Βρέθηκαν 24 αποτελέσματα   RSS     ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Διάλεξη 1 - Τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε στον «Πολιτισμό» (Α)  / Μέρος 1 2015 00:27:30
[Play] Διάλεξη 1 - Τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε στον «Πολιτισμό» (Β)  / Μέρος 2 2015 00:28:40
[Play] Διάλεξη 10 - Δράσεις και επικοινωνιακά συστήματα (Α)  / Μέρος 1 2015 00:10:17
[Play] Διάλεξη 10 - Δράσεις και επικοινωνιακά συστήματα (Β)  / Μέρος 2 2015 00:11:43
[Play] Διάλεξη 10 - Δράσεις και επικοινωνιακά συστήματα (Γ)  / Μέρος 3 2015 00:12:10
[Play] Διάλεξη 11 - Τα διαδραστικά σενάρια προβολής και οι επιφάνειες διάδρασης ως επικοινωνιακά συστήματα (Α)  / Μέρος 1 2015 00:31:30
[Play] Διάλεξη 11 - Τα διαδραστικά σενάρια προβολής και οι επιφάνειες διάδρασης ως επικοινωνιακά συστήματα (Β)  / Μέρος 2 2015 00:22:36
[Play] Διάλεξη 2 - Οι μηχανισμοί της πολιτιστικής προβολής (Α)  / Μέρος 1 2015 00:16:47
[Play] Διάλεξη 2 - Οι μηχανισμοί της πολιτιστικής προβολής (Β)  / Μέρος 2 2015 00:18:10
[Play] Διάλεξη 2 - Οι μηχανισμοί της πολιτιστικής προβολής (Γ)  / Μέρος 3 2015 00:13:45
[Play] Διάλεξη 3 - Πολιτιστικά θεάματα (Α)  / Μέρος 1 2015 00:30:35
[Play] Διάλεξη 3 - Πολιτιστικά θεάματα (Β)  / Μέρος 2 2015 00:16:14
[Play] Διάλεξη 4 - Πολιτιστική αναπαράσταση (Α)  / Μέρος 1 2015 00:27:01
[Play] Διάλεξη 4 - Πολιτιστική αναπαράσταση (Β)  / Μέρος 2 2015 00:31:13
[Play] Διάλεξη 5 - Πολιτιστική αναπαράσταση και πολιτιστική προβολή (Α)  / Μέρος 1 2015 00:32:42
[Play] Διάλεξη 5 - Πολιτιστική αναπαράσταση και πολιτιστική προβολή (Β)  / Μέρος 2 2015 00:24:23
[Play] Διάλεξη 6 - Πολιτιστική αναπαράσταση και επιτέλεση μιας αφήγησης (Α)  / Μέρος 1 2015 00:30:29
[Play] Διάλεξη 6 - Πολιτιστική αναπαράσταση και επιτέλεση μιας αφήγησης (Β)  / Μέρος 2 2015 00:10:51
[Play] Διάλεξη 7 - Επικοινωνία και πεδία διάδρασης (Α)  / Μέρος 1 2015 00:38:21
[Play] Διάλεξη 7 - Επικοινωνία και πεδία διάδρασης (Β)  / Μέρος 2 2015 00:15:05
Top