Βρέθηκαν 515 αποτελέσματα   RSS     Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Μοντέλα προσομοίωσης οικολογικής εκτίμησης επικινδυνότητας με τη χρήση του προγράμματος Ramas Ecolab
Εξάμηνο: 7o 2015-11-02 00:30:02 38
[Play] Εργαστήριο 8: Χωρική Ανάλυση Δεδομένων Raster (Γ) (Κοντός ΘεμιστοκλήςΜέλος Ε.ΔΙ.Π.)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σ.Γ.Π. [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Εργαστήριο 8: Χωρική Ανάλυση Δεδομένων Raster
Εξάμηνο: 6o 2015-11-04 00:26:00 39
[Play] Παιδεία (Β)  / Διάλεξη 11 (Χατζόπουλος ΙωάννηςΟμότιμος Καθηγητής)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σ.Γ.Π. [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Παιδεία
Εξάμηνο: 6o 2015-11-04 00:27:26 40

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σ.Γ.Π. [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Εργαστήριο 6: Χωρική Ανάλυση Διανυσματικών Δεδομένων ΙΙ
Εξάμηνο: 6o 2015-11-04 00:25:38 40
[Play] Προκλήσεις και προοπτικές για την Ευρωπαϊκή Βιοποικιλότητα (Γ)  / Διάλεξη 10 (Ματσίνος ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων)

Εκτίμηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Προκλήσεις και προοπτικές για την Ευρωπαϊκή Βιοποικιλότητα
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-11-05 00:21:08 40
[Play] Ενεργός Συμμετοχή των Πολιτών (Β)  / Διάλεξη 9 (Σκαναβή ΚωνσταντίναΚαθηγήτρια Τομέα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Ενεργός Συμμετοχή των Πολιτών
Εξάμηνο: 5o 2015-11-06 00:30:25 40

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σ.Γ.Π. [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Εργαστήριο 6: Χωρική Ανάλυση Διανυσματικών Δεδομένων ΙΙ
Εξάμηνο: 6o 2015-11-04 00:30:36 41
[Play] Ο ρόλος της αβεβαιότητας στην εκτίμηση κινδύνου (Β)  / Διάλεξη 9 (Ματσίνος ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων)

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Ο ρόλος της αβεβαιότητας στην εκτίμηση κινδύνου
Εξάμηνο: 7o 2015-11-02 00:20:26 42

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σ.Γ.Π. [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Εργαστήριο 10: Χωρική Ανάλυση Δεδομένων Raster ΙΙΙ
Εξάμηνο: 6o 2015-11-04 00:29:37 42
[Play] Προκλήσεις και προοπτικές για την Ευρωπαϊκή Βιοποικιλότητα (Β)  / Διάλεξη 10 (Ματσίνος ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων)

Εκτίμηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Προκλήσεις και προοπτικές για την Ευρωπαϊκή Βιοποικιλότητα
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-11-05 00:22:07 42

Ανάπτυξη της Υπαίθρου και Πολιτικές [open], Τμήμα Τμήμα Γεωγραφίας

Η ενότητα αυτή εστιάζεται στην παρουσίαση της παγκοσμιοποίησης της παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται τα δίκτυα διανομής προϊόντων, οι εκτεταμένες και σύντομες αλυσίδες διακίνησης και το ζήτημα της παγκοσμιοποίησης.
Εξάμηνο: 7o 2014-11-20 00:29:37 43
[Play] Συνολικό πλαίσιο για την Οικολογική Εκτίμηση Επικινδυνότητας (Β)  / Διάλεξη 8 (Ματσίνος ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων)

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Συνολικό πλαίσιο για την Οικολογική Εκτίμηση Επικινδυνότητας
Εξάμηνο: 7o 2015-11-02 00:25:32 43
[Play] Συνολικό πλαίσιο για την Οικολογική Εκτίμηση Επικινδυνότητας (Γ)  / Διάλεξη 8 (Ματσίνος ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων)

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Συνολικό πλαίσιο για την Οικολογική Εκτίμηση Επικινδυνότητας
Εξάμηνο: 7o 2015-11-02 00:10:37 43
[Play] Ο ρόλος της αβεβαιότητας στην εκτίμηση κινδύνου (Α)  / Διάλεξη 9 (Ματσίνος ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων)

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Ο ρόλος της αβεβαιότητας στην εκτίμηση κινδύνου
Εξάμηνο: 7o 2015-11-02 00:20:11 43

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σ.Γ.Π. [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Εργαστήριο 5: Χωρική Ανάλυση Διανυσματικών Δεδομένων
Εξάμηνο: 6o 2015-11-04 00:19:17 43

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σ.Γ.Π. [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Εργαστήριο 10: Χωρική Ανάλυση Δεδομένων Raster ΙΙΙ
Εξάμηνο: 6o 2015-11-04 00:29:01 43
[Play] Αναδυόμενες ιδιότητες: ο ρόλος των χωρικών προτύπων (Δ)  / Διάλεξη 7 (Ματσίνος ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων)

Οικολογία Τοπίου [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Αναδυόμενες ιδιότητες: ο ρόλος των χωρικών προτύπων
Εξάμηνο: 6o 2015-11-05 00:18:16 43
[Play] Πρακτικές ανάπτυξης υπαίθρου (Δ)  / Διάλεξη 5 (Κίζος ΑθανάσιοςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Ανάπτυξη της Υπαίθρου και Πολιτικές [open], Τμήμα Τμήμα Γεωγραφίας

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι πρακτικές ανάπτυξης της υπάιθρου. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται η απ’ ευθείας εμπορία τροφίμων και προστιθέμενη αξία με τη βοήθεια αλυσίδεων διακίνησης προϊόντων και αναλύεται πώς αυτό συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη.
Εξάμηνο: 7o 2014-10-30 00:35:23 44

Ανάπτυξη της Υπαίθρου και Πολιτικές [open], Τμήμα Τμήμα Γεωγραφίας

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται οι αντιλήψεις και οι ορισμοί όσον αφορά τις πρακτικές ανάπτυξης υπαίθρου και τις Γεωγραφίες Ποιότητας.
Εξάμηνο: 7o 2014-11-13 00:19:06 44

Ανάπτυξη της Υπαίθρου και Πολιτικές [open], Τμήμα Τμήμα Γεωγραφίας

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται οι αντιλήψεις και οι ορισμοί όσον αφορά τις πρακτικές ανάπτυξης υπαίθρου και τις Γεωγραφίες Ποιότητας.
Εξάμηνο: 7o 2014-11-13 00:22:26 44
Top