Βρέθηκαν 1 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Εκπαιδευτικό σεμινάριο «Το περιβάλλον χρήσης και αναζήτησης της πλατφόρμας Ebook Central και η συλλογή ηλεκτρονικών βιβλίων Academic Complete»,  Τμήμα Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης

Ομιλητές:  Daniela Cason  (Εξωτερικός Συνεργάτης)

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με την εταιρεία Interoptics, πραγματοποίησε στη Μυτιλήνη, εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας μίας ώρας με θέμα «Το περιβάλλον χρήσης και αναζήτησης της πλατφόρμας Ebook Central και η συλλογή ηλεκτρονικών βιβλίων Academic Complete». Το σεμινάριο διεξήχθει στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης του κτιρίου Γεωγραφίας στη Μυτιλήνη, ενώ το παρακολούθησαν παράλληλα ενδιαφερόμενοι μέσω των αιθουσών τηλεδιάσκεψης των άλλων νησιών.
2018-02-13 00:48:13 281
Top