Βρέθηκαν 173 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Διάλεξη 1 - Εισαγωγή στις Κινητές Τεχνολογίες Α  / Μέρος 1 2015 00:21:50
[Play] Διάλεξη 1 - Τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε στον «Πολιτισμό» (Α)  / Μέρος 1 2015 00:27:30
[Play] Στάδια συγγραφής εργασιών (Α)  / Διάλεξη 1 2015 00:25:10
[Play] Διάλεξη 1 - Τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε στον «Πολιτισμό» (Β)  / Μέρος 2 2015 00:28:40
[Play] Διάλεξη 1 - Εισαγωγή / Βασικές Έννοιες (A)  / Μέρος 1 2014 00:31:37
[Play] Δομή εργασίας  / Διάλεξη 2 2015 00:28:52
[Play] Εισαγωγή (Α)  / Διάλεξη 1 2015 00:27:34
[Play] Στάδια συγγραφής εργασιών (Β)  / Διάλεξη 1 2015 00:25:31
[Play] Βιβλιογραφία, βιβλιογραφικές αναφορές και παραπομπές (Α)  / Διάλεξη 4 2015 00:30:37
[Play] Αριθμητικά Συστήματα (Α)  / Διάλεξη 2 2015 00:19:18
[Play] Διάλεξη 9 - Συστήματα και συστημική θεωρία (Α)  / Μέρος 1 2015 00:13:14
[Play] Διάλεξη 2 - Οι μηχανισμοί της πολιτιστικής προβολής (Α)  / Μέρος 1 2015 00:16:47
[Play] Διάλεξη 4 - Πολιτιστική αναπαράσταση (Α)  / Μέρος 1 2015 00:27:01
[Play] Βιβλιογραφία, βιβλιογραφικές αναφορές και παραπομπές (Β)  / Διάλεξη 4 2015 00:24:45
[Play] Διάλεξη 9 - Συστήματα και συστημική θεωρία (Β)  / Μέρος 2 2015 00:15:48
[Play] Ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Α)  / Διάλεξη 3 2015 00:28:01
[Play] Διάλεξη 10 - Δράσεις και επικοινωνιακά συστήματα (Α)  / Μέρος 1 2015 00:10:17
[Play] Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων  / Διάλεξη 3 2015 00:20:33
[Play] Μπακάλη Γεωργία 2016 00:00:06
[Play] Διάλεξη 3 - Πολιτιστικά θεάματα (Α)  / Μέρος 1 2015 00:30:35
Top