Βρέθηκαν 26 αποτελέσματα   RSS     Τεχνολογίες Πολυμέσων [open] [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Κείμενο (A)  / Διάλεξη 5 2015 00:30:12
[Play] Κείμενο (Β)  / Διάλεξη 5 2015 00:30:12
[Play] Ήχος (A)  / Διάλεξη 6 2015 00:19:43
[Play] Ήχος (Β)  / Διάλεξη 6 2015 00:16:42
[Play] Ήχος (Γ)  / Διάλεξη 6 2015 00:29:47
[Play] Εικόνα (Α)  / Διάλεξη 7 2015 00:24:33
[Play] Εικόνα (Β)  / Διάλεξη 7 2015 00:29:02
[Play] Τύποι Εικόνων (Α)  / Διάλεξη 7 2015 00:21:39
[Play] Τύποι Εικόνων (Β)  / Διάλεξη 7 2015 00:14:34
[Play] Τύποι Εικόνων (Γ)  / Διάλεξη 7 2015 00:23:20
[Play] Τύποι Εικόνων (Δ)  / Διάλεξη 7 2015 00:18:18
[Play] Βίντεο (Α)  / Διάλεξη 8 2015 00:21:30
[Play] Βίντεο (Β)  / Διάλεξη 8 2015 00:17:46
[Play] Βίντεο (Γ)  / Διάλεξη 8 2015 00:34:56
[Play] Εισαγωγή (Α)  / Διάλεξη 1 2015 00:27:34
[Play] Εισαγωγή (Β)  / Διάλεξη 1 2015 00:20:36
[Play] Εισαγωγή (Γ)  / Διάλεξη 1 2015 00:17:37
[Play] Αριθμητικά Συστήματα (Α)  / Διάλεξη 2 2015 00:19:18
[Play] Αριθμητικά Συστήματα (Β)  / Διάλεξη 2 2015 00:19:32
[Play] Αριθμητικά Συστήματα (Γ)  / Διάλεξη 2 2015 00:31:19
Top