Βρέθηκαν 153 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] 1. Πλαίσιο Μαθήματος (A)  / Διάλεξη 1 2015 00:18:38
[Play] 2. Εισαγωγή (A)  / Μέρος 1 2015 00:10:14
[Play] 2. Εισαγωγή (B)  / Μέρος 2 2015 00:40:32
[Play] 2. Εισαγωγή (C)  / Μέρος 3 2015 00:17:41
[Play] 3. Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα (A)  / Μέρος 1 2015 00:30:36
[Play] 4. Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα  / Διάλεξη 1 2015 01:02:55
[Play] 5. Υποδομή: Υλικό και Λογισμικό (A)  / Μέρος 1 2015 00:06:09
[Play] 5. Υποδομή: Υλικό και Λογισμικό (B)  / Μέρος 2 2015 00:29:04
[Play] 5. Υποδομή: Υλικό και Λογισμικό (C)  / Μέρος 3 2015 00:11:39
[Play] 6. Διαχείριση Δεδομένων και Πληροφοριών (B)  / Μέρος 2 2015 00:10:19
[Play] 6. Διαχείριση Δεδομένων και Πληροφοριών (D)  / Μέρος 4 2015 00:32:08
[Play] 7. Δίκτυα Επικοινωνιών (A)  / Διάλεξη 1 2015 00:48:39
[Play] 9. Επιχειρησιακές Εφαρμογές (B)  / Μέρος 2 2015 00:30:45
[Play] 3. Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα (B)  / Μέρος 2 2015 00:57:57
[Play] 6. Διαχείριση Δεδομένων και Πληροφοριών (A)  / Μέρος 1 2015 00:46:17
[Play] 6. Διαχείριση Δεδομένων και Πληροφοριών (C)  / Μέρος 3 2015 00:51:10
[Play] 9. Επιχειρησιακές Εφαρμογές (A)  / Μέρος 1 2015 00:37:50
[Play] 8. Ασφάλεια  / Διάλεξη 1 2015 01:10:25
[Play] Ενότητα 1: Εισαγωγή Διοίκηση και Οργάνωση στην Αγροτική, Βιομηχανική και Πληροφοριακή περίοδο  / Διάλεξη 1 2015 00:40:25
[Play] Ενότητα 2: Η Αγροτική Περίοδος - Παραγωγή, Διοίκηση και Ανταλλαγή  / Διάλεξη 2 2015 00:49:58
Top