Βρέθηκαν 10 αποτελέσματα   RSS     Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Πολυμέσα [open] [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Πολυμέσα [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Εισαγωγικά, Ηλεκτρονικό παιχνίδι-ορισμός, Από το αναλογικό στο ψηφιακό παιχνίδι, Κατανοώντας τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ως μέσο και ως σύστημα, Δομή των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, Core/Game Mechanics, Καταστάσεις-Φάσεις παιχνιδιού, Κερδίζοντας σε ένα παιχνίδι, Gameplay, Playability
Εξάμηνο: - 2015-10-31 01:41:09 650

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Πολυμέσα [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Είδη/Κατηγορίες ηλεκτρονικών παιχνιδιών, Παιχνίδια και μάθηση
Εξάμηνο: - 2015-10-31 01:33:08 179

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Πολυμέσα [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η θεωρία μάθησης με ηλεκτρονικά παιχνίδια του Gee, Κριτική στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, Η "παιχνιδοποίηση" (gamification) της μάθησης, Σοβαρά Παιχνίδια-Serious Games, Εκπαιδευτικά vs. σοβαρά παιχνίδια, Το προγραμματιστικό περιβάλλον Kodu
Εξάμηνο: - 2015-10-31 01:23:17 168

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Πολυμέσα [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το προγραμματιστικό περιβάλλον του Kodu, Εγκατάσταση του προγράμματος, Αρχικές ρυθμίσεις του προγράμματος, Τα πρώτα βήματα στο Kodu, Το περιβάλλον κατασκευής παιχνιδιών, Χρήση της κάμερας
Εξάμηνο: - 2015-10-31 01:35:36 308

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Πολυμέσα [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κατασκευάζοντας το πρώτο πρόγραμμά μας, Ρυθμίσεις αντικειμένων/χαρακτήρων, Ρυθμίσεις του παιχνιδιού/κόσμου
Εξάμηνο: - 2015-10-31 01:37:54 199

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Πολυμέσα [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαμορφώνοντας το έδαφος του παιχνιδιού
Εξάμηνο: - 2015-10-31 01:34:18 156

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Πολυμέσα [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Χρησιμοποιώντας Διαδρομές-Paths, When Keyboard, Mouse. Gamepad, Touch, Let the music play
Εξάμηνο: - 2015-10-31 01:26:42 133
[Play] Διάλεξη 8η : When Bump, See, Hear (Φωκίδης ΕμμανουήλΛέκτορας)

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Πολυμέσα [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

When Bump, When See, Hear
Εξάμηνο: - 2015-10-31 01:37:11 149
[Play] Διάλεξη 9η : When Timer, Health, on Land or Water (Φωκίδης ΕμμανουήλΛέκτορας)

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Πολυμέσα [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

When Timer, When Health, When on Land or Water
Εξάμηνο: - 2015-10-31 01:35:43 141

Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Πολυμέσα [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Cloning-Creatables. Αλλάζοντας σελίδες, Αλλαγή επιπέδων και εξαγωγή του παιχνιδιού
Εξάμηνο: - 2015-10-31 01:43:35 180
Top