Βρέθηκαν 24 αποτελέσματα   RSS     ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] Διάλεξη 10 - Δράσεις και επικοινωνιακά συστήματα (Β)  / Μέρος 2 (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣΑναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής ΠΜΣ)

Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα Ι [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Σύμφωνα με την άποψη του Luhmann για τον τρόπο προσέγγισης των (κοινωνικών) συστημάτων: κάθε (κοινωνική) επαφή είναι κατανοητή ως σύστημα, περιλαμβάνοντας και την κοινωνία ως το σύνολο όλων των δυνατών επαφών” (1995).
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-10-22 00:11:43 98
[Play] Διάλεξη 10 - Δράσεις και επικοινωνιακά συστήματα (Γ)  / Μέρος 3 (ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣΑναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής ΠΜΣ)

Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα Ι [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Σύμφωνα με την άποψη του Luhmann για τον τρόπο προσέγγισης των (κοινωνικών) συστημάτων: κάθε (κοινωνική) επαφή είναι κατανοητή ως σύστημα, περιλαμβάνοντας και την κοινωνία ως το σύνολο όλων των δυνατών επαφών” (1995).
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-10-22 00:12:10 114

Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα Ι [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, τα σενάρια προβολής πολιτιστικών δεδομένων σε συνάρτηση με συγκεκριμένες επιφάνειες διάδρασης, καθορίζονται από ποικίλες παραμέτρους.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-10-22 00:31:30 118

Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα Ι [open], Τμήμα Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, τα σενάρια προβολής πολιτιστικών δεδομένων σε συνάρτηση με συγκεκριμένες επιφάνειες διάδρασης, καθορίζονται από ποικίλες παραμέτρους.
Εξάμηνο: Μεταπτυχιακό 2015-10-22 00:22:36 82
Top