Βρέθηκαν 153 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Ενότητα 6: Εισροές και συναρτήσεις παραγωγής  / Διάλεξη 6 (Γκότσιας ΑπόστολοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Μικροοικονομική Α, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εισαγωγικό παράδειγμα Η συνάρτηση παραγωγής Οριακό και μέσο προϊόν Καμπύλες ισο-παραγωγής Ο οριακός λόγος τεχνικής υποκατάστασης Τεχνολογική πρόοδος Αποδόσεις κλίμακας Μερικές ειδικές μορφές συναρτήσεων
Εξάμηνο: 2o 2015-11-03 02:26:47 130
[Play] 7. Πράξεις bit (D)  / Μέρος 4 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Εισαγωγή στην Πληροφορική, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αριθμητικές πράξεις Λογικές πράξεις Οι πράξεις ως μάσκες Παραδείγματα - εξάσκηση
Εξάμηνο: 1o 2015-11-02 00:26:02 129
[Play] 8. Υλικό Υπολογιστών Ι (A)  / Μέρος 1 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Εισαγωγή στην Πληροφορική, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σύνδεση με προηγούμενες ενότητες Κεντρική μονάδα επεξεργασίας Αριθμητική λογική μονάδα Κύρια και δευτερεύουσα μνήμη Μνήμη και διευθυνσιοδότηση Τύποι κύριας μνήμης Αποθηκευτικά μέσα (δευτερεύουσα μνήμη) Παραδείγματα και εξάσκηση
Εξάμηνο: 1o 2015-11-02 00:00:52 129

Εισαγωγή στην Πληροφορική, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πώς γίνεται η αναπαράσταση κειμένων Κατανόηση και εξάσκηση μέσα από παραδείγματα Τι είναι ο ήχος και πώς γίνεται η αναπαράστασή του Κατανόηση και εξάσκηση μέσα από παραδείγματα
Εξάμηνο: 1o 2015-11-02 00:09:04 128
[Play] 6. Αναπαράσταση Αριθμών (Α)  / Μέρος 1 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Εισαγωγή στην Πληροφορική, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Συστήματα αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης Μετατροπή από το δυαδικό στο δεκαδικό σύστημα Παραδείγματα και εξάσκηση Μετατροπή από το δεκαδικό στο δυαδικό σύστημα Παραδείγματα και εξάσκηση Αναπαράσταση ακεραίων
Εξάμηνο: 1o 2015-11-02 00:11:51 128
[Play] 8. Υλικό Υπολογιστών Ι (D)  / Μέρος 4 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Εισαγωγή στην Πληροφορική, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σύνδεση με προηγούμενες ενότητες Κεντρική μονάδα επεξεργασίας Αριθμητική λογική μονάδα Κύρια και δευτερεύουσα μνήμη Μνήμη και διευθυνσιοδότηση Τύποι κύριας μνήμης Αποθηκευτικά μέσα (δευτερεύουσα μνήμη) Παραδείγματα και εξάσκηση
Εξάμηνο: 1o 2015-11-02 00:11:24 127
[Play] 6. Αναπαράσταση Αριθμών (C)  / Μέρος 3 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Εισαγωγή στην Πληροφορική, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Συστήματα αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης Μετατροπή από το δυαδικό στο δεκαδικό σύστημα Παραδείγματα και εξάσκηση Μετατροπή από το δεκαδικό στο δυαδικό σύστημα Παραδείγματα και εξάσκηση Αναπαράσταση ακεραίων
Εξάμηνο: 1o 2015-11-02 00:15:03 126
[Play] 2. Εισαγωγή (C)  / Μέρος 3 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πώς αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων εξαιτίας της χρήσης ΠΣΔ Πόσο σημαντικά είναι τα ΠΣΔ για τη σωστή διοίκηση μιας επιχείρησης Βασικές έννοιες: τι είναι ΠΣΔ, ποια η δομή και ποιες οι συνιστώσες του Πώς μπορούμε να επιλύσουμε με οργανωμένο τρόπο επιχειρηματικά προβλήματα με τη χρήση ΠΣΔ Ποιες δεξιότητες σχετικές με Πληροφορική και ΠΣΔ πρέπει να κατέχει ένα σύγχρονο στέλεχος
Εξάμηνο: 5o 2015-11-05 00:17:41 126
[Play] 7. Δίκτυα Επικοινωνιών (A)  / Διάλεξη 1 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εταιρικές επικοινωνίες και δίκτυα Διαμεταγωγή δεδομένων Φυσικά μέσα μετάδοσης δεδομένων Μέσα μετάδοσης δεδομένων Ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων Τοπικά δίκτυα Ασύρματα δίκτυα Δίκτυα και συνδέσεις Επικοινωνία σύγχρονης επιχείρησης
Εξάμηνο: 5o 2015-11-05 00:48:39 126
[Play] 4. Αναπαράσταση Εικόνων (C)  / Μέρος 3 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Εισαγωγή στην Πληροφορική, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Βασικά είδη εικόνων Κύριοι τρόποι αναπαράστασης Ψηφιακή αναπαράσταση Α Ψηφιακή αναπαράσταση Β Παραδείγματα και εξάσκηση Αναπαράσταση βίντεο
Εξάμηνο: 1o 2015-11-02 00:04:55 124
[Play] 6. Αναπαράσταση Αριθμών (D)  / Μέρος 4 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Εισαγωγή στην Πληροφορική, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Συστήματα αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης Μετατροπή από το δυαδικό στο δεκαδικό σύστημα Παραδείγματα και εξάσκηση Μετατροπή από το δεκαδικό στο δυαδικό σύστημα Παραδείγματα και εξάσκηση Αναπαράσταση ακεραίων
Εξάμηνο: 1o 2015-11-02 00:15:20 124
[Play] Ενότητα 4: Επιλογή του καταναλωτή  / Διάλεξη 4 (Γκότσιας ΑπόστολοςΕπίκουρος Καθηγητής)

Μικροοικονομική Α, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εισαγωγικό παράδειγμα Ο εισοδηματικός περιορισμός Η επιλογή του καταναλωτή Δυαδικότητα Μερικές εφαρμογές Αποκαλυφθείσα προτίμηση
Εξάμηνο: 2o 2015-11-03 02:20:47 124
[Play] 10. Υλικό και Λογισμικό (A)  / Μέρος 1 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Εισαγωγή στην Πληροφορική, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Λογισμικό και αξιοποίηση υλικού Κατηγορίες λογισμικού Λειτουργικά Συστήματα Διαχείριση Μνήμης Διαχείριση Διεργασιών Διαχείριση Συσκευών Εισόδου - Εξόδου Διαχείριση Αρχείων Διασύνδεση χρήστη Εφαρμογές
Εξάμηνο: 1o 2015-11-02 00:28:36 123
[Play] 4. Αναπαράσταση Εικόνων (G)  / Μέρος 6 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Εισαγωγή στην Πληροφορική, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Βασικά είδη εικόνων Κύριοι τρόποι αναπαράστασης Ψηφιακή αναπαράσταση Α Ψηφιακή αναπαράσταση Β Παραδείγματα και εξάσκηση Αναπαράσταση βίντεο
Εξάμηνο: 1o 2015-11-02 00:15:49 122
[Play] 8. Υλικό Υπολογιστών Ι (C)  / Μέρος 3 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Εισαγωγή στην Πληροφορική, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σύνδεση με προηγούμενες ενότητες Κεντρική μονάδα επεξεργασίας Αριθμητική λογική μονάδα Κύρια και δευτερεύουσα μνήμη Μνήμη και διευθυνσιοδότηση Τύποι κύριας μνήμης Αποθηκευτικά μέσα (δευτερεύουσα μνήμη) Παραδείγματα και εξάσκηση
Εξάμηνο: 1o 2015-11-02 00:22:36 121
[Play] 11. Αλγόριθμοι (B)  / Μέρος 2 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Εισαγωγή στην Πληροφορική, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΑΤΥΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟY ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ (τυπικός) ΥΠΟΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ - ΕΞΑΣΚΗΣΗ
Εξάμηνο: 1o 2015-11-03 00:11:50 120

Διοίκηση Υπηρεσιών [open], Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Στόχοι του Μαθήματος Αντικείμενο & ΜΒΑ Αξιολόγηση Ειδικές Ρυθμίσεις Ενότητες & Διαλέξεις του Μαθήματος Βιβλιογραφία Καταγραφή Γνώσεων & Δεξιοτήτων Ενημέρωση Επικοινωνία
Εξάμηνο: 3o 2015-11-02 01:20:51 117
[Play] 10. Υλικό και Λογισμικό (F)  / Μέρος 6 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Εισαγωγή στην Πληροφορική, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Λογισμικό και αξιοποίηση υλικού Κατηγορίες λογισμικού Λειτουργικά Συστήματα Διαχείριση Μνήμης Διαχείριση Διεργασιών Διαχείριση Συσκευών Εισόδου - Εξόδου Διαχείριση Αρχείων Διασύνδεση χρήστη Εφαρμογές
Εξάμηνο: 1o 2015-11-03 00:36:35 117
[Play] 4. Αναπαράσταση Εικόνων (B)  / Μέρος 2 (Κουφοδόντης ΙασωνΕ.ΔΙ.Π.)

Εισαγωγή στην Πληροφορική, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Βασικά είδη εικόνων Κύριοι τρόποι αναπαράστασης Ψηφιακή αναπαράσταση Α Ψηφιακή αναπαράσταση Β Παραδείγματα και εξάσκηση Αναπαράσταση βίντεο
Εξάμηνο: 1o 2015-11-02 00:13:31 115

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Τμήμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ανάλυση της λογικής της ψηφιακής οργάνωσης των δεδομένων Περιγραφή των βασικών μοντέλων οργάνωσης δεδομένων Παρουσίαση των κυριότερων στοιχείων των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων Περιγραφή των διαφορών μεταξύ των εναλλακτικών συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων Αποσαφήνιση βασικών εννοιών οργάνωσης και διαχείρισης δεδομένων Επεξήγηση των βασικών μεθόδων διαχείρισης δεδομένων σε μία βάση – πρακτική προσέγγιση με χρήση γλώσσας ερωτημάτων Περιγραφή των σύγχρονων τάσεων και εξελίξεων Παρουσίαση τυπικών μοντέλων βάσεων δεδομένων για χρήση στο διαδίκτυο
Εξάμηνο: 5o 2015-11-05 00:10:19 115
Top