Βρέθηκαν 4 αποτελέσματα   RSS     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ - Από την ιδέα στην επιχείρηση [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ - Από την ιδέα στην επιχείρηση,  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ομιλητές:  Αλεξάνδρα Μπούνια  (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Η Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Μπούνια, Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητα, Ιδρυματικά Υπεύθυνη της Δ.Α.ΣΤΑ.
2015-05-29 00:15:34 71

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ - Από την ιδέα στην επιχείρηση,  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ομιλητές:  Μαρίνα Μωραϊτη  (Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO))

Δ.Ε. και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό. Πώς να τα κατανοήσουμε, τι να κάνουμε για να αποκτήσουμε προστασία στην Ευρώπη. Μαρίνα Μωραΐτη, Εξετάστρια σε υπολογιστές, Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO)
2015-05-29 01:20:40 50

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ - Από την ιδέα στην επιχείρηση,  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ομιλητές:  Δρ. Αλέξανδρος Παπαδερός  (ροϊστάμενος Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Συμβάσεων, Πολυτεχνείο Μονάχου)

Δρ. Αλέξανδρος Παπαδερός, Προϊστάμενος Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Συμβάσεων, Πολυτεχνείο Μονάχου
2015-05-29 01:08:41 31

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ - Από την ιδέα στην επιχείρηση,  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ομιλητές:  Δρ. Παρασκευή Γκαγκανάτσου  (Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνολογικής Πληροφόρησης και Διάχυσης της Καινοτομίας, Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ))

Δρ. Παρασκευή Γκαγκανάτσου, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνολογικής Πληροφόρησης και Διάχυσης της Καινοτομίας, Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
2015-05-29 00:43:17 40
Top