Βρέθηκαν 153 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Οικονομική της Επιχείρησης, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επεξεργασία
Εξάμηνο: 2o 2015-11-04 00:21:59 109

Οικονομική της Επιχείρησης, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επεξεργασία
Εξάμηνο: 2o 2015-11-04 00:33:36 100
[Play] Ενότητα 8: Καμπύλες κόστους  / Διάλεξη 8 (Γκότσιας ΑπόστολοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Μικροοικονομική Α, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εισαγωγή Συναρτήσεις μακροχρονίου κόστους Μετατοπίσεις Συναρτήσεις μακροχρόνιου μέσου και οριακού κόστους Οικονομίες κλίμακας Συναρτήσεις βραχυχρόνιου κόστους Η σχέση ανάμεσα στις συναρτήσεις μακροχρόνιου και βραχυχρόνιου κόστους
Εξάμηνο: 2o 2015-11-03 01:34:26 90
[Play] Ενότητα 7: Κόστος και ελαχιστοποίηση κόστους  / Διάλεξη 7 (Γκότσιας ΑπόστολοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Μικροοικονομική Α, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εισαγωγή: Γιατί αυξήθηκε η τάση για αυτοεξυπηρέτηση; Τι είναι το κόστος; Ελαχιστοποίηση μακροχρόνιου κόστους Το πρόβλημα της ελαχιστοποίησης υπό περιορισμούς Συγκριτική στατική ανάλυση Ζήτηση εισροών Βραχυχρόνια ελαχιστοποίηση κόστους
Εξάμηνο: 2o 2015-11-03 01:42:17 83
[Play] Ενότητα 7: Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς  / Διάλεξη 7 (Γκότσιας ΑπόστολοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Οικονομική της Επιχείρησης, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επεξεργασία
Εξάμηνο: 2o 2015-11-04 01:05:32 160

Οικονομική της Επιχείρησης, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επεξεργασία
Εξάμηνο: 2o 2015-11-04 01:01:33 141
[Play] Ενότητα 6: Εισροές και συναρτήσεις παραγωγής  / Διάλεξη 6 (Γκότσιας ΑπόστολοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Μικροοικονομική Α, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εισαγωγικό παράδειγμα Η συνάρτηση παραγωγής Οριακό και μέσο προϊόν Καμπύλες ισο-παραγωγής Ο οριακός λόγος τεχνικής υποκατάστασης Τεχνολογική πρόοδος Αποδόσεις κλίμακας Μερικές ειδικές μορφές συναρτήσεων
Εξάμηνο: 2o 2015-11-03 02:26:47 125

Οικονομική της Επιχείρησης, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επεξεργασία
Εξάμηνο: 2o 2015-11-04 00:56:26 158
[Play] Ενότητα 5: H θεωρία της ζήτησης  / Διάλεξη 5 (Γκότσιας ΑπόστολοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Μικροοικονομική Α, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ατομικές καμπύλες ζήτησης Αποτελέσματα εισοδήματος, υποκατάστασης και η κλίση της καμπύλης ζήτησης Εφαρμογή: Η επιλογή μεταξύ εργασίας και σχόλης Εφαρμογή: Πλεόνασμα καταναλωτή Κατασκευή της συνολικής καμπύλης ζήτησης
Εξάμηνο: 2o 2015-11-03 02:56:07 149
[Play] Ενότητα 4: Επιλογή του καταναλωτή  / Διάλεξη 4 (Γκότσιας ΑπόστολοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Μικροοικονομική Α, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εισαγωγικό παράδειγμα Ο εισοδηματικός περιορισμός Η επιλογή του καταναλωτή Δυαδικότητα Μερικές εφαρμογές Αποκαλυφθείσα προτίμηση
Εξάμηνο: 2o 2015-11-03 02:20:47 122

Οικονομική της Επιχείρησης, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επεξεργασία
Εξάμηνο: 2o 2015-11-04 00:51:58 152

Μικροοικονομική Α, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εισαγωγή: Γιατί μας αρέσει αυτό που μας αρέσει; Οι προτιμήσεις του καταναλωτή και η χρησιμότητα Καμπύλες αδιαφορίας Ο οριακός λόγος υποκατάστασης Η συνάρτηση χρησιμότητας Oριακή χρησιμότητα και φθίνουσα οριακή χρησιμότητα Μερικές ειδικές συναρτησιακές μορφές Οριακή χρησιμότητα και ο οριακός λόγος υποκατάστασης
Εξάμηνο: 2o 2015-11-03 02:25:49 177

Οικονομική της Επιχείρησης, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επεξεργασία
Εξάμηνο: 2o 2015-11-04 01:08:14 150

Οικονομική της Επιχείρησης, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επεξεργασία
Εξάμηνο: 2o 2015-11-04 01:07:47 75

Οικονομική της Επιχείρησης, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επεξεργασία
Εξάμηνο: 2o 2015-11-04 00:16:44 54

Οικονομική της Επιχείρησης, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επεξεργασία
Εξάμηνο: 2o 2015-11-04 00:16:28 66

Οικονομική της Επιχείρησης, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επεξεργασία
Εξάμηνο: 2o 2015-11-04 00:30:02 48

Οικονομική της Επιχείρησης, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επεξεργασία
Εξάμηνο: 2o 2015-11-04 00:33:04 57

Οικονομική της Επιχείρησης, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επεξεργασία
Εξάμηνο: 2o 2015-11-04 00:32:34 53
[Play] Ενότητα 30: Η Πληροφοριακή Οικονομία Εισαγωγή  / Διάλεξη 30 (Γκότσιας ΑπόστολοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Οικονομική της Επιχείρησης, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επεξεργασία
Εξάμηνο: 2o 2015-11-04 00:15:00 58
Top