Βρέθηκαν 3 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα ΕΛΚΕ - ΜΟΔΥ [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Ενημέρωση για την λειτουργία του νέου Πληροφοριακού Συστήματος (Rescom) ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ 4/3/2020,  Τμήμα ΕΛΚΕ - ΜΟΔΥ

Οδηγίες από την ομάδα ανάπτυξης του ResCom
2020-04-15 00:05:23 181

Ενημέρωση για την λειτουργία του νέου Πληροφοριακού Συστήματος (Rescom) ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ 4/3/2020,  Τμήμα ΕΛΚΕ - ΜΟΔΥ

Οδηγίες από την ομάδα ανάπτυξης του ResCom
2020-04-15 00:06:27 130

Ενημέρωση για την λειτουργία του νέου Πληροφοριακού Συστήματος (Rescom) ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ 4/3/2020,  Τμήμα ΕΛΚΕ - ΜΟΔΥ

Καταγραφή Εκδήλωσης
2020-03-04 03:21:53 125
Top