Βρέθηκαν 153 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] 7. Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας (C)  / Μέρος 3 2015 00:07:02
[Play] 8. Διεπαφή Ανθρώπου - Υπολογιστή (B)  / Μέρος 2 2015 00:30:24
[Play] 2. Υλικό Υπολογιστών (C)  / Μέρος 3 2015 00:20:19
[Play] 2. Υλικό Υπολογιστών (D)  / Μέρος 4 2015 00:07:30
[Play] 7. Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας (A)  / Μέρος 1 2015 00:15:14
[Play] Ενότητα 33: Αντιπαράθεση Συμφερόντων στη Σύγχρονη Επιχείρηση  / Διάλεξη 33 2015 00:30:02
[Play] 6. Διαδίκτυο (C)  / Μέρος 3 2015 00:07:48
[Play] 2. Υλικό Υπολογιστών (E)  / Μέρος 5 2015 00:06:31
[Play] Ενότητα 28: Συντονιστικοί Μηχανισμοί σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις  / Διάλεξη 28 2015 00:38:59
[Play] 6. Διαδίκτυο (B)  / Μέρος 2 2015 00:20:38
[Play] 4. Λειτουργικά Συστήματα (A)  / Διάλεξη 1 2015 00:44:11
[Play] 6. Διαδίκτυο (A)  / Μέρος 1 2015 00:10:12
[Play] 13. Ειδικά Θέματα και Επανάληψη  / Διάλεξη 13 2015 00:33:19
[Play] 7. Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας (B)  / Μέρος 2 2015 00:07:16
[Play] 09. Εγκαταστάσεις  / Διάλεξη 9 2015 00:37:31
[Play] 12. Ουρές Αναμονής  / Διάλεξη 12 2015 01:12:06
[Play] Ενότητα 27: Παρουσίαση Επιχειρησιακής Περίπτωσης 7: Η μέθοδος JIT  / Διάλεξη 27 2015 00:13:03
[Play] Ενότητα 29: Διμερές Μονοπώλιο και Συντονισμός Μέσω Τιμών ή Εντολών  / Διάλεξη 29 2015 00:40:59
[Play] 2. Υλικό Υπολογιστών (Α)  / Μέρος 1 2015 00:14:47
[Play] 5. Δίκτυα (B)  / Μέρος 2 2015 00:11:13
Top