Βρέθηκαν 5 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Εκπαίδευση Διοικητικού Προσωπικού [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Υπερβαίνοντας τον γλωσσικό σεξισμό των διοικητικών εγγράφων - Β  / Διάλεξη 2 2017 02:32:52
[Play] Υπερβαίνοντας τον γλωσσικό σεξισμό των διοικητικών εγγράφων - Α  / Διάλεξη 1 2017 03:08:42
[Play] Βασικές Αρχές Στρατηγικής Διαχείρισης των Ενδοεπιχειρησιακών Διαφορών - Συγκρούσεων  / Διάλεξη 3 2017 02:17:16
[Play] Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού στα Πλαίσια της Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας των Οργανισμών  / Διάλεξη 2 2017 02:19:50
[Play] Βασικές Αρχές Επικοινωνίας, Αλληλεπίδρασης και Συνεργασίας των Εργαζομένων στα Πλαίσια της Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας των Οργανισμών  / Διάλεξη 1 2017 02:25:03
Top