Βρέθηκαν 34 αποτελέσματα   RSS     Ασύρματες Επικοινωνίες [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] 1a.Στοιχεία Διανυσματικής Ανάλυσης (Βουγιούκας ΔημοσθένηςΜόνιμος Επίκουρος Καθηγητής)

Ασύρματες Επικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Στοιχεία Διανυσματικής Ανάλυσης
Εξάμηνο: 7o 2015-11-20 00:40:08 123
[Play] Συστήματα Συντεταγμένων (Βουγιούκας ΔημοσθένηςΜόνιμος Επίκουρος Καθηγητής)

Ασύρματες Επικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Συστήματα Συντεταγμένων
Εξάμηνο: 7o 2015-11-20 00:16:04 91
[Play] Επικαμπύλια και Επιφανειακά Ολοκληρώματα (Βουγιούκας ΔημοσθένηςΜόνιμος Επίκουρος Καθηγητής)

Ασύρματες Επικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Επικαμπύλια και Επιφανειακά Ολοκληρώματα
Εξάμηνο: 7o 2015-11-20 00:23:12 111
[Play] Πηγές Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (Βουγιούκας ΔημοσθένηςΜόνιμος Επίκουρος Καθηγητής)

Ασύρματες Επικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Πηγές Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων
Εξάμηνο: 7o 2015-11-20 00:23:58 90
[Play] Ηλεκτροστατικά Πεδία (Βουγιούκας ΔημοσθένηςΜόνιμος Επίκουρος Καθηγητής)

Ασύρματες Επικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Ηλεκτροστατικά Πεδία
Εξάμηνο: 7o 2015-11-20 00:18:34 77
[Play] Διηλεκτρικά Μέσα και Οριακές Συνθήκες (Βουγιούκας ΔημοσθένηςΜόνιμος Επίκουρος Καθηγητής)

Ασύρματες Επικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Διηλεκτρικά Μέσα και Οριακές Συνθήκες
Εξάμηνο: 7o 2015-11-20 00:14:20 76
[Play] Μόνιμα Μαγνητικά Πεδία (Βουγιούκας ΔημοσθένηςΜόνιμος Επίκουρος Καθηγητής)

Ασύρματες Επικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Μόνιμα Μαγνητικά Πεδία
Εξάμηνο: 7o 2015-11-20 00:17:36 75
[Play] Εξισώσεις Maxwell (Βουγιούκας ΔημοσθένηςΜόνιμος Επίκουρος Καθηγητής)

Ασύρματες Επικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Εξισώσεις Maxwell
Εξάμηνο: 7o 2015-11-20 00:49:05 89
[Play] Ημιτονοειδής Χρονική Μεταβολή των Πεδίων (Βουγιούκας ΔημοσθένηςΜόνιμος Επίκουρος Καθηγητής)

Ασύρματες Επικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Ημιτονοειδής Χρονική Μεταβολή των Πεδίων
Εξάμηνο: 7o 2015-11-20 00:10:41 71
[Play] Συνθήκες Ελεύθερου Χώρου και Κυματική Εξίσωση (Βουγιούκας ΔημοσθένηςΜόνιμος Επίκουρος Καθηγητής)

Ασύρματες Επικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Συνθήκες Ελεύθερου Χώρου και Κυματική Εξίσωση
Εξάμηνο: 7o 2015-11-20 00:11:22 69

Ασύρματες Επικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Πόλωση Η/Μ Κυμάτων (Εξισώσεις και συνθήκες Ελλειπτικής, Κυκλικής και Γραμμικής Πόλωσης)
Εξάμηνο: 7o 2015-11-20 00:48:22 74
[Play] Περιοχές Ακτινοβολίας των Κεραιών (Βουγιούκας ΔημοσθένηςΜόνιμος Επίκουρος Καθηγητής)

Ασύρματες Επικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Περιοχές Ακτινοβολίας των Κεραιών
Εξάμηνο: 7o 2015-11-20 00:03:01 83
[Play] Ενεργό μήκος κεραίας (Βουγιούκας ΔημοσθένηςΜόνιμος Επίκουρος Καθηγητής)

Ασύρματες Επικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Ενεργό μήκος κεραίας
Εξάμηνο: 7o 2015-11-20 00:04:29 285
[Play] Πόλωση κεραιών και απώλειες (Βουγιούκας ΔημοσθένηςΜόνιμος Επίκουρος Καθηγητής)

Ασύρματες Επικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Πόλωση κεραιών και απώλειες
Εξάμηνο: 7o 2015-11-20 00:11:05 92

Ασύρματες Επικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Η κεραία ως άνοιγμα (ενεργός επιφάνεια, φυσική επιφάνεια, συλλεκτική ικανότητα)
Εξάμηνο: 7o 2015-11-20 00:15:07 106
[Play] Δίπολο Hertz (Βουγιούκας ΔημοσθένηςΜόνιμος Επίκουρος Καθηγητής)

Ασύρματες Επικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Δίπολο Hertz
Εξάμηνο: 7o 2015-11-20 00:34:13 116
[Play] Γραμμική διπολική κεραία αυθαίρετου μήκους (Βουγιούκας ΔημοσθένηςΜόνιμος Επίκουρος Καθηγητής)

Ασύρματες Επικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Γραμμική διπολική κεραία αυθαίρετου μήκους
Εξάμηνο: 7o 2015-11-20 00:25:23 73
[Play] Δίπολο λ/2 (Βουγιούκας ΔημοσθένηςΜόνιμος Επίκουρος Καθηγητής)

Ασύρματες Επικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Δίπολο λ/2
Εξάμηνο: 7o 2015-11-20 00:03:16 90
[Play] Βροχοειδής Κεραίες (Βουγιούκας ΔημοσθένηςΜόνιμος Επίκουρος Καθηγητής)

Ασύρματες Επικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Βροχοειδής Κεραίες
Εξάμηνο: 7o 2015-11-20 00:10:59 84
[Play] Απώλειες Ελεύθερου Χώρου (Βουγιούκας ΔημοσθένηςΜόνιμος Επίκουρος Καθηγητής)

Ασύρματες Επικοινωνίες, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Απώλειες Ελεύθερου Χώρου
Εξάμηνο: 7o 2015-11-20 00:22:30 76
Top