Βρέθηκαν 8 αποτελέσματα   RSS     Μικροοικονομική Α [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Ενότητα 1: Αναλύοντας οικονομικά προβλήματα  / Διάλεξη 1 (Γκότσιας ΑπόστολοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Μικροοικονομική Α, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ορισμός της Μικροοικονομικής Ποιοι πρέπει να μελετούν Μικροοικονομική; Μικροοικονομικά μοντέλα Στοιχεία των μοντέλων Επιλύοντας τα μοντέλα Τα όρια της Μικροοικονομικής ανάλυσης
Εξάμηνο: 2o 2015-11-03 01:35:10 556
[Play] Ενότητα 2: Ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης  / Διάλεξη 2 (Γκότσιας ΑπόστολοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Μικροοικονομική Α, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ζήτημα: Πως καθορίζεται η τιμή του καλαμποκιού; Ορισμός των ανταγωνιστικών αγορών Η αγοραία καμπύλη ζήτησης Η αγοραία καμπύλη προσφοράς Ισορροπία Χαρακτηρισμός της προσφοράς και της ζήτησης: Ελαστικότητα Πρόχειρες Τεχνικές
Εξάμηνο: 2o 2015-11-03 03:13:15 341

Μικροοικονομική Α, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εισαγωγή: Γιατί μας αρέσει αυτό που μας αρέσει; Οι προτιμήσεις του καταναλωτή και η χρησιμότητα Καμπύλες αδιαφορίας Ο οριακός λόγος υποκατάστασης Η συνάρτηση χρησιμότητας Oριακή χρησιμότητα και φθίνουσα οριακή χρησιμότητα Μερικές ειδικές συναρτησιακές μορφές Οριακή χρησιμότητα και ο οριακός λόγος υποκατάστασης
Εξάμηνο: 2o 2015-11-03 02:25:49 186
[Play] Ενότητα 4: Επιλογή του καταναλωτή  / Διάλεξη 4 (Γκότσιας ΑπόστολοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Μικροοικονομική Α, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εισαγωγικό παράδειγμα Ο εισοδηματικός περιορισμός Η επιλογή του καταναλωτή Δυαδικότητα Μερικές εφαρμογές Αποκαλυφθείσα προτίμηση
Εξάμηνο: 2o 2015-11-03 02:20:47 126
[Play] Ενότητα 5: H θεωρία της ζήτησης  / Διάλεξη 5 (Γκότσιας ΑπόστολοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Μικροοικονομική Α, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ατομικές καμπύλες ζήτησης Αποτελέσματα εισοδήματος, υποκατάστασης και η κλίση της καμπύλης ζήτησης Εφαρμογή: Η επιλογή μεταξύ εργασίας και σχόλης Εφαρμογή: Πλεόνασμα καταναλωτή Κατασκευή της συνολικής καμπύλης ζήτησης
Εξάμηνο: 2o 2015-11-03 02:56:07 158
[Play] Ενότητα 6: Εισροές και συναρτήσεις παραγωγής  / Διάλεξη 6 (Γκότσιας ΑπόστολοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Μικροοικονομική Α, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εισαγωγικό παράδειγμα Η συνάρτηση παραγωγής Οριακό και μέσο προϊόν Καμπύλες ισο-παραγωγής Ο οριακός λόγος τεχνικής υποκατάστασης Τεχνολογική πρόοδος Αποδόσεις κλίμακας Μερικές ειδικές μορφές συναρτήσεων
Εξάμηνο: 2o 2015-11-03 02:26:47 137
[Play] Ενότητα 7: Κόστος και ελαχιστοποίηση κόστους  / Διάλεξη 7 (Γκότσιας ΑπόστολοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Μικροοικονομική Α, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εισαγωγή: Γιατί αυξήθηκε η τάση για αυτοεξυπηρέτηση; Τι είναι το κόστος; Ελαχιστοποίηση μακροχρόνιου κόστους Το πρόβλημα της ελαχιστοποίησης υπό περιορισμούς Συγκριτική στατική ανάλυση Ζήτηση εισροών Βραχυχρόνια ελαχιστοποίηση κόστους
Εξάμηνο: 2o 2015-11-03 01:42:17 90
[Play] Ενότητα 8: Καμπύλες κόστους  / Διάλεξη 8 (Γκότσιας ΑπόστολοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Μικροοικονομική Α, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εισαγωγή Συναρτήσεις μακροχρονίου κόστους Μετατοπίσεις Συναρτήσεις μακροχρόνιου μέσου και οριακού κόστους Οικονομίες κλίμακας Συναρτήσεις βραχυχρόνιου κόστους Η σχέση ανάμεσα στις συναρτήσεις μακροχρόνιου και βραχυχρόνιου κόστους
Εξάμηνο: 2o 2015-11-03 01:34:26 98
Top