Βρέθηκαν 13 αποτελέσματα   RSS     Αειφόρος Σχεδίαση  [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] 11. Εργασίες φοιτητών  / Μέρος 1 2015 00:33:03
[Play] 11. Εργασίες φοιτητών  / Μέρος 2 2015 00:31:43
[Play] 11. Εργασίες φοιτητών  / Μέρος 3 2015 00:25:56
[Play] 1. Εισαγωγή: Η σχέση της σχεδίασης – αειφόριας  / Διάλεξη 1 2015 00:48:50
[Play] 2. Μοντερνικότητα (Μέρος Α) και Μοντερνικότητα-Οι ρίζες της μη αειφορίας (Μέρος Β)  / Μέρος 1 2015 00:16:14
[Play] 2. Μοντερνικότητα (Μέρος Α) και Μοντερνικότητα-Οι ρίζες της μη αειφορίας (Μέρος Β)  / Μέρος 2 2015 00:27:19
[Play] 3. Μετα-Μοντερνικότητα- Η απάντηση μη- αειφορίας  / Διάλεξη 1 2015 00:27:29
[Play] 4. Τετραπλή τελική γραμμή (quadruple bottom line)  / Διάλεξη 1 2015 00:27:59
[Play] 5. Φυσικός Καπιταλισμός (Natural capitalism)  / Διάλεξη 1 2015 00:19:08
[Play] 6. Σχεδίαση από λίκνο-σε-λίκνο (Cradle to Cradle)  / Διάλεξη 1 2015 00:16:38
[Play] 7. Φυσικός Βηματισμός (Natural Step)  / Διάλεξη 1 2015 00:10:27
[Play] 8. Σχεδιαστικός ακτιβισμός  / Διάλεξη 1 2015 00:09:16
[Play] 9. Κοινωνική Καινοτομία  / Διάλεξη 1 2015 00:13:39
Top