Βρέθηκαν 3 αποτελέσματα   RSS     Διαμόρφωση & Υιοθέτηση Πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

Διαμόρφωση & Υιοθέτηση Πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης,  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ομιλητές:  Αλεξάνδρα Μπούνια  (Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Διασφάλισης Ποιότητας)

Αναπληρώτρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Διασφάλισης Ποιότητας, Αν. Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Μπούνια
2016-03-03 00:02:50 92

Διαμόρφωση & Υιοθέτηση Πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης,  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ομιλητές:  Δρ. Βικτωρία Τσουκαλά  (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)

«Ανοικτή Πρόσβαση και εξελίξεις σε επίπεδο πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Δρ. Βικτωρία Τσουκαλά, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Κεντρικό Αμφιθέατρο Κτηρίου Γεωγραφίας
2016-03-03 00:38:47 72

Διαμόρφωση & Υιοθέτηση Πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης,  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ομιλητές:  Δρ Μαρίνα Αγγελάκη  (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)

Ανάπτυξη και υποστήριξη των Πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» Δρ. Μαρίνα Αγγελάκη, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2016-03-03 00:33:31 59
Top