Βρέθηκαν 153 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] 1. Πλαίσιο Μαθήματος - Εισαγωγή (A)  / Μέρος 1 2015 00:23:59
[Play] Ενότητα 1: Αναλύοντας οικονομικά προβλήματα  / Διάλεξη 1 2015 01:35:10
[Play] 2. Η Έννοια της Αναπαράστασης Δεδομένων (A)  / Μέρος 1 2015 00:28:01
[Play] Ενότητα 2: Ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης  / Διάλεξη 2 2015 03:13:15
[Play] Ενότητα 1: Εισαγωγή Διοίκηση και Οργάνωση στην Αγροτική, Βιομηχανική και Πληροφοριακή περίοδο  / Διάλεξη 1 2015 00:40:25
[Play] 1. Πλαίσιο Μαθήματος - Εισαγωγή (B)  / Μέρος 2 2015 00:46:47
[Play] 1. Πλαίσιο Μαθήματος (A)  / Διάλεξη 1 2015 00:18:38
[Play] 2. Εισαγωγή (A)  / Μέρος 1 2015 00:10:14
[Play] 7. Πράξεις bit (A)  / Μέρος 1 2015 00:12:09
[Play] 3. Αναπαράσταση Κειμένων και Ήχου (A)  / Μέρος 1 2015 00:51:40
[Play] 2. Η Έννοια της Αναπαράστασης Δεδομένων (B)  / Μέρος 2 2015 00:26:43
[Play] 5. Σχήματα bit (A)  / Μέρος 1 2015 00:06:23
[Play] Ενότητα 3: Οι προτιμήσεις του καταναλωτή και η έννοια της χρησιμότητας  / Διάλεξη 3 2015 02:25:49
[Play] 7. Πράξεις bit (C)  / Μέρος 3 2015 00:40:21
[Play] 6. Διαχείριση Δεδομένων και Πληροφοριών (A)  / Μέρος 1 2015 00:46:17
[Play] 5. Σχήματα bit (B)  / Μέρος 2 2015 00:16:23
[Play] Ενότητα 7: Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς  / Διάλεξη 7 2015 01:05:32
[Play] Ενότητα 5: Ανταγωνιστική αγορά – Χρησιμότητα, Ζήτηση και Προσφορά  / Διάλεξη 5 2015 00:56:26
[Play] Ενότητα 4: Ανταγωνιστική αγορά - Οι Απλουστευτικές Υποθέσεις και ο Οικονομικός Άνθρωπος  / Διάλεξη 4 2015 00:51:58
[Play] Ενότητα 3: Η σημασία της πληροφορίας και η οργάνωση/διοίκηση της ανταγωνιστικής επιχείρησης  / Διάλεξη 3 2015 01:08:14
Top