Βρέθηκαν 153 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών Ιστορική αναδρομή στις περιόδους που εμφανίστηκαν τα διάφορα στοιχεία του γραφικού περιβάλλοντος Ιστορική αναδρομή των κυριότερων υλοποιήσεων γραφικού περιβάλλοντος εργασίας σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα λειτουργικά συστήματα
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:07:02 38

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επεξήγηση του πλαισίου αλληλεπίδρασης H ιστορική αναδρομή στις περιόδους που εμφανίστηκαν οι κυριότερες τεχνολογίες έχει γίνει μέσα από τις προηγούμενες ενότητες Παρουσίαση των υφιστάμενων τεχνολογιών και εκτιμήσεις για τις μελλοντικές εξελίξεις και τάσεις ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΠΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΤΥΠΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:30:24 38
[Play] 2. Υλικό Υπολογιστών (C)  / Μέρος 3 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Υλικό υπολογιστών 2500πΧ-1949 1950-1979 1980-1989 1990-1999 2000-σήμερα
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:20:19 45
[Play] 2. Υλικό Υπολογιστών (D)  / Μέρος 4 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Υλικό υπολογιστών 2500πΧ-1949 1950-1979 1980-1989 1990-1999 2000-σήμερα
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:07:30 48

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών Ιστορική αναδρομή στις περιόδους που εμφανίστηκαν τα διάφορα στοιχεία του γραφικού περιβάλλοντος Ιστορική αναδρομή των κυριότερων υλοποιήσεων γραφικού περιβάλλοντος εργασίας σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα λειτουργικά συστήματα
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:15:14 48

Οικονομική της Επιχείρησης, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επεξεργασία
Εξάμηνο: 2o 2015-11-04 00:30:02 48
[Play] 6. Διαδίκτυο (C)  / Μέρος 3 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Βασικές Έννοιες Δικτύωση όλων των υπολογιστών Χρήση κοινών πόρων Παγκόσμια πρόσβαση σε πληροφορίες Βήματα εξέλιξης Κυριότερες τεχνολογίες διαδικτύου Δημοφιλείς τεχνολογίες και browsers
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:07:48 50

Οικονομική της Επιχείρησης, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επεξεργασία
Εξάμηνο: 2o 2015-11-04 00:38:59 50
[Play] 2. Υλικό Υπολογιστών (E)  / Μέρος 5 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Υλικό υπολογιστών 2500πΧ-1949 1950-1979 1980-1989 1990-1999 2000-σήμερα
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:06:31 51
[Play] 6. Διαδίκτυο (B)  / Μέρος 2 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Βασικές Έννοιες Δικτύωση όλων των υπολογιστών Χρήση κοινών πόρων Παγκόσμια πρόσβαση σε πληροφορίες Βήματα εξέλιξης Κυριότερες τεχνολογίες διαδικτύου Δημοφιλείς τεχνολογίες και browsers
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:20:38 51

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα Λειτουργικά συστήματα και πρώτοι υπολογιστές Η ανάγκη για λειτουργικό σύστημα Τα πρώτα λειτουργικά συστήματα σε mainframe υπολογιστές Οι οικιακοί υπολογιστές της δεκαετίας του ‘80 Οι προσωπικοί υπολογιστές της δεκαετίας του ‘90 Λειτουργικά συστήματα σήμερα: υπολογιστές Λειτουργικά συστήματα σήμερα: φορητές συσκευές
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:44:11 52
[Play] 6. Διαδίκτυο (A)  / Μέρος 1 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Βασικές Έννοιες Δικτύωση όλων των υπολογιστών Χρήση κοινών πόρων Παγκόσμια πρόσβαση σε πληροφορίες Βήματα εξέλιξης Κυριότερες τεχνολογίες διαδικτύου Δημοφιλείς τεχνολογίες και browsers
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:10:12 52

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών Ιστορική αναδρομή στις περιόδους που εμφανίστηκαν τα διάφορα στοιχεία του γραφικού περιβάλλοντος Ιστορική αναδρομή των κυριότερων υλοποιήσεων γραφικού περιβάλλοντος εργασίας σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα λειτουργικά συστήματα
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:07:16 53
[Play] 09. Εγκαταστάσεις  / Διάλεξη 9 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Διοίκηση Υπηρεσιών [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Περιγραφή της επίδρασης του “servicescape” στη συμπεριφορά πελατών και υπαλλήλων Παρουσίαση των κρίσιμων παραμέτρων σχεδιασμού εγκαταστάσεων
Εξάμηνο: 3o 2015-11-02 00:37:31 53

Διοίκηση Υπηρεσιών [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

I.ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ II.ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ III.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εξάμηνο: 3o 2015-11-02 00:33:19 53

Οικονομική της Επιχείρησης, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επεξεργασία
Εξάμηνο: 2o 2015-11-04 00:13:03 53
[Play] 2. Υλικό Υπολογιστών (Α)  / Μέρος 1 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Υλικό υπολογιστών 2500πΧ-1949 1950-1979 1980-1989 1990-1999 2000-σήμερα
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:14:47 54
[Play] 5. Δίκτυα (B)  / Μέρος 2 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η έννοια των δικτύων Δίκτυα προηγούμενων εποχών Τα πρώτα δίκτυα υπολογιστών Η έννοια της διαδικτύωσης Μετάδοση μέσω πακέτων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Διάδοση εμπορικής χρήσης δικτύων
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:11:13 54

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επεξήγηση του πλαισίου αλληλεπίδρασης H ιστορική αναδρομή στις περιόδους που εμφανίστηκαν οι κυριότερες τεχνολογίες έχει γίνει μέσα από τις προηγούμενες ενότητες Παρουσίαση των υφιστάμενων τεχνολογιών και εκτιμήσεις για τις μελλοντικές εξελίξεις και τάσεις ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΠΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΤΥΠΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:12:23 54
[Play] 12. Ουρές Αναμονής  / Διάλεξη 12 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Διοίκηση Υπηρεσιών [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κατανόηση των αιτιών σχηματισμού ουρών Περιγραφή των «Νόμων» που τις διέπουν Κατανόηση ψυχολογικών και άλλων επιδράσεων Παρουσίαση τυπικών προσεγγίσεων στη διαχείριση ουρών
Εξάμηνο: 3o 2015-11-02 01:12:06 54
Top