Βρέθηκαν 515 αποτελέσματα   RSS     Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] 3. Μετα-Μοντερνικότητα- Η απάντηση μη- αειφορίας  / Διάλεξη 1 (Μποφυλάτος ΣπυρίδωνΥποψήφιος Διδάκτωρ)

Αειφόρος Σχεδίαση , Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Η κατανόηση των τριών αυτών εννοιών είναι βασική για την ολιστική κατανόηση του φαινομένου της μετάβασης προς την αειφόρια. Βάση θα δοθεί στις αξίες που διέπουν κάθε μια από τις δυο εποχές της ανθρωπότητας αλλά και το πώς αυτές οι αξίες υποστήριξαν τις γενεσιουργές αίτιες της μη-αειφόριας που μαστίζει το κόσμο σήμερα. Τέλος θα αναλυθεί η έννοια της μετάβασης ως ιστορικό μέσο κοινωνικού μετασχηματισμού.
Εξάμηνο: 8o 2015-10-23 00:27:29 426
[Play] Εισαγωγή στην Ωκεανογραφία (Α)  / Διάλεξη 1 (Κουτσούμπας ΔρόσοςΚαθηγητής)

Θαλάσσια Βιολογία [open], Τμήμα Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας

Εισαγωγή στην Ωκεανογραφία
Εξάμηνο: 2o 2015-11-20 00:31:44 401

Αειφόρος Σχεδίαση , Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Σε αυτή την δεύτερη και τρίτη ενότητα του μαθήματος θα αναλυθούν οι εννοείς της 2.Μοντερνικότητα 3.Μετά-μοντερνικότητα και η έννοια της μετάβασης. Η κατανόηση των τριών αυτών εννοιών είναι βασική για την ολιστική κατανόηση του φαινομένου της μετάβασης προς την αειφόρια. Βάση θα δοθεί στις αξίες που διέπουν κάθε μια από τις δυο εποχές της ανθρωπότητας αλλά και το πώς αυτές οι αξίες υποστήριξαν τις γενεσιουργές αίτιες της μη-αειφόριας που μαστίζει το κόσμο σήμερα. Τέλος θα αναλυθεί η έννοια της μετάβασης ως ιστορικό μέσο κοινωνικού μετασχηματισμού.
Εξάμηνο: 8o 2015-10-23 00:27:19 390
[Play] 4. Τετραπλή τελική γραμμή (quadruple bottom line)  / Διάλεξη 1 (Μποφυλάτος ΣπυρίδωνΥποψήφιος Διδάκτωρ)

Αειφόρος Σχεδίαση , Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Η τέταρτη θεματική ενότητα έχει σαν σκοπό να δώσει στους φοιτητές τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν για να δομήσουν τη σχεδίαση με αειφόρια. Το μάθημα βασίζεται πάνω στον πλούτο διαφορετικών προσεγγίσεων για τη σχεδίαση για αειφόρια και η δημιουργία ενός πλαισίου μέσα στο οποίο αυτές οι προσεγγίσεις θα τοποθετηθούν είναι βασικό για την ολιστική κατανόηση της γνωστικής περιοχής.
Εξάμηνο: 8o 2015-10-23 00:27:59 333
[Play] Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες  / Διάλεξη 1 (Ζούρος ΝικόλαοςΚαθηγητής)

Φυσική Γεωγραφία - Γεωμορφολογία [open], Τμήμα Τμήμα Γεωγραφίας

Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες
Εξάμηνο: 1o 2015-11-18 00:55:02 333
[Play] 1. Εισαγωγή: Η σχέση της σχεδίασης – αειφόριας  / Διάλεξη 1 (Μποφυλάτος ΣπυρίδωνΥποψήφιος Διδάκτωρ)

Αειφόρος Σχεδίαση , Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Η πρώτη εβδομάδα του μαθήματος έχει εισαγωγικό χαρακτήρα. Σκοπός είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές το περιεχόμενο, τη δομή και τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος. Ακόμα θα αναλυθεί το πώς συνδέεται η σχεδίαση με η μετάβαση προς την αειφόρια. Βασικό πρώτο βήμα προς αυτή τη κατεύθυνση είναι η δημιουργία ενός consensus based ορισμού για τη σχεδίαση αλλά και η κατανόηση της διαφοράς πολύπλοκων - περίπλοκων συστημάτων και προβλημάτων. Βάρος επίσης θα δοθεί στην κατανόηση των διαφορών ανάμεσα στην αειφόρια και τη μη-αειφόρια (sustainability & unsustainability)
Εξάμηνο: 8o 2015-10-23 00:48:50 325
[Play] Εισαγωγή στη Θαλάσσια Οικολογία (Κουτσούμπας ΔρόσοςΚαθηγητής)

Θαλάσσια οικολογία [open], Τμήμα Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας

Εισαγωγή στη Θαλάσσια Οικολογία.
Εξάμηνο: 3o 2014-10-14 00:19:41 300
[Play] Γεώτοποι και Γεωδιατήρηση  / Διάλεξη 6 (Ζούρος ΝικόλαοςΚαθηγητής)

Φυσική Γεωγραφία - Γεωμορφολογία [open], Τμήμα Τμήμα Γεωγραφίας

Γεώτοποι και Γεωδιατήρηση
Εξάμηνο: 1o 2015-11-18 00:44:17 243

Θαλάσσια Βιολογία [open], Τμήμα Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας

Ποικιλότητα Θαλάσσιων Οργανισμών Ι
Εξάμηνο: 2o 2015-11-20 00:20:49 232

Αειφόρος Σχεδίαση , Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Σε αυτή την δεύτερη και τρίτη ενότητα του μαθήματος θα αναλυθούν οι εννοείς της 2.Μοντερνικότητα 3.Μετά-μοντερνικότητα και η έννοια της μετάβασης. Η κατανόηση των τριών αυτών εννοιών είναι βασική για την ολιστική κατανόηση του φαινομένου της μετάβασης προς την αειφόρια. Βάση θα δοθεί στις αξίες που διέπουν κάθε μια από τις δυο εποχές της ανθρωπότητας αλλά και το πώς αυτές οι αξίες υποστήριξαν τις γενεσιουργές αίτιες της μη-αειφόριας που μαστίζει το κόσμο σήμερα. Τέλος θα αναλυθεί η έννοια της μετάβασης ως ιστορικό μέσο κοινωνικού μετασχηματισμού.
Εξάμηνο: 8o 2015-10-23 00:16:14 208

Φυσική Γεωγραφία - Γεωμορφολογία [open], Τμήμα Τμήμα Γεωγραφίας

Μελέτη Τοπίων και Γεωμορφών
Εξάμηνο: 1o 2015-11-18 00:40:51 204
[Play] 8. Σχεδιαστικός ακτιβισμός  / Διάλεξη 1 (Μποφυλάτος ΣπυρίδωνΥποψήφιος Διδάκτωρ)

Αειφόρος Σχεδίαση , Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Οι μεθοδολογίες σχεδιαστικού ακτιβισμού δίνουν βάρος στην κοινωνική διάσταση της μετάβασης προς την αειφόρια (Thope, 2008 ; Fuad Luke, 2009) Οι πυλώνες που στηρίζουν αυτή τη λογική είναι: Ο εκδημοκρατισμός της σχεδίασης, η σεισάχθεια της κατανάλωσης και η ενεργοποίηση της κοινωνική αλλαγής. Χωριζονται σε δυο κατηγοριες: τον σχεδιαστικο ακτιβισμο που απευθήνεται στους υπο-καταναλωτές και αυτον που απευθηνεται στους υπερ-καταναλωτές
Εξάμηνο: 8o 2015-10-23 00:09:16 192
[Play] Το πρόγραμμα Fragstats (Α)  / Διάλεξη 10 (Ματσίνος ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων)

Οικολογία Τοπίου [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Το πρόγραμμα Fragstats
Εξάμηνο: 6o 2015-11-05 00:20:33 190
[Play] Εισαγωγή στην Ωκεανογραφία (Β)  / Διάλεξη 1 (Κουτσούμπας ΔρόσοςΚαθηγητής)

Θαλάσσια Βιολογία [open], Τμήμα Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας

Εισαγωγή στην Ωκεανογραφία
Εξάμηνο: 2o 2015-11-20 00:28:17 173
[Play] 11. Εργασίες φοιτητών  / Μέρος 1 (Μποφυλάτος ΣπυρίδωνΥποψήφιος Διδάκτωρ)

Αειφόρος Σχεδίαση , Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Παρουσίαση εργασιών
Εξάμηνο: 8o 2015-10-24 00:33:03 171
[Play] Το πρόγραμμα Fragstats (Β)  / Διάλεξη 10 (Ματσίνος ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων)

Οικολογία Τοπίου [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Το πρόγραμμα Fragstats
Εξάμηνο: 6o 2015-11-05 00:21:07 169
[Play] Το πρόγραμμα Fragstats (Γ)  / Διάλεξη 10 (Ματσίνος ΙωάννηςΑναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων)

Οικολογία Τοπίου [open], Τμήμα Τμήμα Περιβάλλοντος

Το πρόγραμμα Fragstats
Εξάμηνο: 6o 2015-11-05 00:22:11 160
[Play] Ποτάμια Γεωμορφολογία  / Διάλεξη 8 (Ζούρος ΝικόλαοςΚαθηγητής)

Φυσική Γεωγραφία - Γεωμορφολογία [open], Τμήμα Τμήμα Γεωγραφίας

Ποτάμια Γεωμορφολογία
Εξάμηνο: 1o 2015-11-18 01:02:39 156
[Play] Εισαγωγή στην Ωκεανογραφία (Γ)  / Διάλεξη 1 (Κουτσούμπας ΔρόσοςΚαθηγητής)

Θαλάσσια Βιολογία [open], Τμήμα Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας

Εισαγωγή στην Ωκεανογραφία
Εξάμηνο: 2o 2015-11-20 00:19:25 154

Φυσική Γεωγραφία - Γεωμορφολογία [open], Τμήμα Τμήμα Γεωγραφίας

Προϊόντα Ηφαιστειακών Εκρήξεων
Εξάμηνο: 1o 2015-11-18 00:45:26 151
Top