Βρέθηκαν 173 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Διάλεξη 2 - Οι μηχανισμοί της πολιτιστικής προβολής (Β)  / Μέρος 2 (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣΑναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής ΠΜΣ)

Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα Ι [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Η προβολή εξαρτάται τόσο από οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες, όσο και από τη δημιουργία μιας άρτιας εκφραστικής μορφής. Οι εκφραστικές μορφές κάθε προβολής διατηρούν μια αυτονομία ως προς τα μέσα και τα σενάρια που χρησιμοποιούν: ένα Site, μια έκθεση, ένα φυλλάδιο ή βιβλίο ή μια ταινία, χαρακτηρίζονται από ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό χρήσης μέσων και τεχνικών προβολής (σχεδιασμός - Design), που προσαρμόζονται στις εκάστοτε καινοτομίες, τόσο όσον αφορά το περιεχόμενο, όσο και τη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-10-22 00:18:10 126
[Play] Διάλεξη 9 - Συστήματα και συστημική θεωρία (Γ)  / Μέρος 3 (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣΑναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής ΠΜΣ)

Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα Ι [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Είναι σημαντική η έννοια της διάκρισης μεταξύ συστήματος και περιβάλλοντος, καθώς και η καθοριστική σημασία του ορίου. O Spencer - Brown διατυπώνοντας την φράση “Draw a Distinction” (Spencer - Brown, 1969, σ. 3), περιγράφει τη διαδικασία σχηματισμού ενός αρχικού ορίου, ως μια θεμελιώδη νοητική ικανότητα η οποία επιτρέπει σε κάποιο «Ον» να αντιληφθεί τον περιβάλλοντα χώρο ως κάτι ξεχωριστό από τον εαυτό του. Τη στιγμή που πραγματοποιείται αυτή η πρώτη διάκριση σχηματίζεται μια «μορφή» η οποία ενέχει δύο όψεις: μια εσωτερική και μια εξωτερική. Το «Ον» κατ’ ουσία αναπτύσσει στην πορεία του βίου του την ικανότητα συγκρότησης του «εγώ» ως κάτι διαφορετικό από οτιδήποτε «άλλο» το περιβάλλει. Δύναται δηλαδή να διακρίνει μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού κόσμου.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-10-22 00:10:27 125
[Play] Διάλεξη 10 - SQL II (B)  / Μέρος 2 (Καβακλή ΕυαγγελίαΜόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια)

Βάσεις Δεδομένων [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Εισαγωγή στη γλώσσα SQL, η οποία αποτελεί την κοινή γλώσσα ορισμού και χειρισμού δεδομένων όλων των σχεσιακών ΣΔΒΔ.
Εξάμηνο: 5o 2014-12-04 00:20:25 125
[Play] Διάλεξη 4 - Πολιτιστική αναπαράσταση (Β)  / Μέρος 2 (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣΑναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής ΠΜΣ)

Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα Ι [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Με τον όρο πολιτιστική αναπαράσταση, αποδίδουμε σε γενικές γραμμές κάθε πρακτική που εστιάζεται στην αναπαραγωγή πολιτιστικών δεδομένων με σκοπό τη συνακόλουθη προβολή τους προς διάφορες κατηγορίες δεκτών ή χρηστών, που συγκροτούν το κοινό στο οποίο στοχεύει κάθε δράση προβολής.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-10-22 00:31:13 124
[Play] Τζαρντάνοβα Έλενα (CT_user MSc_supportΥποστήριξη μεταπτυχιακού)

MSc 2015 - Animation I, Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Εργασία Έλενας Τζαρντάνοβα
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2016-02-11 00:00:11 121
[Play] Διάλεξη 6 - Πολιτιστική αναπαράσταση και επιτέλεση μιας αφήγησης (Β)  / Μέρος 2 (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣΑναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής ΠΜΣ)

Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα Ι [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

H προβληματική που έχει αναπτυχθεί για την έννοια της αφήγησης, διατηρεί τη σύνδεση με τις «κλασσικές» εκδοχές που εστιάζονται στον προφορικό λόγο ή στο κείμενο, αλλά «υποχρεώνεται» να εξετάσει (και) τα προβλήματα και τη δυναμική που «εισάγει» η χρήση των νέων τεχνολογιών, σε συνάρτηση με νέα μέσα αφήγησης και «εικονικά» ή πραγματικά «σκηνικά».
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-10-22 00:10:51 120

Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα Ι [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, τα σενάρια προβολής πολιτιστικών δεδομένων σε συνάρτηση με συγκεκριμένες επιφάνειες διάδρασης, καθορίζονται από ποικίλες παραμέτρους.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-10-22 00:31:30 119
[Play] Διάλεξη 8 - Σενάρια παρουσίασης/αναπαράστασης (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣΑναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής ΠΜΣ)

Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα Ι [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Κάθε αφήγηση/προβολή/επιτέλεση/αναπαράσταση απαιτεί ένα σενάριο και ένα σκηνικό που διαμορφώνονται σύμφωνα με την επιφάνεια/πεδίο διάδρασης στο πλαίσιο της/του οποίας/ου υλοποιείται η κάθε δράση επικοινωνίας.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-10-22 00:43:09 117
[Play] "Άλλος για τη Βάρκα μας!" (Α)  / Διάλεξη 9 (Χουρμουζιάδη ΑναστασίαΕπίκουρη Καθηγήτρια)

Μουσείο - Επικοινωνία - Εκπαίδευση [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Η σκοπιμότητα ύπαρξης και η επιβίωση ενός μουσείου σχετίζεται με την προσέλκυση νέων «θαµώνων». Μπορεί ένα μουσείο να λειτουργήσει με τους κανόνες της «αγοράς» βάζοντας στο κέντρο το «δίκιο του πελάτη»; Πρέπει να «δώσουµε στο κοινό αυτό που θέλει»; Πώς και με ποιους δείκτες αξιολογούμε τελικά την απήχηση ενός μουσείου στο κοινό;
Εξάμηνο: 5o 2015-01-15 00:24:40 117

Συγγραφή Εργασιών [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Εξάμηνο: 2o 2015-11-29 00:30:54 117
[Play] Διάλεξη 2 - Οι μηχανισμοί της πολιτιστικής προβολής (Γ)  / Μέρος 3 (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣΑναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής ΠΜΣ)

Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα Ι [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Η προβολή εξαρτάται τόσο από οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες, όσο και από τη δημιουργία μιας άρτιας εκφραστικής μορφής. Οι εκφραστικές μορφές κάθε προβολής διατηρούν μια αυτονομία ως προς τα μέσα και τα σενάρια που χρησιμοποιούν: ένα Site, μια έκθεση, ένα φυλλάδιο ή βιβλίο ή μια ταινία, χαρακτηρίζονται από ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό χρήσης μέσων και τεχνικών προβολής (σχεδιασμός - Design), που προσαρμόζονται στις εκάστοτε καινοτομίες, τόσο όσον αφορά το περιεχόμενο, όσο και τη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-10-22 00:13:45 116
[Play] Εικόνα (Α)  / Διάλεξη 7 (Καρυδάκης ΓιώργοςΛέκτορας)

Τεχνολογίες Πολυμέσων [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

•Φως, χρώμα, ανθρώπινη όραση και αντίληψη •Φύση, ψηφιοποίηση και αναπαράσταση ψηφιακών εικόνων •Ψηφιογραφικές, χαρτογραφικές και διανυσματικές εικόνες •Μοντέλα αναπαράστασης και βάθος χρώματος •Μορφές εικόνων και συμπίεση
Εξάμηνο: 2o 2015-10-27 00:24:33 115
[Play] Μωραΐτου Ευθυμία (CT_user MSc_supportΥποστήριξη μεταπτυχιακού)

MSc 2015 - Animation I, Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Εργασία Μωραΐτου Ευθυμίας
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2016-02-11 00:00:40 115
[Play] Διάλεξη 5 - Πολιτιστική αναπαράσταση και πολιτιστική προβολή (Β)  / Μέρος 2 (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣΑναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής ΠΜΣ)

Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα Ι [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Η πολύπλοκη και πολυδιάστατη σχέση αλληλεπίδρασης πολιτισμικών δρωμένων και τεχνουργημάτων με τις μορφές και εκδοχές που προσλαμβάνει η πολιτιστική τους αναπαράσταση, καθώς και με τα συναφή πολιτιστικά προϊόντα που προκύπτουν, αποκρυσταλλώνεται σε δύο βασικά θεωρητικά ζητήματα, που εστιάζονται: α) στην ερμηνεία των δεδομένων που παρουσιάζονται, τόσο από τη σκοπιά των παραγωγών, όσο και από τη σκοπιά των δεκτών/χρηστών των προϊόντων ή των αποτελεσμάτων μιας πολιτιστικής προβολής β) στο σχεδιασμό (design) των δράσεων ή των προϊόντων μιας πολιτιστικής προβολής, έτσι ώστε να διευκολύνουν την πρόσβαση των δεκτών/χρηστών στο «σώμα» (corpus) των παρεχόμενων πληροφοριών, καθώς και την κατανόηση και την αποδοχή του μηνύματος ή των μηνυμάτων που μεταφέρουν.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-10-22 00:24:23 114
[Play] Διάλεξη 6 - Πολιτιστική αναπαράσταση και επιτέλεση μιας αφήγησης (Α)  / Μέρος 1 (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣΑναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής ΠΜΣ)

Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα Ι [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

H προβληματική που έχει αναπτυχθεί για την έννοια της αφήγησης, διατηρεί τη σύνδεση με τις «κλασσικές» εκδοχές που εστιάζονται στον προφορικό λόγο ή στο κείμενο, αλλά «υποχρεώνεται» να εξετάσει (και) τα προβλήματα και τη δυναμική που «εισάγει» η χρήση των νέων τεχνολογιών, σε συνάρτηση με νέα μέσα αφήγησης και «εικονικά» ή πραγματικά «σκηνικά».
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-10-22 00:30:29 114
[Play] Διάλεξη 10 - Δράσεις και επικοινωνιακά συστήματα (Γ)  / Μέρος 3 (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣΑναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής ΠΜΣ)

Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα Ι [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Σύμφωνα με την άποψη του Luhmann για τον τρόπο προσέγγισης των (κοινωνικών) συστημάτων: κάθε (κοινωνική) επαφή είναι κατανοητή ως σύστημα, περιλαμβάνοντας και την κοινωνία ως το σύνολο όλων των δυνατών επαφών” (1995).
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-10-22 00:12:10 114
[Play] Βίντεο (Α)  / Διάλεξη 8 (Καρυδάκης ΓιώργοςΛέκτορας)

Τεχνολογίες Πολυμέσων [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

•Χαρακτηριστικά βίντεο •Αναλογική και ψηφιακή τηλεόραση •Τύποι και μορφές βίντεο •Συμπίεση βίντεο
Εξάμηνο: 2o 2015-10-27 00:21:30 114
[Play] Διάλεξη 3 - Πολιτιστικά θεάματα (Β)  / Μέρος 2 (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣΑναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής ΠΜΣ)

Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα Ι [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Σ’ αυτό το πλαίσιο, το πολιτιστικό θέαμα μπορεί να προσδιοριστεί ως ένας ειδικός τύπος πολιτιστικής προβολής, που αποδίδει σημαντικό βάρος στον εντυπωσιασμό, με μικρότερη έμφαση στη συστηματική κατηγοριοποίηση και διάκριση των πολιτιστικών δεδομένων που συγκροτούν μια προβολή, έτσι ώστε η τελευταία να στοχεύει στην εστίαση της προσοχής μεγάλων και διαφορετικών κατηγοριών «κοινού».
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-10-22 00:16:14 112
[Play] Διάλεξη 5 - Πολιτιστική αναπαράσταση και πολιτιστική προβολή (Α)  / Μέρος 1 (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣΑναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής ΠΜΣ)

Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα Ι [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Η πολύπλοκη και πολυδιάστατη σχέση αλληλεπίδρασης πολιτισμικών δρωμένων και τεχνουργημάτων με τις μορφές και εκδοχές που προσλαμβάνει η πολιτιστική τους αναπαράσταση, καθώς και με τα συναφή πολιτιστικά προϊόντα που προκύπτουν, αποκρυσταλλώνεται σε δύο βασικά θεωρητικά ζητήματα, που εστιάζονται: α) στην ερμηνεία των δεδομένων που παρουσιάζονται, τόσο από τη σκοπιά των παραγωγών, όσο και από τη σκοπιά των δεκτών/χρηστών των προϊόντων ή των αποτελεσμάτων μιας πολιτιστικής προβολής β) στο σχεδιασμό (design) των δράσεων ή των προϊόντων μιας πολιτιστικής προβολής, έτσι ώστε να διευκολύνουν την πρόσβαση των δεκτών/χρηστών στο «σώμα» (corpus) των παρεχόμενων πληροφοριών, καθώς και την κατανόηση και την αποδοχή του μηνύματος ή των μηνυμάτων που μεταφέρουν.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-10-22 00:32:42 112
[Play] Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες  / Διάλεξη 1 (Καβακλή ΕυαγγελίαΜόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια)

Πληροφοριακά Συστήματα [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες
Εξάμηνο: 8o 2015-11-23 00:16:27 109
Top