Βρέθηκαν 9 αποτελέσματα   RSS     Φυσική ΙΙ [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Ενότητα 3  / Διάλεξη 3 (Γκιάλας ΙωάννηςΚαθηγητής)

Φυσική ΙΙ, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Εφαρμογές Νόμος Gauss, Ηλεκτρικά πεδία
Εξάμηνο: 2o 2015-11-03 02:16:59 269
[Play] Ενότητα 5  / Διάλεξη 5 (Γκιάλας ΙωάννηςΚαθηγητής)

Φυσική ΙΙ, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Πυκνωτές και Διηλεκτρικά
Εξάμηνο: 2o 2015-11-03 01:52:54 140
[Play] Ενότητα 7  / Διάλεξη 7 (Γκιάλας ΙωάννηςΚαθηγητής)

Φυσική ΙΙ, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Μαγνητικό Πεδίο
Εξάμηνο: 2o 2015-11-03 02:02:06 104
[Play] Ενότητα 6  / Διάλεξη 6 (Γκιάλας ΙωάννηςΚαθηγητής)

Φυσική ΙΙ, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Ηλεκτρικό Ρεύμα, Αντίσταση, Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος
Εξάμηνο: 2o 2015-11-03 02:01:50 138
[Play] Ενότητα 8  / Διάλεξη 8 (Γκιάλας ΙωάννηςΚαθηγητής)

Φυσική ΙΙ, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Πηγές Μαγνητικού Πεδίου – Νόμος Ampere
Εξάμηνο: 2o 2015-11-03 02:18:47 72
[Play] Ενότητα 9  / Διάλεξη 9 (Γκιάλας ΙωάννηςΚαθηγητής)

Φυσική ΙΙ, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Νόμος Faraday – Κανόνας Lenz – Αυτεπαγωγή
Εξάμηνο: 2o 2015-11-03 01:30:57 116
[Play] Ασκήσεις 1  / Διάλεξη 10 (Γκιάλας ΙωάννηςΚαθηγητής)

Φυσική ΙΙ, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Υπολογισμός Ηλεκτροστατικής δύναμης που κρατάει δύο ελαφρά εκκρεμή με κοινό σημείο ανάρτησης σε απόσταση. Επανάληψη νόμου Gauss για σημειακό φορτίο. Συζήτηση για την σχέση μεταξύ δυνάμεων, Ηλεκτρικού πεδίου, έργου, δυναμικής ενέργειας και ηλεκτρικού δυναμικού σε ένα τυχαίο ηλεκτρικό πεδίο. Νόμος Gauss για υπολογισμό ηλεκτρικού πεδίου σε σύστημα φορτισμένου μεταλλικού σφαιρικού φλοιού και ομόκεντρης φορτισμένης μεταλλικής σφαίρας. Υπολογισμός ενέργειας σε κύκλωμα αποτελούμενο από πυκνωτές και ωμική αντίσταση.
Εξάμηνο: 2o 2015-11-03 02:06:55 398
[Play] Ασκήσεις 2  / Διάλεξη 11 (Γκιάλας ΙωάννηςΚαθηγητής)

Φυσική ΙΙ, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Υπολογισμός ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί συνεχής ευθύγραμμη κατανομή φορτίου. Εφαρμογή κανόνων Kirchhoff για το υπολογισμό ρευμάτων σε κύκλωμα συνεχούς ρεύματος. Κίνηση φορτίου σε μαγνητικό πεδίο (δύναμη Lorentz).
Εξάμηνο: 2o 2015-11-03 01:02:15 150
[Play] Ασκήσεις 3  / Διάλεξη 13 (Γκιάλας ΙωάννηςΚαθηγητής)

Φυσική ΙΙ, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Aσκήσεις εφαρμογών των νόμων Faraday και Ampere. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη που ασκείται σε συρόμενη μεταλλική ράβδο σε μαγνητικό πεδίο, μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού, επαγόμενο ρεύμα σε δακτύλιο από τον οποίο διέρχεται ρευματοφόρο πηνίο, δυνάμεις σε κινούμενο ηλεκτρικό φορτίο μέσα σε μαγνητικό πεδίο (δύναμη Lorentz).
Εξάμηνο: 2o 2015-11-03 02:23:01 125
Top