Βρέθηκαν 22 αποτελέσματα   RSS     Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας [open] [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Ενότητα 1η - μέρος Α΄: Εισαγωγικές παρατηρήσεις 2015 00:48:01
[Play] Ενότητα 1η - μέρος Β΄: Εισαγωγικές παρατηρήσεις 2015 00:32:36
[Play] Ενότητα 2η - μέρος Α΄: Το Τι και το Γιατί της γλωσσικής αλλαγής 2015 00:51:36
[Play] Ενότητα 2η - μέρος Β΄: Μεθοδολογικά 2015 00:39:41
[Play] Ενότητα 3η - μέρος Α΄: Ινδοευρωπαϊκή και Πρωτοελληνική 2015 00:38:59
[Play] Ενότητα 3η - μέρος Β΄: Η Ανακάλυψη της Ινδοευρωπαϊκής 2015 00:46:30
[Play] Ενότητα 4η - μέρος Α΄: Πρωτοαλφαβητικές Γραφές στην Κρήτη & Γραμμική Β 2015 00:34:53
[Play] Ενότητα 4η - μέρος Β΄: Γραμμική Β - Μυκηναϊκή Ελληνική και Πρωτοελληνική 2015 00:31:41
[Play] Ενότητα 5η - μέρος Α΄: Σκοτεινοί αιώνες - Ιστορικό πλαίσιο 2015 00:46:54
[Play] Ενότητα 5η - μέρος Β΄: Η Εισαγωγή του Αλφάβητου 2015 00:37:48
[Play] Ενότητα 6η - μέρος Α΄: Αρχαική Εποχή 2015 00:23:38
[Play] Ενότητα 6η - μέρος Β΄: Κλασική Εποχή 2015 00:43:13
[Play] Ενότητα 7η - μέρος Α΄: Ελληνιστική Εποχή 2015 00:56:10
[Play] Ενότητα 7η - μέρος Β΄: Στην Εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 2015 00:26:22
[Play] Ενότητα 8η - μέρος Α΄: Προβλήματα Περιοδολόγησης 2015 00:42:36
[Play] Ενότητα 8η - μέρος B΄: Βυζαντινή Περίοδος 2015 00:43:02
[Play] Ενότητα 9η - μέρος Α΄: Ύστερη Βυζαντινή Περίοδος 2015 00:45:00
[Play] Ενότητα 9η - μέρος Β΄: Δημώδης Λογοτεχνία 14ου - 15ου αι. 2015 00:41:32
[Play] Ενότητα 10η - μέρος A΄: Μεταβυζαντινή Εποχή / Βενετοκρατία - Τουρκοκρατία 2015 00:51:23
[Play] Ενότητα 10η - μέρος B΄: Κείμενα με αυξημένο ειδικό βάρος 2015 00:40:06
Top