Βρέθηκαν 30 αποτελέσματα   RSS     Studio A-Ελεύθερο σχέδιο [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] 1. Εισαγωγή  / Μέρος 1 2015 00:41:23
[Play] 1. Εισαγωγή  / Μέρος 2 2015 00:27:45
[Play] 1. Εισαγωγή  / Μέρος 3 2015 00:18:27
[Play] 2. Σύνθεση αντικειμένων μικρής κλίμακας (table top-hand held) σε χαρτί 50χ70 (πινακίδα)  / Μέρος 1 2015 00:14:48
[Play] 2. Σύνθεση αντικειμένων μικρής κλίμακας (table top-hand held) σε χαρτί 50χ70 (πινακίδα)  / Μέρος 2 2015 00:18:51
[Play] 2. Σύνθεση αντικειμένων μικρής κλίμακας (table top-hand held) σε χαρτί 50χ70 (πινακίδα)  / Μέρος 3 2015 00:04:33
[Play] 2. Σύνθεση αντικειμένων μικρής κλίμακας (table top-hand held) σε χαρτί 50χ70 (πινακίδα)  / Μέρος 4 2015 00:36:17
[Play] 3. Θεωρία για την σύνθεση πολλαπλών αντικειμένων παρόμοιας μικρής κλίμακας σε ανεξαρτήτως μεγέθους οριζόντια σχεδιαστική επιφάνεια ιδεασμού  / Μέρος 1 2015 00:14:45
[Play] 3. Θεωρία για την σύνθεση πολλαπλών αντικειμένων παρόμοιας μικρής κλίμακας σε ανεξαρτήτως μεγέθους οριζόντια σχεδιαστική επιφάνεια ιδεασμού  / Μέρος 2 2015 00:15:43
[Play] 3. Θεωρία για την σύνθεση πολλαπλών αντικειμένων παρόμοιας μικρής κλίμακας σε ανεξαρτήτως μεγέθους οριζόντια σχεδιαστική επιφάνεια ιδεασμού  / Μέρος 3 2015 00:07:37
[Play] 4. Διορθώσεις σχεδίων ενός κυλινδρικού αντικειμένου (βασικό επίπεδο φοιτητών)  / Μέρος 1 2015 00:11:25
[Play] 4. Διορθώσεις σχεδίων ενός κυλινδρικού αντικειμένου (βασικό επίπεδο φοιτητών)  / Μέρος 2 2015 00:14:01
[Play] 4. Διορθώσεις σχεδίων ενός κυλινδρικού αντικειμένου (βασικό επίπεδο φοιτητών)  / Μέρος 3 2015 00:11:17
[Play] 5. Θεωρία για τις μεθόδους του ελευθέρου σχεδίου από παρατήρηση  / Μέρος 1 2015 00:07:51
[Play] 5. Θεωρία για τις μεθόδους του ελευθέρου σχεδίου από παρατήρηση  / Μέρος 2 2015 00:03:00
[Play] 5. Θεωρία για τις μεθόδους του ελευθέρου σχεδίου από παρατήρηση  / Μέρος 3 2015 00:03:00
[Play] 6. Σχέδιο επίδειξης εφαρμογής μετρήσεων με βελόνα από παρατήρηση ολόσωμης φιγούρας 2015 00:26:00
[Play] 7. Επίδειξη και εφαρμογή θεωρίας της μέτρησης με βελόνα σε αγαλματίδιο ανθρώπινης φιγούρας μικρής κλίμακας  / Μέρος 1 2015 00:09:17
[Play] 7. Επίδειξη και εφαρμογή θεωρίας της μέτρησης με βελόνα σε αγαλματίδιο ανθρώπινης φιγούρας μικρής κλίμακας  / Μέρος 2 2015 00:07:23
[Play] 7. Επίδειξη και εφαρμογή θεωρίας της μέτρησης με βελόνα σε αγαλματίδιο ανθρώπινης φιγούρας μικρής κλίμακας  / Μέρος 3 2015 00:30:00
Top