Βρέθηκαν 32 αποτελέσματα   RSS     Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών [open] [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Συνδυασμός πολυπαραμετρικών μεθόδων ανάλυσης και ΓΣΠ στην ΟΔΠΖ (Α)  / Διάλεξη 10 2015 00:40:36
[Play] Συνδυασμός πολυπαραμετρικών μεθόδων ανάλυσης και ΓΣΠ στην ΟΔΠΖ (Β)  / Διάλεξη 10 2015 00:33:55
[Play] Συνδυασμός πολυπαραμετρικών μεθόδων ανάλυσης και ΓΣΠ στην ΟΔΠΖ (Γ)  / Διάλεξη 10 2015 00:37:09
[Play] Ολοκληρωμένη διαχείριση παρακτίων περιοχών (Α)  / Διάλεξη 1 2015 00:30:19
[Play] Ολοκληρωμένη διαχείριση παρακτίων περιοχών (Β)  / Διάλεξη 1 2015 00:25:15
[Play] Ολοκληρωμένη διαχείριση παρακτίων περιοχών (Γ)  / Διάλεξη 1 2015 00:27:33
[Play] Μοντέλα Διαχείρισης – DPSIR (Α)  / Διάλεξη 2 2015 00:21:20
[Play] Μοντέλα Διαχείρισης – DPSIR (Β)  / Διάλεξη 2 2015 00:19:47
[Play] Μοντέλα Διαχείρισης – DPSIR (Γ)  / Διάλεξη 2 2015 00:27:56
[Play] Ροές και ισοζύγια θρεπτικών σε κλειστές και ημίκλειστες παράκτιες θαλάσσιες περιοχές (Α)  / Διάλεξη 3 2015 00:30:02
[Play] Ροές και ισοζύγια θρεπτικών σε κλειστές και ημίκλειστες παράκτιες θαλάσσιες περιοχές (Β)  / Διάλεξη 3 2015 00:27:34
[Play] Ροές και ισοζύγια θρεπτικών σε κλειστές και ημίκλειστες παράκτιες θαλάσσιες περιοχές (Γ)  / Διάλεξη 3 2015 00:28:08
[Play] Ειδικά θέματα διαχείρισης υδατοκαλλιεργειών (Α)  / Διάλεξη 4 2015 00:21:42
[Play] Ειδικά θέματα διαχείρισης υδατοκαλλιεργειών (Β)  / Διάλεξη 4 2015 00:30:05
[Play] Ειδικά θέματα διαχείρισης υδατοκαλλιεργειών (Γ)  / Διάλεξη 4 2015 00:25:23
[Play] Διαχείριση θαλάσσιων βιολογικών πόρων (Α)  / Διάλεξη 5 2015 00:28:58
[Play] Διαχείριση θαλάσσιων βιολογικών πόρων (Β)  / Διάλεξη 5 2015 00:29:31
[Play] Διαχείριση θαλάσσιων βιολογικών πόρων (Γ)  / Διάλεξη 5 2015 00:24:44
[Play] Συστήματα στήριξης αποφάσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης (Α)  / Διάλεξη 6 2015 00:29:37
[Play] Συστήματα στήριξης αποφάσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης (Β)  / Διάλεξη 6 2015 00:30:17
Top