Βρέθηκαν 164 αποτελέσματα   RSS     Μαθηματικά [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Μέτρα Συνάφειας 2015 01:22:27
[Play] Μέτρα Κινδύνου για Κατηγορικά Δεδομένα 2015 01:21:42
[Play] Λογιστική Παλινδρόμηση 2015 01:13:20
[Play] Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα 2015 00:59:51
[Play] Έλεγχος μέσων μέσω διακύμανσης – τεστ του Levene 2015 00:17:07
[Play] Ανάλυση διακύμανσης με ένα παράγοντα 2015 00:55:04
[Play] Μοντελοποίηση 2015 00:34:57
[Play] Μοντέλο σταθερών επιδράσεων – έλεγχος ομοσκεδαστικότητας 2015 00:33:08
[Play] Πολλαπλές συγκρίσεις (συνέχεια) 2015 00:40:40
[Play] Aσκήσεις στο SPSS 2015 00:45:39
[Play] Πίνακες (Μέρος β') 2015 00:48:28
[Play] Ικανές και Αναγκαίες συνθήκες, 2015 00:06:39
[Play] Πολλαπλές συγκρίσεις 2015 00:44:58
[Play] 2.Μέτρηση αποτελεσματικότητας ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και πωλήσεων (Web analytics) 2015 00:18:57
[Play] Μιγαδικοί αριθμοί (Μέρος α') 2015 00:41:17
[Play] Μιγαδικοί αριθμοί (Μέρος β') 2015 01:16:52
[Play] Μιγαδικοί αριθμοί (Μέρος γ') 2015 00:30:30
[Play] Μιγαδικοί αριθμοί (Μέρος δ') 2015 00:45:48
[Play] Μιγαδικοί αριθμοί (Μέρος ε') 2015 00:41:36
[Play] Γραμμικοί χώροι (Μέρος α') 2015 00:40:55
Top