Βρέθηκαν 3 αποτελέσματα   RSS     Τέχνες [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] 4. Ιδεασμός ΙΙ  / Διάλεξη 5 (Σκουρμπούτης ΕυγένιοςΔιδάσκων)

Studio V-Product Design I, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Η σύνθεση αφορά την δημιουργία ολοκληρωμένων σχεδιαστκών προτάσεων που ονομάζονται προσχέδια ή προκαταρκτικά σχέδια. Η ενότητα εξετάζει την φύση των προκαταρκτικών σχεδίων, την θέση τους στην διαδικασία και τις βασικές αρχές δημιουργίας τους. Παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα και σχηματοποιείται η διαδικασία παραγωγής προκαταρκτικών σχεδίων.
Εξάμηνο: 4o 2015-11-20 00:21:04 123
[Play] 1. Οριστική Περιγραφή Έργου  / Διάλεξη 1 (Σκουρμπούτης ΕυγένιοςΔιδάσκων)

Studio V-Product Design I, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Η σύνταξη της Οριστικής Περιγραφής Έργου είναι σημαντικό βήμα στον καθορισμό της κατεύθυνσης ενός σχεδιαστικού έργου. Στην ενότητα παρουσιάζεται και αναλύεται η σημασία των σχετικών αποφάσεων με αναφορά στο στοιχειώδες μοντέλο του προβληματικού χώρου το οποίο βασίζεται στο τρίπτυχο Χρήστης- Πλαίσιο - Αντικείμενο. Διαφορετικοί τύποι θεμάτων συζητούνται και παρουσιάζονται τα βασικά παραδοτέα της φάσης.
Εξάμηνο: 4o 2015-11-20 00:36:34 211
[Play] 5. Συνθεση  / Διάλεξη 4 (Σκουρμπούτης ΕυγένιοςΔιδάσκων)

Studio V-Product Design I, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Στο δεύτερο μέρος της ενότητας του Ιδεασμού εξετάζονται με την βοήθεια παραδειγμάτων διαφορετικές στρατηγικές δημιουργίας ιδεών. Με βάση μία υποθετική προδιαγραφή σχεδίασης παρουσιάζονται διαφορετικά στάδια ερμηνείας κι εφαρμογής της. Με αυτό τον τρόπο εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο μία προδιαγραφή σχεδίασης και επομένως και οι ιδέες οι οποίες προκύπτουν από αυτήν να σχετίζονται με το σύνολο ή με υποσυστήματο του προϊόντος.
Εξάμηνο: 4o 2015-11-19 00:38:07 138
Top