Βρέθηκαν 78 αποτελέσματα   RSS     Γλώσσα και Λογοτεχνία [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Υπερβαίνοντας τον Γλωσσικό Σεξισμό των Διοικητικών Εγγράφων, Τμήμα Εκπαίδευση Διοικητικού Προσωπικού

Γ. Τα διοικητικά έγγραφα και ο Οδηγός μη σεξιστικής χρήσης της γλώσσας σε αυτά Δ. Πρακτικές εφαρμογές και υποδείγματα σύνταξης εγγράφων και κειμένων της διοίκησης
Εξάμηνο: - 2017-06-22 02:32:52 78

Υπερβαίνοντας τον Γλωσσικό Σεξισμό των Διοικητικών Εγγράφων, Τμήμα Εκπαίδευση Διοικητικού Προσωπικού

Α. Πώς «κατασκευάζεται» το Φύλο - Φύλο και Διοίκηση Β. Η γλωσσική κατασκευή του φύλου στην Ελληνική γλώσσα
Εξάμηνο: - 2017-06-21 03:08:42 84
[Play] Διάλεξη 1η : Tα ζώα και η σχέση τους με τον άνθρωπο (Κατσαδώρος ΓεώργιοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Η διάχυση του αισώπειου μύθου στην Ευρώπη [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τα ζώα και ο βίος τους ως αναπόσπαστο κομμάτι στην ιστορία και τον πολιτισμό του ανθρώπου, Η παρουσία των ζώων στις αρχαϊκές διηγήσεις και μύθους, Τα ζώα στο λαϊκό πολιτισμό
Εξάμηνο: - 2015-11-17 01:25:40 1308
[Play] Διάλεξη 2η : Η έννοια του μύθου (Κατσαδώρος ΓεώργιοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Η διάχυση του αισώπειου μύθου στην Ευρώπη [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η έννοια του μύθου, Οι μύθοι ζώων και η πορεία τους στο χρόνο
Εξάμηνο: - 2015-11-17 01:27:01 324
[Play] Διάλεξη 3η : Αισώπου Βίος (Κατσαδώρος ΓεώργιοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Η διάχυση του αισώπειου μύθου στην Ευρώπη [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η ζωή του Αισώπου
Εξάμηνο: - 2015-11-17 01:29:14 297
[Play] Διάλεξη 4η : Ο Αίσωπος και οι μύθοι του (Κατσαδώρος ΓεώργιοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Η διάχυση του αισώπειου μύθου στην Ευρώπη [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Προαισωπικοί μύθοι, Οι μύθοι του Αισώπου
Εξάμηνο: - 2015-11-17 01:24:06 255
[Play] Διάλεξη 5η : Ο μύθος ζώων ως είδος της λαϊκής λογοτεχνίας (Κατσαδώρος ΓεώργιοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Η διάχυση του αισώπειου μύθου στην Ευρώπη [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ο μύθος ζώων ως είδος της λαϊκής λογοτεχνίας
Εξάμηνο: - 2015-11-17 01:35:19 221

Η διάχυση του αισώπειου μύθου στην Ευρώπη [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Σημαντικοί σταθμοί στη διάχυση του αισώπειου μύθου: Ευρωπαϊκός Μεσαίωνας. Ένα παράδειγμα από την Αγγλία
Εξάμηνο: - 2015-11-17 01:36:59 165

Η διάχυση του αισώπειου μύθου στην Ευρώπη [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Σημαντικοί σταθμοί στη διάχυση του αισώπειου μύθου: Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός
Εξάμηνο: - 2015-11-17 01:39:26 146

Η διάχυση του αισώπειου μύθου στην Ευρώπη [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Σημαντικοί σταθμοί στη διάχυση του αισώπειου μύθου: Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Η περίπτωση του Αδαμάντιου Κοραή, Σύγχρονοι μύθοι ζώων στη λογοτεχνία
Εξάμηνο: - 2015-11-17 01:26:55 170

Η διάχυση του αισώπειου μύθου στην Ευρώπη [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η διάχυση του μύθου ζώων στη σύγχρονη εποχή και η παιδαγωγική του διάσταση, Μια άλλη οπτική: Μύθοι ζώων και ουτοπία
Εξάμηνο: - 2015-11-17 01:29:13 158

Η διάχυση του αισώπειου μύθου στην Ευρώπη [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Οι μύθοι ζώων πηγή έμπνευσης και δημιουργίας μέσα από τα σύγχρονα ΜΜΕ
Εξάμηνο: - 2015-11-17 01:30:24 143
[Play] Διάλεξη 11η : ‘Νέοι’ μύθοι ζώων (Κατσαδώρος ΓεώργιοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Η διάχυση του αισώπειου μύθου στην Ευρώπη [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Νέοι’ μύθοι ζώων, Διδακτική αξιοποίηση του μύθου ζώων: Δειγματικές διδασκαλίες
Εξάμηνο: - 2015-11-17 01:31:42 213
[Play] Διάλεξη 3η : Θρησκεία και Κοινωνία (Καραμούζης ΠολύκαρποςΑναπληρωτής Καθηγητής)

Κοινωνιολογία της Θρησκείας [open], Τμήμα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Οι θρησκευτικοί κόσμοι και ο θρησκευτικός εαυτός, Οι θρησκευτικές ερμηνείες της πραγματικότητας, Η θρησκευτική γλώσσα, Ορίζοντας τη θρησκεία, Η κοινωνιολογία της θρησκείας και η θρησκευτική συγκρότηση
Εξάμηνο: 3o 2015-10-31 01:02:19 349
[Play] Διάλεξη 1η – μέρος Α΄: Προθεωρητική συζήτηση (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Βασικές έννοιες και όροι-ορισμοί. Εμφάνιση και ανάπτυξη του κλάδου. Σχέση με άλλους κλάδους της γλωσσολογίας. Βασική διάκριση ανάμεσα σε προγραμματισμό επί της γλωσσικής υπόστασης [status planning] και προγραμματισμό επί της γλωσσικής ύλης [corpus planning]
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:46:32 397
[Play] Διάλεξη 1η – μέρος Β΄: Ενότητες μαθήματος (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Βασικές έννοιες και όροι-ορισμοί. Εμφάνιση και ανάπτυξη του κλάδου. Σχέση με άλλους κλάδους της γλωσσολογίας. Βασική διάκριση ανάμεσα σε προγραμματισμό επί της γλωσσικής υπόστασης [status planning] και προγραμματισμό επί της γλωσσικής ύλης [corpus planning]
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:45:18 174
[Play] Διάλεξη 2η – μέρος Α΄: Δρώντες άσκησης γλωσσικής πολιτικής (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Δρώντες άσκησης γλωσσικής πολιτικής
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:48:05 196
[Play] Διάλεξη 2η – μέρος Β΄: Εμφάνιση του κλάδου (Καραντζόλα ΕλένηΑναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Εμφάνιση του κλάδου
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:21:09 141

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Επίσημη/-ες και εθνική/-ές γλώσσες. Μητρική γλώσσα. Μειονοτικές γλώσσες: γλώσσες γηγενών - γλώσσες μεταναστών. Γλώσσα επαρχίας/περιφέρειας. Γλώσσα πρωτεύουσας.
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:43:50 208

Εισαγωγή στη Γλωσσική Πολιτική [open], Τμήμα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Επίσημη/-ες και εθνική/-ές γλώσσες. Μητρική γλώσσα. Μειονοτικές γλώσσες: γλώσσες γηγενών - γλώσσες μεταναστών. Γλώσσα επαρχίας/περιφέρειας. Γλώσσα πρωτεύουσας.
Εξάμηνο: 4o 2015-10-29 00:22:49 123
Top