2015 01:54:54
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 7-ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΑΔΩΝ 2015 01:24:15
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 8-LINK ANALYSIS 2015 01:41:36
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 2 2015 02:02:09
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 3 2015 01:54:14
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 4 2015 01:59:28
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 5 2015 01:23:11
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 6 2015 02:17:45
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 7 2015 01:43:00
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 1 2015 02:21:14
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 1 2015 02:21:14
Top