Βρέθηκαν 30 αποτελέσματα   RSS     Studio A-Ελεύθερο σχέδιο [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Studio A-Ελεύθερο σχέδιο, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Μέρος Γ – Επιμέρους ανάλυση ενός κυλινδρικού αντικειμένου με λαβή
Εξάμηνο: 1o 2015-10-24 00:03:00 39

Studio A-Ελεύθερο σχέδιο, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Μέρος Δ – Συνέχεια σύνθεσης
Εξάμηνο: 1o 2015-10-24 00:01:18 40

Studio A-Ελεύθερο σχέδιο, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Μέρος Β – Θεωρία σύνθεσης αντικειμένων με λαβές σε οριζόντια πινακίδα 50χ70cm
Εξάμηνο: 1o 2015-10-24 00:03:00 42

Studio A-Ελεύθερο σχέδιο, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Μέρος Β- Διόρθωση σχεδίου εξάσκησης (2 γλαστρών)
Εξάμηνο: 1o 2015-10-24 00:14:01 61

Studio A-Ελεύθερο σχέδιο, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Μέρος Γ – Επίδειξη σχεδίου αντικειμένων κατηγορίας κυλινδρικού με καμπύλες.
Εξάμηνο: 1o 2015-10-24 00:03:00 61

Studio A-Ελεύθερο σχέδιο, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Μέρος Α - Ανάλυση φυσικών αντικειμένων με λαβές
Εξάμηνο: 1o 2015-10-24 00:02:15 63

Studio A-Ελεύθερο σχέδιο, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Μέρος Γ - Διόρθωση σχεδίου εξάσκησης κυλινδρικού δοχείου
Εξάμηνο: 1o 2015-10-24 00:11:17 64

Studio A-Ελεύθερο σχέδιο, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Μέρος Β – Πολλαπλά παραδείγματα εφαρμογής μέτρησης σε σκίτσα φιγούρας μικρής κλίμακας.
Εξάμηνο: 1o 2015-10-24 00:07:23 64

Studio A-Ελεύθερο σχέδιο, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Μέρος Β – Διόρθωση σχεδίου εξάσκησης ενός μπουκαλιού – Όγκου Πεπλατυσμένου παραλληλεπιπέδου με αφαίρεση.
Εξάμηνο: 1o 2015-10-24 00:02:37 64

Studio A-Ελεύθερο σχέδιο, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Μέρος Γ- Διορθώσεις σχεδίων πρακτικής της ανθρώπινης φιγούρας αγαλματίδιου.
Εξάμηνο: 1o 2015-10-24 00:30:00 67

Studio A-Ελεύθερο σχέδιο, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Μέρος Β- Ειδικές συνθήκες χώρου και σχεδιαστή ως προς τα αντικείμενα που αντιγράφονται από παρατήρηση
Εξάμηνο: 1o 2015-10-24 00:03:00 68

Studio A-Ελεύθερο σχέδιο, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Μέρος Γ-Ειδικό παράδειγμα: Εφαρμογή θεωρίας μετρήσεων με βελόνα από παρατήρηση πάνω σε αγαλματίδιο φιγούρας μικρής κλίμακας
Εξάμηνο: 1o 2015-10-24 00:03:00 72

Studio A-Ελεύθερο σχέδιο, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Μέρος Γ - Παρατηρήσεις και υποδείξεις κατά τη διάρκεια εξάσκησης σχεδίου σύνθεσης κυλινδρικών αντικειμένων στον πίνακα
Εξάμηνο: 1o 2015-10-24 00:07:37 73

Studio A-Ελεύθερο σχέδιο, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Μεμονωμένα αντικείμενα, πινακίδες, βασικοί όγκοι, γενική μορφολογία. Ανάλυση φόρμας και όγκου.
Εξάμηνο: 1o 2015-10-24 00:03:00 73

Studio A-Ελεύθερο σχέδιο, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

1. Θεωρία: μέτρηση με βελόνα 2. Πρακτική άσκηση: διορθώσεις σχεδίων εξάσκησης φοιτητών σε κυλινδρικά αντικειμένων ενός μπουκαλιού
Εξάμηνο: 1o 2015-10-24 01:05:06 75

Studio A-Ελεύθερο σχέδιο, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Μέρος Α _ Διόρθωση σχεδίου εξάσκησης σύνθεσης μπουκαλιών σε πινακίδα 50χ70cm.
Εξάμηνο: 1o 2015-10-24 00:03:00 78

Studio A-Ελεύθερο σχέδιο, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Διορθώσεις εργασίων.
Εξάμηνο: 1o 2015-10-24 00:13:46 80

Studio A-Ελεύθερο σχέδιο, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Μέρος Α – Θεωρία μέτρησης αγαλματίδιου φιγούρας. Μετρήσεις σε κάθετο- οριζόντιο άξονα και διαγώνιες κλίσεις
Εξάμηνο: 1o 2015-10-24 00:09:17 82

Studio A-Ελεύθερο σχέδιο, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Μέρος A- Διορθώσεις βασικών μονών κυλινδρικών αντικειμένων
Εξάμηνο: 1o 2015-10-24 00:11:25 83

Studio A-Ελεύθερο σχέδιο, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Μέρος Β- Θεωρία: Ανάλυση της μεταφοράς μετρήσεων βασικού κυλινδρικού αντικειμένου στο χαρτί
Εξάμηνο: 1o 2015-10-24 00:15:43 91
Top