Βρέθηκαν 164 αποτελέσματα   RSS     Μαθηματικά [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Γενική μορφή κατανομών (Κωνσταντινίδης ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Θεωρία Κινδύνων Ι, Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 6η: Πεδίο έλξης Gumbel - Μέρος ΣΤ
Εξάμηνο: 5o 2015-11-19 00:14:33 41
[Play] Εκτιμήσεις παραμέτρων (Κωνσταντινίδης ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Θεωρία Κινδύνων Ι, Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 6η: Πεδίο έλξης Gumbel - Μέρος H
Εξάμηνο: 5o 2015-11-19 00:19:31 41
[Play] Διπλά φράγματα (Κωνσταντινίδης ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Θεωρία Κινδύνων Ι, Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 3η: Εκτίμηση πιθανότητας χρεοκοπίας - Μέρος Ζ
Εξάμηνο: 5o 2015-11-19 00:28:06 42
[Play] Εκφράσεις για τις σταθερές (Κωνσταντινίδης ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Θεωρία Κινδύνων Ι, Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 3η: Εκτίμηση πιθανότητας χρεοκοπίας - Μέρος Η
Εξάμηνο: 5o 2015-11-19 00:11:27 42
[Play] Οριακή επιβίωση (Κωνσταντινίδης ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Θεωρία Κινδύνων Ι, Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 3η: Εκτίμηση πιθανότητας χρεοκοπίας - Μέρος ΣΤ
Εξάμηνο: 5o 2015-11-19 00:11:27 43
[Play] Οριακή κατανομή μεγίστου (Κωνσταντινίδης ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Θεωρία Κινδύνων Ι, Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 4η: Θεωρία ακραίων τιμών - Μέρος Α
Εξάμηνο: 5o 2015-11-19 00:25:05 44
[Play] Κλειστότητα ως προς τη συνέλιξη (Κωνσταντινίδης ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Θεωρία Κινδύνων Ι, Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 5η: Ομαλή μεταβλητότητα - Μέρος Ι
Εξάμηνο: 5o 2015-11-19 00:15:16 44
[Play] Πεπερασμένοι Ορίζοντες (Κωνσταντινίδης ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Θεωρία Κινδύνων ΙΙ, Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 4η: Απόλυτη Xρεωκοπία - Μέρος ΣΤ
Εξάμηνο: 8o 2015-11-29 00:36:23 44
[Play] Εκφράσεις για την κατανομή των υψών των ζημιών (Κωνσταντινίδης ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Θεωρία Κινδύνων Ι, Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 3η: Εκτίμηση πιθανότητας χρεοκοπίας - Μέρος Θ
Εξάμηνο: 5o 2015-11-19 00:21:10 45
[Play] Σύγκλιση στη poisson (Κωνσταντινίδης ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Θεωρία Κινδύνων Ι, Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 4η: Θεωρία ακραίων τιμών - Μέρος Ι
Εξάμηνο: 5o 2015-11-19 00:04:53 49
[Play] Κατανομές ακραίων τιμών (Κωνσταντινίδης ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Θεωρία Κινδύνων Ι, Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 4η: Θεωρία ακραίων τιμών - Μέρος ΣΤ
Εξάμηνο: 5o 2015-11-19 00:01:01 49
[Play] Ανισότητες Potter (Κωνσταντινίδης ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Θεωρία Κινδύνων Ι, Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 5η: Ομαλή μεταβλητότητα - Μέρος Ε
Εξάμηνο: 5o 2015-11-19 00:11:53 49
[Play] Π-μεταβλητότητα (Κωνσταντινίδης ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Θεωρία Κινδύνων Ι, Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 6η: Πεδίο έλξης Gumbel - Μέρος Γ
Εξάμηνο: 5o 2015-11-19 00:20:42 49
[Play] Μέσος υπερβάλλοντος (Κωνσταντινίδης ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Θεωρία Κινδύνων Ι, Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 6η: Πεδίο έλξης Gumbel - Μέρος Ε
Εξάμηνο: 5o 2015-11-19 01:00:53 49
[Play] Παράδειγμα με εκθετική κατανομή ζημιών (Κωνσταντινίδης ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Θεωρία Κινδύνων Ι, Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 3η: Εκτίμηση πιθανότητας χρεοκοπίας - Μέρος Ι
Εξάμηνο: 5o 2015-11-19 00:24:32 50
[Play] Κατανομές ακραίων τιμών (συνέχεια) (Κωνσταντινίδης ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Θεωρία Κινδύνων Ι, Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 4η: Θεωρία ακραίων τιμών - Μέρος Ζ
Εξάμηνο: 5o 2015-11-19 00:46:31 50
[Play] Σημειακή Σύγκλιση (Κωνσταντινίδης ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Θεωρία Κινδύνων Ι, Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 5η: Ομαλή μεταβλητότητα - Μέρος Θ
Εξάμηνο: 5o 2015-11-19 00:24:38 50
[Play] Σταθερό Δανειστικό Επιτόκιο (Κωνσταντινίδης ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Θεωρία Κινδύνων ΙΙ, Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 4η: Απόλυτη Xρεωκοπία - Μέρος Θ
Εξάμηνο: 8o 2015-11-29 00:54:55 50
[Play] Σημειακές διαδικασίες (Κωνσταντινίδης ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Θεωρία Κινδύνων Ι, Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 4η: Θεωρία ακραίων τιμών - Μέρος Θ
Εξάμηνο: 5o 2015-11-19 00:39:54 51
[Play] Αργά μεταβαλλόμενες συναρτήσεις (Κωνσταντινίδης ΔημήτριοςΚαθηγητής)

Θεωρία Κινδύνων Ι, Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών

Ενότητα 5η: Ομαλή μεταβλητότητα - Μέρος Α
Εξάμηνο: 5o 2015-11-19 00:28:13 51
Top