Βρέθηκαν 173 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] "Άλλος για τη Βάρκα μας!" (Α)  / Διάλεξη 9 (Χουρμουζιάδη ΑναστασίαΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μουσείο - Επικοινωνία - Εκπαίδευση [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Η σκοπιμότητα ύπαρξης και η επιβίωση ενός μουσείου σχετίζεται με την προσέλκυση νέων «θαµώνων». Μπορεί ένα μουσείο να λειτουργήσει με τους κανόνες της «αγοράς» βάζοντας στο κέντρο το «δίκιο του πελάτη»; Πρέπει να «δώσουµε στο κοινό αυτό που θέλει»; Πώς και με ποιους δείκτες αξιολογούμε τελικά την απήχηση ενός μουσείου στο κοινό;
Εξάμηνο: 5o 2015-01-15 00:24:40 113
[Play] "Άλλος για τη Βάρκα μας!" (Β)  / Διάλεξη 9 (Χουρμουζιάδη ΑναστασίαΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μουσείο - Επικοινωνία - Εκπαίδευση [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Η σκοπιμότητα ύπαρξης και η επιβίωση ενός μουσείου σχετίζεται με την προσέλκυση νέων «θαµώνων». Μπορεί ένα μουσείο να λειτουργήσει με τους κανόνες της «αγοράς» βάζοντας στο κέντρο το «δίκιο του πελάτη»; Πρέπει να «δώσουµε στο κοινό αυτό που θέλει»; Πώς και με ποιους δείκτες αξιολογούμε τελικά την απήχηση ενός μουσείου στο κοινό;
Εξάμηνο: 5o 2015-01-15 00:23:02 92
[Play] "Άλλος για τη Βάρκα μας!" (Γ)  / Διάλεξη 9 (Χουρμουζιάδη ΑναστασίαΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μουσείο - Επικοινωνία - Εκπαίδευση [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Η σκοπιμότητα ύπαρξης και η επιβίωση ενός μουσείου σχετίζεται με την προσέλκυση νέων «θαµώνων». Μπορεί ένα μουσείο να λειτουργήσει με τους κανόνες της «αγοράς» βάζοντας στο κέντρο το «δίκιο του πελάτη»; Πρέπει να «δώσουµε στο κοινό αυτό που θέλει»; Πώς και με ποιους δείκτες αξιολογούμε τελικά την απήχηση ενός μουσείου στο κοινό;
Εξάμηνο: 5o 2015-01-15 00:22:46 102
[Play] "Άλλος για τη Βάρκα μας!" (Δ)  / Διάλεξη 9 (Χουρμουζιάδη ΑναστασίαΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μουσείο - Επικοινωνία - Εκπαίδευση [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Η σκοπιμότητα ύπαρξης και η επιβίωση ενός μουσείου σχετίζεται με την προσέλκυση νέων «θαµώνων». Μπορεί ένα μουσείο να λειτουργήσει με τους κανόνες της «αγοράς» βάζοντας στο κέντρο το «δίκιο του πελάτη»; Πρέπει να «δώσουµε στο κοινό αυτό που θέλει»; Πώς και με ποιους δείκτες αξιολογούμε τελικά την απήχηση ενός μουσείου στο κοινό;
Εξάμηνο: 5o 2015-01-15 00:23:47 73
[Play] "Λόλα, να ένα μήλο!" (Α)  / Διάλεξη 4 (Χουρμουζιάδη ΑναστασίαΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μουσείο - Επικοινωνία - Εκπαίδευση [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Το μουσείο από τα πρώτα του βήματα θεωρήθηκε και θεωρείται ακόμη ένας χώρος που προσφέρει γνώση. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο μιας κοινωνίας και μιας ιστορικής συγκυρίας, λειτουργεί παράλληλα με άλλους επίσημους ή ανεπίσημους, τυπικούς ή άτυπους εκπαιδευτικούς μηχανισμούς. Σε τι μοιάζει και σε τι διαφέρει το μουσείο από το σχολείο; Ποια είναι η σχέση μεταξύ τους και πώς εξελίχθηκε; Ποιες είναι οι γενικές αρχές που διέπουν τις διαδικασίες της μάθησης; Ποιοι είναι οι μηχανισμοί συγκρότησης της γνώσης σε ένα μουσειακό περιβάλλον και πώς θα μπορούσαν να είναι στο μέλλον;
Εξάμηνο: 5o 2014-10-30 00:26:23 77
[Play] "Λόλα, να ένα μήλο!" (Β)  / Διάλεξη 4 (Χουρμουζιάδη ΑναστασίαΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μουσείο - Επικοινωνία - Εκπαίδευση [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Το μουσείο από τα πρώτα του βήματα θεωρήθηκε και θεωρείται ακόμη ένας χώρος που προσφέρει γνώση. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο μιας κοινωνίας και μιας ιστορικής συγκυρίας, λειτουργεί παράλληλα με άλλους επίσημους ή ανεπίσημους, τυπικούς ή άτυπους εκπαιδευτικούς μηχανισμούς. Σε τι μοιάζει και σε τι διαφέρει το μουσείο από το σχολείο; Ποια είναι η σχέση μεταξύ τους και πώς εξελίχθηκε; Ποιες είναι οι γενικές αρχές που διέπουν τις διαδικασίες της μάθησης; Ποιοι είναι οι μηχανισμοί συγκρότησης της γνώσης σε ένα μουσειακό περιβάλλον και πώς θα μπορούσαν να είναι στο μέλλον;
Εξάμηνο: 5o 2014-10-30 00:35:57 78
[Play] "Λόλα, να ένα μήλο!" (Γ)  / Διάλεξη 4 (Χουρμουζιάδη ΑναστασίαΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μουσείο - Επικοινωνία - Εκπαίδευση [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Το μουσείο από τα πρώτα του βήματα θεωρήθηκε και θεωρείται ακόμη ένας χώρος που προσφέρει γνώση. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο μιας κοινωνίας και μιας ιστορικής συγκυρίας, λειτουργεί παράλληλα με άλλους επίσημους ή ανεπίσημους, τυπικούς ή άτυπους εκπαιδευτικούς μηχανισμούς. Σε τι μοιάζει και σε τι διαφέρει το μουσείο από το σχολείο; Ποια είναι η σχέση μεταξύ τους και πώς εξελίχθηκε; Ποιες είναι οι γενικές αρχές που διέπουν τις διαδικασίες της μάθησης; Ποιοι είναι οι μηχανισμοί συγκρότησης της γνώσης σε ένα μουσειακό περιβάλλον και πώς θα μπορούσαν να είναι στο μέλλον;
Εξάμηνο: 5o 2014-10-30 00:29:40 69
[Play] "Λόλα, να ένα μήλο!" (Δ)  / Διάλεξη 4 (Χουρμουζιάδη ΑναστασίαΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μουσείο - Επικοινωνία - Εκπαίδευση [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Το μουσείο από τα πρώτα του βήματα θεωρήθηκε και θεωρείται ακόμη ένας χώρος που προσφέρει γνώση. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο μιας κοινωνίας και μιας ιστορικής συγκυρίας, λειτουργεί παράλληλα με άλλους επίσημους ή ανεπίσημους, τυπικούς ή άτυπους εκπαιδευτικούς μηχανισμούς. Σε τι μοιάζει και σε τι διαφέρει το μουσείο από το σχολείο; Ποια είναι η σχέση μεταξύ τους και πώς εξελίχθηκε; Ποιες είναι οι γενικές αρχές που διέπουν τις διαδικασίες της μάθησης; Ποιοι είναι οι μηχανισμοί συγκρότησης της γνώσης σε ένα μουσειακό περιβάλλον και πώς θα μπορούσαν να είναι στο μέλλον;
Εξάμηνο: 5o 2014-10-30 00:31:25 80
[Play] "Ο πιο καλός ο μαθητής" (Α)  / Διάλεξη 5 (Χουρμουζιάδη ΑναστασίαΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μουσείο - Επικοινωνία - Εκπαίδευση [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Ολοένα και συχνότερα τα μουσεία προσπαθούν να προσφέρουν στο κοινό τους οργανωμένα προγράμματα επίσκεψης, έτσι ώστε να βοηθήσουν τους επισκέπτες, ανάλογα με την ταυτότητά τους, να προσεγγίσουν πληρέστερα το αντικείμενο της έκθεσης ή να εμβαθύνουν με τη συμμετοχή τους σε εμπλουτισμένες δράσεις σε συγκεκριμένα θέματα που θίγονται στην έκθεση. Με ποιον τρόπο τα γενικά θεωρητικά μοντέλα εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων; Πώς αντιμετωπίζονται οι διαφορετικές ομάδες στις οποίες ένα παρόμοιο πρόγραμμα απευθύνεται;
Εξάμηνο: 5o 2014-11-06 00:20:51 86
[Play] "Ο πιο καλός ο μαθητής" (Β)  / Διάλεξη 5 (Χουρμουζιάδη ΑναστασίαΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μουσείο - Επικοινωνία - Εκπαίδευση [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Ολοένα και συχνότερα τα μουσεία προσπαθούν να προσφέρουν στο κοινό τους οργανωμένα προγράμματα επίσκεψης, έτσι ώστε να βοηθήσουν τους επισκέπτες, ανάλογα με την ταυτότητά τους, να προσεγγίσουν πληρέστερα το αντικείμενο της έκθεσης ή να εμβαθύνουν με τη συμμετοχή τους σε εμπλουτισμένες δράσεις σε συγκεκριμένα θέματα που θίγονται στην έκθεση. Με ποιον τρόπο τα γενικά θεωρητικά μοντέλα εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων; Πώς αντιμετωπίζονται οι διαφορετικές ομάδες στις οποίες ένα παρόμοιο πρόγραμμα απευθύνεται;
Εξάμηνο: 5o 2014-11-06 00:19:51 67
[Play] "Ο πιο καλός ο μαθητής" (Γ)  / Διάλεξη 5 (Χουρμουζιάδη ΑναστασίαΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μουσείο - Επικοινωνία - Εκπαίδευση [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Ολοένα και συχνότερα τα μουσεία προσπαθούν να προσφέρουν στο κοινό τους οργανωμένα προγράμματα επίσκεψης, έτσι ώστε να βοηθήσουν τους επισκέπτες, ανάλογα με την ταυτότητά τους, να προσεγγίσουν πληρέστερα το αντικείμενο της έκθεσης ή να εμβαθύνουν με τη συμμετοχή τους σε εμπλουτισμένες δράσεις σε συγκεκριμένα θέματα που θίγονται στην έκθεση. Με ποιον τρόπο τα γενικά θεωρητικά μοντέλα εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων; Πώς αντιμετωπίζονται οι διαφορετικές ομάδες στις οποίες ένα παρόμοιο πρόγραμμα απευθύνεται;
Εξάμηνο: 5o 2014-11-06 00:16:45 75
[Play] "Ο πιο καλός ο μαθητής" (Δ)  / Διάλεξη 5 (Χουρμουζιάδη ΑναστασίαΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μουσείο - Επικοινωνία - Εκπαίδευση [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Ολοένα και συχνότερα τα μουσεία προσπαθούν να προσφέρουν στο κοινό τους οργανωμένα προγράμματα επίσκεψης, έτσι ώστε να βοηθήσουν τους επισκέπτες, ανάλογα με την ταυτότητά τους, να προσεγγίσουν πληρέστερα το αντικείμενο της έκθεσης ή να εμβαθύνουν με τη συμμετοχή τους σε εμπλουτισμένες δράσεις σε συγκεκριμένα θέματα που θίγονται στην έκθεση. Με ποιον τρόπο τα γενικά θεωρητικά μοντέλα εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων; Πώς αντιμετωπίζονται οι διαφορετικές ομάδες στις οποίες ένα παρόμοιο πρόγραμμα απευθύνεται;
Εξάμηνο: 5o 2014-11-06 00:23:52 57
[Play] "Ο πιο καλός ο μαθητής" (Ε)  / Διάλεξη 5 (Χουρμουζιάδη ΑναστασίαΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μουσείο - Επικοινωνία - Εκπαίδευση [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Ολοένα και συχνότερα τα μουσεία προσπαθούν να προσφέρουν στο κοινό τους οργανωμένα προγράμματα επίσκεψης, έτσι ώστε να βοηθήσουν τους επισκέπτες, ανάλογα με την ταυτότητά τους, να προσεγγίσουν πληρέστερα το αντικείμενο της έκθεσης ή να εμβαθύνουν με τη συμμετοχή τους σε εμπλουτισμένες δράσεις σε συγκεκριμένα θέματα που θίγονται στην έκθεση. Με ποιον τρόπο τα γενικά θεωρητικά μοντέλα εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων; Πώς αντιμετωπίζονται οι διαφορετικές ομάδες στις οποίες ένα παρόμοιο πρόγραμμα απευθύνεται;
Εξάμηνο: 5o 2014-11-06 00:21:19 49
[Play] 1. Γενική περιγραφή συστήματος (Αλέξανδρος ΣπάθηςΕΤΕΠ)

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση & κατάρτιση τεχνικού & διδακτικού προσωπικού για τα Open Courcses, Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Γενική περιγραφή του υλικού και του συστήματος καταγραφής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού
Εξάμηνο: - 2015-11-30 00:01:06 98
[Play] 2. Συνδέσεις συστήματος (Αλέξανδρος ΣπάθηςΕΤΕΠ)

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση & κατάρτιση τεχνικού & διδακτικού προσωπικού για τα Open Courcses, Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Περιγραφή συνδέσεων συστήματος και μεταφοράς σήματος
Εξάμηνο: - 2015-11-30 00:04:03 91
[Play] 3. Κάμερες (Αλέξανδρος ΣπάθηςΕΤΕΠ)

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση & κατάρτιση τεχνικού & διδακτικού προσωπικού για τα Open Courcses, Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Περιγραφή των συνδέσεων και του τρόπου λειτουργίας των καμερών του συστήματος
Εξάμηνο: - 2015-11-30 00:01:48 79
[Play] 4. Ηχητικός εξοπλισμός (Αλέξανδρος ΣπάθηςΕΤΕΠ)

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση & κατάρτιση τεχνικού & διδακτικού προσωπικού για τα Open Courcses, Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Περιγραφή των συνδέσεων και τρόπου λειτουργίας της κονσόλας και των ασύρματων μικροφώνων
Εξάμηνο: - 2015-11-30 00:03:29 96
[Play] 5. ATEM video mixer (Αλέξανδρος ΣπάθηςΕΤΕΠ)

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση & κατάρτιση τεχνικού & διδακτικού προσωπικού για τα Open Courcses, Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Περιγραφή του συστήματος ATEM video mixer και ανάλυση λειτουργίας
Εξάμηνο: - 2015-11-30 00:05:37 89

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση & κατάρτιση τεχνικού & διδακτικού προσωπικού για τα Open Courcses, Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Περιγραφή της λειτουργίας remote desktop και καταγραφής σήματος
Εξάμηνο: - 2015-11-30 00:15:04 76
[Play] 6. Wirecast - Γενική περιγραφή (Αλέξανδρος ΣπάθηςΕΤΕΠ)

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση & κατάρτιση τεχνικού & διδακτικού προσωπικού για τα Open Courcses, Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Γενική περιγραφή και ανάλυση συνδέσεων για το σύστημα Wirecast για την επεξεργασία, σύνθεση και καταγραφή οπτικοακουστικού υλικού
Εξάμηνο: - 2015-11-30 00:06:08 83
Top