Βρέθηκαν 9 αποτελέσματα   RSS     Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] 1.ΣΧΟΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Χαραλαμπίδης ΙωάννηςΜόνιμος Επίκουρος Καθηγητής)

Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

1.ΣΧΟΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Εξάμηνο: 1o 2015-12-01 01:01:06 94
[Play] 2.ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Χαραλαμπίδης ΙωάννηςΜόνιμος Επίκουρος Καθηγητής)

Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

2.ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Εξάμηνο: 1o 2015-12-01 01:22:53 82
[Play] 3.ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΟΙΗΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Χαραλαμπίδης ΙωάννηςΜόνιμος Επίκουρος Καθηγητής)

Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

3.ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΟΙΗΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Εξάμηνο: 1o 2015-12-01 01:01:31 81
[Play] 4.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Χαραλαμπίδης ΙωάννηςΜόνιμος Επίκουρος Καθηγητής)

Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

4.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εξάμηνο: 1o 2015-12-01 01:34:32 89
[Play] 5.ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (Χαραλαμπίδης ΙωάννηςΜόνιμος Επίκουρος Καθηγητής)

Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

5.ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εξάμηνο: 1o 2015-12-01 00:38:27 64
[Play] 6.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (Χαραλαμπίδης ΙωάννηςΜόνιμος Επίκουρος Καθηγητής)

Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

6.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Εξάμηνο: 1o 2015-12-01 01:09:36 73
[Play] 7.ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (Χαραλαμπίδης ΙωάννηςΜόνιμος Επίκουρος Καθηγητής)

Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

7.ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Εξάμηνο: 1o 2015-12-01 01:48:24 80
[Play] 8.ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ (Χαραλαμπίδης ΙωάννηςΜόνιμος Επίκουρος Καθηγητής)

Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

8.ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ
Εξάμηνο: 1o 2015-12-01 01:44:23 74
[Play] 10.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (Χαραλαμπίδης ΙωάννηςΜόνιμος Επίκουρος Καθηγητής)

Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

10.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Εξάμηνο: 1o 2015-12-01 00:46:56 76
Top