Βρέθηκαν 22 αποτελέσματα   RSS     Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open] [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Διάλεξη 1η – μέρος Α΄: Προθεωρητική συζήτηση (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Βασικές έννοιες και όροι-ορισμοί. Εμφάνιση και ανάπτυξη του κλάδου. Σχέση με άλλους κλάδους της γλωσσολογίας. Βασική διάκριση ανάμεσα σε προγραμματισμό επί της γλωσσικής υπόστασης [status planning] και προγραμματισμό επί της γλωσσικής ύλης [corpus planning]
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:46:32 397
[Play] Διάλεξη 1η – μέρος Β΄: Ενότητες μαθήματος (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Βασικές έννοιες και όροι-ορισμοί. Εμφάνιση και ανάπτυξη του κλάδου. Σχέση με άλλους κλάδους της γλωσσολογίας. Βασική διάκριση ανάμεσα σε προγραμματισμό επί της γλωσσικής υπόστασης [status planning] και προγραμματισμό επί της γλωσσικής ύλης [corpus planning]
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:45:18 174
[Play] Διάλεξη 2η – μέρος Α΄: Δρώντες άσκησης γλωσσικής πολιτικής (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Δρώντες άσκησης γλωσσικής πολιτικής
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:48:05 196
[Play] Διάλεξη 2η – μέρος Β΄: Εμφάνιση του κλάδου (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Εμφάνιση του κλάδου
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:21:09 141

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Επίσημη/-ες και εθνική/-ές γλώσσες. Μητρική γλώσσα. Μειονοτικές γλώσσες: γλώσσες γηγενών - γλώσσες μεταναστών. Γλώσσα επαρχίας/περιφέρειας. Γλώσσα πρωτεύουσας.
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:43:50 208

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Επίσημη/-ες και εθνική/-ές γλώσσες. Μητρική γλώσσα. Μειονοτικές γλώσσες: γλώσσες γηγενών - γλώσσες μεταναστών. Γλώσσα επαρχίας/περιφέρειας. Γλώσσα πρωτεύουσας.
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:22:49 123
[Play] Διάλεξη 4η – μέρος Α΄: Σχέση επίσημης/μειονοτικής γλώσσας (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Σχέση επίσημης/μειονοτικής γλώσσας
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:24:10 141

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Μειονότητες και μειονοτικές γλώσσες στην Ελλάδα
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:58:24 128
[Play] Διάλεξη 5η – μέρος Α΄: Η γλώσσα της επαρχίας/περιφέρειας (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Η γλώσσα της επαρχίας/περιφέρειας
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:31:28 120
[Play] Διάλεξη 5η – μέρος Β΄: Η γλώσσα της πρωτεύουσας (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Η γλώσσα της πρωτεύουσας
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:29:12 116
[Play] Διάλεξη 6η – μέρος Α΄: Επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:45:59 139
[Play] Διάλεξη 6η – μέρος Β΄: Η γλώσσα της θρησκείας (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Η γλώσσα της θρησκείας
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:23:09 111
[Play] Διάλεξη 7η – μέρος Α΄: Η γλώσσα διεθνούς επικοινωνίας (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Η γλώσσα διεθνούς επικοινωνίας
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 01:05:29 133
[Play] Διάλεξη 7η – μέρος Β΄: Η γλώσσα ευρείας επικοινωνίας (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Η γλώσσα ευρείας επικοινωνίας
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:28:59 153
[Play] Διάλεξη 8η – μέρος Α΄: Η γλώσσα της εκπαίδευσης (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Η γλώσσα της εκπαίδευσης
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:53:28 105
[Play] Διάλεξη 8η – μέρος Β΄: Γλωσσικές πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Γλωσσικές πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:27:28 98
[Play] Διάλεξη 9η – μέρος Α΄: Corpus Planning (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Corpus Planning
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:39:03 126
[Play] Διάλεξη 9η – μέρος Β΄: Εγγραφισμός (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Εγγραφισμός
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:40:53 134
[Play] Διάλεξη 10η – μέρος Α΄: (Προ)τυποποίηση (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

(Προ)τυποποίηση
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:34:38 108
[Play] Διάλεξη 10η – μέρος Β΄: Επανεγγραφισμός (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Επανεγγραφισμός
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:48:21 102
Top