Βρέθηκαν 39 αποτελέσματα   RSS     Φυσική [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Ασκήσεις 1  / Διάλεξη 10 (Γκιάλας ΙωάννηςΚαθηγητής)

Φυσική ΙΙ, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Υπολογισμός Ηλεκτροστατικής δύναμης που κρατάει δύο ελαφρά εκκρεμή με κοινό σημείο ανάρτησης σε απόσταση. Επανάληψη νόμου Gauss για σημειακό φορτίο. Συζήτηση για την σχέση μεταξύ δυνάμεων, Ηλεκτρικού πεδίου, έργου, δυναμικής ενέργειας και ηλεκτρικού δυναμικού σε ένα τυχαίο ηλεκτρικό πεδίο. Νόμος Gauss για υπολογισμό ηλεκτρικού πεδίου σε σύστημα φορτισμένου μεταλλικού σφαιρικού φλοιού και ομόκεντρης φορτισμένης μεταλλικής σφαίρας. Υπολογισμός ενέργειας σε κύκλωμα αποτελούμενο από πυκνωτές και ωμική αντίσταση.
Εξάμηνο: 2o 2015-11-03 02:06:55 391
[Play] Ασκήσεις 2  / Διάλεξη 11 (Γκιάλας ΙωάννηςΚαθηγητής)

Φυσική ΙΙ, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Υπολογισμός ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργεί συνεχής ευθύγραμμη κατανομή φορτίου. Εφαρμογή κανόνων Kirchhoff για το υπολογισμό ρευμάτων σε κύκλωμα συνεχούς ρεύματος. Κίνηση φορτίου σε μαγνητικό πεδίο (δύναμη Lorentz).
Εξάμηνο: 2o 2015-11-03 01:02:15 145
[Play] Ασκήσεις 3  / Διάλεξη 13 (Γκιάλας ΙωάννηςΚαθηγητής)

Φυσική ΙΙ, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Aσκήσεις εφαρμογών των νόμων Faraday και Ampere. Ηλεκτρομαγνητική δύναμη που ασκείται σε συρόμενη μεταλλική ράβδο σε μαγνητικό πεδίο, μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού, επαγόμενο ρεύμα σε δακτύλιο από τον οποίο διέρχεται ρευματοφόρο πηνίο, δυνάμεις σε κινούμενο ηλεκτρικό φορτίο μέσα σε μαγνητικό πεδίο (δύναμη Lorentz).
Εξάμηνο: 2o 2015-11-03 02:23:01 119
[Play] Ενότητα 10: ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΥΛΙΣΗ – ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ - ΡΟΠΗ  / Μέρος 1 (Παπαγεωργίου ΚωνσταντίνοςΑνα̟ληρωτής Καθηγητής)

Φυσική Ι, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

ΘΕΩΡΙΑ
Εξάμηνο: 1o 2015-11-03 00:42:23 202
[Play] Ενότητα 10: ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΥΛΙΣΗ – ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ - ΡΟΠΗ  / Μέρος 2 (Παπαγεωργίου ΚωνσταντίνοςΑνα̟ληρωτής Καθηγητής)

Φυσική Ι, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Εξάμηνο: 1o 2015-11-03 01:01:35 240
[Play] Ενότητα 11: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΓΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ  / Μέρος 1 (Παπαγεωργίου ΚωνσταντίνοςΑνα̟ληρωτής Καθηγητής)

Φυσική Ι, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Εξάμηνο: 1o 2015-11-03 01:53:57 225

Φυσική Ι, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Εξάμηνο: 1o 2015-11-03 00:50:36 231

Φυσική Ι, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Εξάμηνο: 1o 2015-11-03 00:48:08 172
[Play] Ενότητα 1: Κίνηση σε μια Διάσταση – Ελεύθερη Πτώση  / Μέρος 1 (Παπαγεωργίου ΚωνσταντίνοςΑνα̟ληρωτής Καθηγητής)

Φυσική Ι, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

ΘΕΩΡΙΑ
Εξάμηνο: 1o 2015-11-03 00:38:55 978
[Play] Ενότητα 1: Κίνηση σε μια Διάσταση – Ελεύθερη Πτώση  / Μέρος 2 (Παπαγεωργίου ΚωνσταντίνοςΑνα̟ληρωτής Καθηγητής)

Φυσική Ι, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

ΘΕΩΡΙΑ- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εξάμηνο: 1o 2015-11-03 00:42:47 577
[Play] Ενότητα 1: Κίνηση σε μια Διάσταση – Ελεύθερη Πτώση  / Μέρος 3 (Παπαγεωργίου ΚωνσταντίνοςΑνα̟ληρωτής Καθηγητής)

Φυσική Ι, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Εξάμηνο: 1o 2015-11-03 00:29:07 500
[Play] Ενότητα 1: Κίνηση σε μια Διάσταση – Ελεύθερη Πτώση  / Μέρος 4 (Παπαγεωργίου ΚωνσταντίνοςΑνα̟ληρωτής Καθηγητής)

Φυσική Ι, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Εξάμηνο: 1o 2015-11-03 00:48:50 625

Φυσική Ι, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εξάμηνο: 1o 2015-11-03 01:04:51 523

Φυσική Ι, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Εξάμηνο: 1o 2015-11-03 00:39:38 382
[Play] Ενότητα 3  / Διάλεξη 3 (Γκιάλας ΙωάννηςΚαθηγητής)

Φυσική ΙΙ, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Εφαρμογές Νόμος Gauss, Ηλεκτρικά πεδία
Εξάμηνο: 2o 2015-11-03 02:16:59 267
[Play] Ενότητα 3: ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ – ΝΟΜΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΡΙΒΗΣ  / Μέρος 1 (Παπαγεωργίου ΚωνσταντίνοςΑνα̟ληρωτής Καθηγητής)

Φυσική Ι, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

ΘΕΩΡΙΑ
Εξάμηνο: 1o 2015-11-03 00:47:05 357
[Play] Ενότητα 3: ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ – ΝΟΜΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΡΙΒΗΣ  / Μέρος 2 (Παπαγεωργίου ΚωνσταντίνοςΑνα̟ληρωτής Καθηγητής)

Φυσική Ι, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εξάμηνο: 1o 2015-11-03 00:53:11 298
[Play] Ενότητα 3: ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ – ΝΟΜΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΡΙΒΗΣ  / Μέρος 3 (Παπαγεωργίου ΚωνσταντίνοςΑνα̟ληρωτής Καθηγητής)

Φυσική Ι, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Εξάμηνο: 1o 2015-11-03 00:50:39 329

Φυσική Ι, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

ΘΕΩΡΙΑ
Εξάμηνο: 1o 2015-11-03 00:58:09 226

Φυσική Ι, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

ΘΕΩΡΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εξάμηνο: 1o 2015-11-03 00:33:21 193
Top