Βρέθηκαν 30 αποτελέσματα   RSS     Studio A-Ελεύθερο σχέδιο [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Studio A-Ελεύθερο σχέδιο, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

1. Θεωρία: μέτρηση με βελόνα 2. Πρακτική άσκηση: διορθώσεις σχεδίων εξάσκησης φοιτητών σε κυλινδρικά αντικειμένων ενός μπουκαλιού
Εξάμηνο: 1o 2015-10-24 01:05:06 76

Studio A-Ελεύθερο σχέδιο, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Μέρος Α - Ανάλυση φυσικών αντικειμένων με λαβές
Εξάμηνο: 1o 2015-10-24 00:02:15 64

Studio A-Ελεύθερο σχέδιο, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Μέρος Β – Θεωρία σύνθεσης αντικειμένων με λαβές σε οριζόντια πινακίδα 50χ70cm
Εξάμηνο: 1o 2015-10-24 00:03:00 43

Studio A-Ελεύθερο σχέδιο, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Μέρος Γ – Επιμέρους ανάλυση ενός κυλινδρικού αντικειμένου με λαβή
Εξάμηνο: 1o 2015-10-24 00:03:00 40

Studio A-Ελεύθερο σχέδιο, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Μέρος Δ – Συνέχεια σύνθεσης
Εξάμηνο: 1o 2015-10-24 00:01:18 41

Studio A-Ελεύθερο σχέδιο, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Μεμονωμένα αντικείμενα, πινακίδες, βασικοί όγκοι, γενική μορφολογία. Ανάλυση φόρμας και όγκου.
Εξάμηνο: 1o 2015-10-24 00:03:00 77

Studio A-Ελεύθερο σχέδιο, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Μέρος Α _ Διόρθωση σχεδίου εξάσκησης σύνθεσης μπουκαλιών σε πινακίδα 50χ70cm.
Εξάμηνο: 1o 2015-10-24 00:03:00 80

Studio A-Ελεύθερο σχέδιο, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Μέρος Β – Διόρθωση σχεδίου εξάσκησης ενός μπουκαλιού – Όγκου Πεπλατυσμένου παραλληλεπιπέδου με αφαίρεση.
Εξάμηνο: 1o 2015-10-24 00:02:37 67

Studio A-Ελεύθερο σχέδιο, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Μέρος Γ – Επίδειξη σχεδίου αντικειμένων κατηγορίας κυλινδρικού με καμπύλες.
Εξάμηνο: 1o 2015-10-24 00:03:00 62

Studio A-Ελεύθερο σχέδιο, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Διορθώσεις εργασίων.
Εξάμηνο: 1o 2015-10-24 00:13:46 82
Top