Βρέθηκαν 153 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Οικονομική της Επιχείρησης, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επεξεργασία
Εξάμηνο: 2o 2015-11-04 00:40:59 54

Οικονομική της Επιχείρησης, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επεξεργασία
Εξάμηνο: 2o 2015-11-04 00:32:34 54

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Στόχοι και εκπαιδευτική διαδικασία, αξιολόγηση, βιβλιογραφία και άλλες εισαγωγικές πληροφορίες. Περίγραμμα και ενότητες. Αντικείμενα που θα εξεταστούν. Εισαγωγή. Οι πρώτες υπολογιστικές μηχανές Οι πρώτοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές Νεώτερες γενιές ηλεκτρονικών υπολογιστών Σύγχρονοι μικροϋπολογιστές Οι υπολογιστές σήμερα Οι υπολογιστές αύριο Εξελικτική πορεία
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:31:53 55

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Στόχοι και εκπαιδευτική διαδικασία, αξιολόγηση, βιβλιογραφία και άλλες εισαγωγικές πληροφορίες. Περίγραμμα και ενότητες. Αντικείμενα που θα εξεταστούν. Εισαγωγή. Οι πρώτες υπολογιστικές μηχανές Οι πρώτοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές Νεώτερες γενιές ηλεκτρονικών υπολογιστών Σύγχρονοι μικροϋπολογιστές Οι υπολογιστές σήμερα Οι υπολογιστές αύριο Εξελικτική πορεία
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:14:26 55
[Play] 2. Υλικό Υπολογιστών (B)  / Μέρος 2 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Υλικό υπολογιστών 2500πΧ-1949 1950-1979 1980-1989 1990-1999 2000-σήμερα
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:48:09 55

Οικονομική της Επιχείρησης, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επεξεργασία
Εξάμηνο: 2o 2015-11-04 00:16:44 55
[Play] Ενότητα 25: Συντονισμός ΙΙ  / Διάλεξη 25 (Γκότσιας ΑπόστολοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Οικονομική της Επιχείρησης, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επεξεργασία
Εξάμηνο: 2o 2015-11-04 00:19:20 57
[Play] Ενότητα 30: Η Πληροφοριακή Οικονομία Εισαγωγή  / Διάλεξη 30 (Γκότσιας ΑπόστολοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Οικονομική της Επιχείρησης, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επεξεργασία
Εξάμηνο: 2o 2015-11-04 00:15:00 58

Οικονομική της Επιχείρησης, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επεξεργασία
Εξάμηνο: 2o 2015-11-04 00:33:04 58

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Στόχοι και εκπαιδευτική διαδικασία, αξιολόγηση, βιβλιογραφία και άλλες εισαγωγικές πληροφορίες. Περίγραμμα και ενότητες. Αντικείμενα που θα εξεταστούν. Εισαγωγή. Οι πρώτες υπολογιστικές μηχανές Οι πρώτοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές Νεώτερες γενιές ηλεκτρονικών υπολογιστών Σύγχρονοι μικροϋπολογιστές Οι υπολογιστές σήμερα Οι υπολογιστές αύριο Εξελικτική πορεία
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:02:50 59

Διοίκηση Υπηρεσιών [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Περιγραφή βασικών στρατηγικών διαχείρισης προσφοράς και ζήτησης: Yield Management Επεξήγηση προσεγγίσεων προγραμματισμού προσωπικού και άλλων πόρων Κατανόηση λογικής εργαλείων όπως οι υπεράριθμες κρατήσεις Προβληματισμός για όρια και πρακτικές Yield Management
Εξάμηνο: 3o 2015-11-02 02:05:27 60

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κατανόηση των αναγκών που οδήγησαν στην εξέλιξη του λογισμικού Κατανόηση της παράλληλης πορείας μεταξύ εξέλιξης υλικού και λογισμικού Βασικές έννοιες και πλαίσιο εξέλιξης Ιστορική αναδρομή Γλώσσες Προγραμματισμού Λειτουργικά Συστήματα
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:23:09 61
[Play] 14. Δομές Δεδομένων ΙΙ (D)  / Μέρος 4 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Εισαγωγή στην Πληροφορική, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η έννοια της αφαίρεσης στα δεδομένα Αφηρημένοι τύποι δεδομένων Η έννοια της γραμμικής λίστας Κατηγορίες γραμμικών λιστών Λειτουργίες σε γραμμικές λίστες Η έννοια της στοίβας Παραδείγματα με στοίβες Λειτουργίες σε στοίβες Η έννοια της ουράς Παραδείγματα με ουρές Η έννοια του δέντρου Παραδείγματα με δέντρα Ορολογία δέντρων Η έννοια του δυαδικού δέντρου Παραδείγματα με δυαδικά δέντρα Λειτουργίες σε δυαδικά δέντρα Εφαρμογές σε δυαδικά δέντρα Η έννοια του γράφου Κύρια είδη γράφων Ορολογία γράφων Λειτουργίες σε γράφους Αναπαράσταση γράφου
Εξάμηνο: 1o 2015-11-03 00:20:56 61

Οικονομική της Επιχείρησης, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επεξεργασία
Εξάμηνο: 2o 2015-11-04 00:12:19 61
[Play] 5. Δίκτυα (A)  / Μέρος 1 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η έννοια των δικτύων Δίκτυα προηγούμενων εποχών Τα πρώτα δίκτυα υπολογιστών Η έννοια της διαδικτύωσης Μετάδοση μέσω πακέτων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Διάδοση εμπορικής χρήσης δικτύων
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:02:31 62
[Play] 5. Δίκτυα (C)  / Μέρος 3 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Τεχνολογία και Καινοτομία [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η έννοια των δικτύων Δίκτυα προηγούμενων εποχών Τα πρώτα δίκτυα υπολογιστών Η έννοια της διαδικτύωσης Μετάδοση μέσω πακέτων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Διάδοση εμπορικής χρήσης δικτύων
Εξάμηνο: 5o 2015-11-02 00:17:53 62
[Play] 07. Ποιότητα Υπηρεσιών  / Διάλεξη 7 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Διοίκηση Υπηρεσιών [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Περιγραφή των 5 διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών Διάγνωση προβλημάτων ποιότητας με βάση τη διαφορά αντίληψης Παρουσίαση βασικών προσεγγίσεων διασφάλισης ποιότητας Κατανόηση της διαδικασίας και των μεθόδων ικανοποίησης του πελάτη Κατανόηση των επιπτώσεων από τη δυσαρέσκεια του πελάτη ως αποτέλεσμα αποτυχίας στην παροχή μιας υπηρεσίας
Εξάμηνο: 3o 2015-11-02 01:50:11 63

Οικονομική της Επιχείρησης, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επεξεργασία
Εξάμηνο: 2o 2015-11-04 00:25:16 63

Διοίκηση Υπηρεσιών [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

—Περιγραφή της διαδικασίας σχεδιασμού και ανάπτυξης νέας υπηρεσίας ——Προετοιμασία σχεδίου ανάπτυξης υπηρεσίας (blueprint) ——Περιγραφή επιχειρησιακών λειτουργιών με βάση διαφοροποίηση και πολυπλοκότητα ——Χρήση της κατηγοριοποίησης επιχειρησιακών λειτουργιών για προσδιορισμό υπηρεσίας —Σύγκριση των βασικών προσεγγίσεων στη σχεδίαση υπηρεσιών —Κατηγοριοποίηση αυτοματισμών στις υπηρεσίες ——Κατανόηση των προκλήσεων για τους μάνατζερ που συνδέονται με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών
Εξάμηνο: 3o 2015-11-02 02:04:18 64
[Play] Ενότητα 24: Συντονισμός Ι  / Διάλεξη 24 (Γκότσιας ΑπόστολοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Οικονομική της Επιχείρησης, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επεξεργασία
Εξάμηνο: 2o 2015-11-04 00:29:14 64
Top