Βρέθηκαν 23 αποτελέσματα   RSS     Τεχνολογία και Καινοτομία [open] [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Στόχοι και εκπαιδευτική διαδικασία, αξιολόγηση, βιβλιογραφία και άλλες εισαγωγικές πληροφορίες. Περίγραμμα και ενότητες. Αντικείμενα που θα εξεταστούν. Εισαγωγή. Οι πρώτες υπολογιστικές μηχανές Οι πρώτοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές Νεώτερες γενιές ηλεκτρονικών υπολογιστών Σύγχρονοι μικροϋπολογιστές Οι υπολογιστές σήμερα Οι υπολογιστές αύριο Εξελικτική πορεία
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:31:59 108

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Στόχοι και εκπαιδευτική διαδικασία, αξιολόγηση, βιβλιογραφία και άλλες εισαγωγικές πληροφορίες. Περίγραμμα και ενότητες. Αντικείμενα που θα εξεταστούν. Εισαγωγή. Οι πρώτες υπολογιστικές μηχανές Οι πρώτοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές Νεώτερες γενιές ηλεκτρονικών υπολογιστών Σύγχρονοι μικροϋπολογιστές Οι υπολογιστές σήμερα Οι υπολογιστές αύριο Εξελικτική πορεία
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:31:53 61

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Στόχοι και εκπαιδευτική διαδικασία, αξιολόγηση, βιβλιογραφία και άλλες εισαγωγικές πληροφορίες. Περίγραμμα και ενότητες. Αντικείμενα που θα εξεταστούν. Εισαγωγή. Οι πρώτες υπολογιστικές μηχανές Οι πρώτοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές Νεώτερες γενιές ηλεκτρονικών υπολογιστών Σύγχρονοι μικροϋπολογιστές Οι υπολογιστές σήμερα Οι υπολογιστές αύριο Εξελικτική πορεία
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:14:26 57

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Στόχοι και εκπαιδευτική διαδικασία, αξιολόγηση, βιβλιογραφία και άλλες εισαγωγικές πληροφορίες. Περίγραμμα και ενότητες. Αντικείμενα που θα εξεταστούν. Εισαγωγή. Οι πρώτες υπολογιστικές μηχανές Οι πρώτοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές Νεώτερες γενιές ηλεκτρονικών υπολογιστών Σύγχρονοι μικροϋπολογιστές Οι υπολογιστές σήμερα Οι υπολογιστές αύριο Εξελικτική πορεία
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:06:38 72

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Στόχοι και εκπαιδευτική διαδικασία, αξιολόγηση, βιβλιογραφία και άλλες εισαγωγικές πληροφορίες. Περίγραμμα και ενότητες. Αντικείμενα που θα εξεταστούν. Εισαγωγή. Οι πρώτες υπολογιστικές μηχανές Οι πρώτοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές Νεώτερες γενιές ηλεκτρονικών υπολογιστών Σύγχρονοι μικροϋπολογιστές Οι υπολογιστές σήμερα Οι υπολογιστές αύριο Εξελικτική πορεία
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:02:50 62
[Play] 2. Υλικό Υπολογιστών (Α)  / Μέρος 1 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Υλικό υπολογιστών 2500πΧ-1949 1950-1979 1980-1989 1990-1999 2000-σήμερα
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:14:47 59
[Play] 2. Υλικό Υπολογιστών (B)  / Μέρος 2 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Υλικό υπολογιστών 2500πΧ-1949 1950-1979 1980-1989 1990-1999 2000-σήμερα
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:48:09 56
[Play] 2. Υλικό Υπολογιστών (C)  / Μέρος 3 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Υλικό υπολογιστών 2500πΧ-1949 1950-1979 1980-1989 1990-1999 2000-σήμερα
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:20:19 47
[Play] 2. Υλικό Υπολογιστών (D)  / Μέρος 4 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Υλικό υπολογιστών 2500πΧ-1949 1950-1979 1980-1989 1990-1999 2000-σήμερα
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:07:30 50
[Play] 2. Υλικό Υπολογιστών (E)  / Μέρος 5 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Υλικό υπολογιστών 2500πΧ-1949 1950-1979 1980-1989 1990-1999 2000-σήμερα
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:06:31 53

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κατανόηση των αναγκών που οδήγησαν στην εξέλιξη του λογισμικού Κατανόηση της παράλληλης πορείας μεταξύ εξέλιξης υλικού και λογισμικού Βασικές έννοιες και πλαίσιο εξέλιξης Ιστορική αναδρομή Γλώσσες Προγραμματισμού Λειτουργικά Συστήματα
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:23:09 62

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα Λειτουργικά συστήματα και πρώτοι υπολογιστές Η ανάγκη για λειτουργικό σύστημα Τα πρώτα λειτουργικά συστήματα σε mainframe υπολογιστές Οι οικιακοί υπολογιστές της δεκαετίας του ‘80 Οι προσωπικοί υπολογιστές της δεκαετίας του ‘90 Λειτουργικά συστήματα σήμερα: υπολογιστές Λειτουργικά συστήματα σήμερα: φορητές συσκευές
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:44:11 57
[Play] 5. Δίκτυα (A)  / Μέρος 1 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η έννοια των δικτύων Δίκτυα προηγούμενων εποχών Τα πρώτα δίκτυα υπολογιστών Η έννοια της διαδικτύωσης Μετάδοση μέσω πακέτων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Διάδοση εμπορικής χρήσης δικτύων
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:02:31 65
[Play] 5. Δίκτυα (B)  / Μέρος 2 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η έννοια των δικτύων Δίκτυα προηγούμενων εποχών Τα πρώτα δίκτυα υπολογιστών Η έννοια της διαδικτύωσης Μετάδοση μέσω πακέτων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Διάδοση εμπορικής χρήσης δικτύων
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:11:13 55
[Play] 5. Δίκτυα (C)  / Μέρος 3 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η έννοια των δικτύων Δίκτυα προηγούμενων εποχών Τα πρώτα δίκτυα υπολογιστών Η έννοια της διαδικτύωσης Μετάδοση μέσω πακέτων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Διάδοση εμπορικής χρήσης δικτύων
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:17:53 64
[Play] 6. Διαδίκτυο (A)  / Μέρος 1 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Βασικές Έννοιες Δικτύωση όλων των υπολογιστών Χρήση κοινών πόρων Παγκόσμια πρόσβαση σε πληροφορίες Βήματα εξέλιξης Κυριότερες τεχνολογίες διαδικτύου Δημοφιλείς τεχνολογίες και browsers
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:10:12 55
[Play] 6. Διαδίκτυο (B)  / Μέρος 2 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Βασικές Έννοιες Δικτύωση όλων των υπολογιστών Χρήση κοινών πόρων Παγκόσμια πρόσβαση σε πληροφορίες Βήματα εξέλιξης Κυριότερες τεχνολογίες διαδικτύου Δημοφιλείς τεχνολογίες και browsers
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:20:38 53
[Play] 6. Διαδίκτυο (C)  / Μέρος 3 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Βασικές Έννοιες Δικτύωση όλων των υπολογιστών Χρήση κοινών πόρων Παγκόσμια πρόσβαση σε πληροφορίες Βήματα εξέλιξης Κυριότερες τεχνολογίες διαδικτύου Δημοφιλείς τεχνολογίες και browsers
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:07:48 53

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών Ιστορική αναδρομή στις περιόδους που εμφανίστηκαν τα διάφορα στοιχεία του γραφικού περιβάλλοντος Ιστορική αναδρομή των κυριότερων υλοποιήσεων γραφικού περιβάλλοντος εργασίας σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα λειτουργικά συστήματα
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:15:14 50

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών Ιστορική αναδρομή στις περιόδους που εμφανίστηκαν τα διάφορα στοιχεία του γραφικού περιβάλλοντος Ιστορική αναδρομή των κυριότερων υλοποιήσεων γραφικού περιβάλλοντος εργασίας σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα λειτουργικά συστήματα
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:07:16 59
Top