Βρέθηκαν 23 αποτελέσματα   RSS     Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Εκπαιδευτικό σεμινάριο «Το περιβάλλον χρήσης και αναζήτησης της πλατφόρμας Ebook Central και η συλλογή ηλεκτρονικών βιβλίων Academic Complete»,  Τμήμα Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης

Ομιλητές:  Daniela Cason  (Εξωτερικός Συνεργάτης)

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με την εταιρεία Interoptics, πραγματοποίησε στη Μυτιλήνη, εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας μίας ώρας με θέμα «Το περιβάλλον χρήσης και αναζήτησης της πλατφόρμας Ebook Central και η συλλογή ηλεκτρονικών βιβλίων Academic Complete». Το σεμινάριο διεξήχθει στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης του κτιρίου Γεωγραφίας στη Μυτιλήνη, ενώ το παρακολούθησαν παράλληλα ενδιαφερόμενοι μέσω των αιθουσών τηλεδιάσκεψης των άλλων νησιών.
2018-02-13 00:48:13 281

Παρουσίαση Εθνικού υπερυπολογιστικού συστήματος ARIS: Διαδικασίες Πρόσβασης και Δυνατότητες Εκμετάλλευσης.,  Τμήμα Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας  -  ΕΔΕΤ

Παρουσίαση Εθνικού υπερυπολογιστικού συστήματος ARIS: Διαδικασίες Πρόσβασης και Δυνατότητες Εκμετάλλευσης
2017-10-30 03:34:28 136

Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Ιδρύματα του Εξωτερικού,  Τμήμα Live Streaming

Χαιρετισμός από την Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Διασφάλισης Ποιότητας, Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Μπούνια - «Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ολλανδία», Μάρθα Τριανταφύλλου, Μορφωτική Ακόλουθος, Ολλανδική Πρεσβεία
2017-05-10 00:20:54 145

Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Ιδρύματα του Εξωτερικού,  Τμήμα Live Streaming

«Μεταπτυχιακές Σπουδές στις ΗΠΑ & Υποτροφίες Ιδρύματος Fulbright», Νικόλαος Τουρίδης, Εκπαιδευτικός Σύμβουλος & Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος, Ίδρυμα Fulbright
2017-05-03 00:28:25 82

Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Ιδρύματα του Εξωτερικού,  Τμήμα Live Streaming

«Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία και υποτροφίες της DAAD», Alexander Roggenkamp, Διευθυντής, DAAD - Ενημερωτικό Κέντρο Αθηνών
2017-05-03 00:22:24 334

Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Ιδρύματα του Εξωτερικού,  Τμήμα Live Streaming

«Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιταλία», Giuseppina Fili, Υπεύθυνη για τις Σπουδές στην Ιταλία, Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών
2017-05-03 00:22:24 505

Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Ιδρύματα του Εξωτερικού,  Τμήμα Live Streaming

«Μεταπτυχιακές σπουδές στη Βρετανία», Κωστής Γεωργίου, Education Services Manager, British Council
2017-05-03 00:31:14 72

Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Ιδρύματα του Εξωτερικού,  Τμήμα Live Streaming

Ερωτήσεις-Συζήτηση
2017-05-03 00:41:14 78

Διαμόρφωση & Υιοθέτηση Πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης,  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ομιλητές:  Αλεξάνδρα Μπούνια  (Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Διασφάλισης Ποιότητας)

Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Διασφάλισης Ποιότητας, Αν. Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Μπούνια
2016-03-03 00:02:50 92

Διαμόρφωση & Υιοθέτηση Πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης,  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ομιλητές:  Δρ. Βικτωρία Τσουκαλά  (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)

«Ανοικτή Πρόσβαση και εξελίξεις σε επίπεδο πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Δρ. Βικτωρία Τσουκαλά, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Κεντρικό Αμφιθέατρο Κτηρίου Γεωγραφίας
2016-03-03 00:38:47 72

Διαμόρφωση & Υιοθέτηση Πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης,  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ομιλητές:  Δρ Μαρίνα Αγγελάκη  (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)

Ανάπτυξη και υποστήριξη των Πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» Δρ. Μαρίνα Αγγελάκη, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2016-03-03 00:33:31 59
[Play] 1. Γενική περιγραφή συστήματος (Αλέξανδρος ΣπάθηςΕΤΕΠ)

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση & κατάρτιση τεχνικού & διδακτικού προσωπικού για τα Open Courcses, Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Γενική περιγραφή του υλικού και του συστήματος καταγραφής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού
Εξάμηνο: - 2015-11-30 00:01:06 102
[Play] 2. Συνδέσεις συστήματος (Αλέξανδρος ΣπάθηςΕΤΕΠ)

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση & κατάρτιση τεχνικού & διδακτικού προσωπικού για τα Open Courcses, Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Περιγραφή συνδέσεων συστήματος και μεταφοράς σήματος
Εξάμηνο: - 2015-11-30 00:04:03 93
[Play] 3. Κάμερες (Αλέξανδρος ΣπάθηςΕΤΕΠ)

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση & κατάρτιση τεχνικού & διδακτικού προσωπικού για τα Open Courcses, Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Περιγραφή των συνδέσεων και του τρόπου λειτουργίας των καμερών του συστήματος
Εξάμηνο: - 2015-11-30 00:01:48 83
[Play] 4. Ηχητικός εξοπλισμός (Αλέξανδρος ΣπάθηςΕΤΕΠ)

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση & κατάρτιση τεχνικού & διδακτικού προσωπικού για τα Open Courcses, Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Περιγραφή των συνδέσεων και τρόπου λειτουργίας της κονσόλας και των ασύρματων μικροφώνων
Εξάμηνο: - 2015-11-30 00:03:29 99
[Play] 5. ATEM video mixer (Αλέξανδρος ΣπάθηςΕΤΕΠ)

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση & κατάρτιση τεχνικού & διδακτικού προσωπικού για τα Open Courcses, Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Περιγραφή του συστήματος ATEM video mixer και ανάλυση λειτουργίας
Εξάμηνο: - 2015-11-30 00:05:37 91
[Play] 6. Wirecast - Γενική περιγραφή (Αλέξανδρος ΣπάθηςΕΤΕΠ)

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση & κατάρτιση τεχνικού & διδακτικού προσωπικού για τα Open Courcses, Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Γενική περιγραφή και ανάλυση συνδέσεων για το σύστημα Wirecast για την επεξεργασία, σύνθεση και καταγραφή οπτικοακουστικού υλικού
Εξάμηνο: - 2015-11-30 00:06:08 85

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση & κατάρτιση τεχνικού & διδακτικού προσωπικού για τα Open Courcses, Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Περιγραφή της λειτουργίας remote desktop και καταγραφής σήματος
Εξάμηνο: - 2015-11-30 00:15:04 79

Συνάντηση ενημέρωσης για νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 - Προτάσεις καινοτομίας,  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συνάντηση ενημέρωσης για νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 - Προτάσεις καινοτομίας, 16 Οκτωβρίου 2015
2015-10-16 02:13:22 96

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ - Από την ιδέα στην επιχείρηση,  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ομιλητές:  Αλεξάνδρα Μπούνια  (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Η Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Μπούνια, Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητα, Ιδρυματικά Υπεύθυνη της Δ.Α.ΣΤΑ.
2015-05-29 00:15:34 71
Top