Βρέθηκαν 16 αποτελέσματα   RSS     Κινούμενη Εικόνα (Animation) και η Παιδαγωγική Αξιοποίησή της (03/04/2017) [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Lecture1Video1 2017 00:00:59
[Play] Lecture1Video2 2017 00:01:52
[Play] Lecture1Video3 2017 00:04:42
[Play] Lecture1Video4 2017 00:02:06
[Play] Lecture2Video1 2017 00:02:58
[Play] Lecture3Video1 2017 00:03:56
[Play] Lecture3Video2 2017 00:05:02
[Play] Lecture3Video3 2017 00:03:53
[Play] Lecture4Video1 2017 00:03:34
[Play] Lecture4Video2 2017 00:02:16
[Play] Lecture4Video3 2017 00:02:52
[Play] Lecture5Video1 2017 00:03:03
[Play] Lecture6Video1 2017 00:08:11
[Play] Lecture6Video2 2017 00:10:00
[Play] Lecture1Video2 (Version2) 2017 00:02:29
[Play] Lecture2Video1 (version2) 2017 00:02:58
Top