Βρέθηκαν 5 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Εκπαίδευση Διοικητικού Προσωπικού [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Υπερβαίνοντας τον Γλωσσικό Σεξισμό των Διοικητικών Εγγράφων, Τμήμα Εκπαίδευση Διοικητικού Προσωπικού

Γ. Τα διοικητικά έγγραφα και ο Οδηγός μη σεξιστικής χρήσης της γλώσσας σε αυτά Δ. Πρακτικές εφαρμογές και υποδείγματα σύνταξης εγγράφων και κειμένων της διοίκησης
Εξάμηνο: - 2017-06-22 02:32:52 78

Υπερβαίνοντας τον Γλωσσικό Σεξισμό των Διοικητικών Εγγράφων, Τμήμα Εκπαίδευση Διοικητικού Προσωπικού

Α. Πώς «κατασκευάζεται» το Φύλο - Φύλο και Διοίκηση Β. Η γλωσσική κατασκευή του φύλου στην Ελληνική γλώσσα
Εξάμηνο: - 2017-06-21 03:08:42 84

Βασικές Αρχές Διοίκησης, Τμήμα Εκπαίδευση Διοικητικού Προσωπικού

Βασικές Αρχές Στρατηγικής Διαχείρισης των Ενδοεπιχειρησιακών Διαφορών - Συγκρούσεων
Εξάμηνο: - 2017-03-31 02:17:16 123

Βασικές Αρχές Διοίκησης, Τμήμα Εκπαίδευση Διοικητικού Προσωπικού

Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού στα Πλαίσια της Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας των Οργανισμών
Εξάμηνο: - 2017-03-17 02:19:50 124

Βασικές Αρχές Διοίκησης, Τμήμα Εκπαίδευση Διοικητικού Προσωπικού

Βασικές Αρχές Επικοινωνίας, Αλληλεπίδρασης και Συνεργασίας των Εργαζομένων στα Πλαίσια της Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας των Οργανισμών
Εξάμηνο: - 2017-03-03 02:25:03 206
Top