Βρέθηκαν 24 αποτελέσματα   RSS     Βοσινάκης Σπυρίδων [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

[Play] 2. Απεικόνιση  / Μέρος 1 (Βοσινάκης ΣπυρίδωνΕπίκουρος καθηγητής)

Εικονική Πραγματικότητα, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Αντικείμενο της ενότητας είναι η διαδικασία οπτικής απεικόνισης του εικονικού κόσμου, τόσο από την τεχνολογική όσο και από τη σχεδιαστική σκοπιά. Γίνεται μια εισαγωγική επισκόπηση στους αλγορίθμους και τεχνικές από το χώρο των γραφικών που αξιοποιούνται για τη μοντελοποίηση και απεικόνιση του περιβάλλοντος. Παρουσιάζονται τα κατάλληλα μοντέλα αναπαράστασης γεωμετρίας για τις διάφορες κατηγορίες περιεχομένου, οι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί, οι υφές και τα υλικά, οι διάφορες τεχνικές φωτισμού και φωτοσκίασης, η τοποθέτηση της κάμερας και η προοπτική προβολή, καθώς και άλλα εξειδικευμένα θέματα μοντελοποίησης και οπτικοποίησης. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο γράφος σκηνής και η χρήση του σε τρισδιάστατους κόσμους, περιγράφονται βασικές τεχνικές και εργαλεία τρισδιάστατης μοντελοποίησης του περιεχομένου, και αναφέρονται θέματα βελτιστοποίησης της γεωμετρίας. Τέλος, γίνεται μια επισκόπηση σχετικού υποστηρικτικού λογισμικού για την κατασκευή τρισδιάστατων σκηνών και την απεικόνισή τους σε πραγματικό χρόνο.
Εξάμηνο: 8o 2015-03-02 00:35:47 46
[Play] 1. Εισαγωγή στους Εικονικούς Κόσμους  / Μέρος 2 (Βοσινάκης ΣπυρίδωνΕπίκουρος καθηγητής)

Εικονική Πραγματικότητα, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει μια εκτεταμένη επισκόπηση του χώρου των Εικονικών Κόσμων. Αρχικά αναφέρονται οι σύγχρονοι ορισμοί των εικονικών κόσμων και των σχετικών περιβαλλόντων και περιγράφονται αναλυτικά οι προσφερόμενες λειτουργίες τους. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι δυνατοί χώροι εφαρμογής τους και οι ιδιαιτερότητές τους σε σχέση με άλλες σχετικές προσεγγίσεις. Στη συνέχεια γίνεται μια παρουσίαση και ιστορική αναδρομή της Εικονικής Πραγματικότητας και των στόχων της. Εξηγούνται βασικές έννοιες, όπως η παρουσία και η εμβύθιση, και περιγράφονται οι βασικές κατηγορίες υλικού. Αντίστοιχα, παρουσιάζεται η εξέλιξη των Εικονικών Κόσμων από πολυχρηστικά περιβάλλοντα βασισμένα στο κείμενο μέχρι τα σημερινά τρισδιάστατα περιβάλλοντα, καταλήγοντας στις σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις και διαθέσιμες πλατφόρμες. Τέλος, αναλύεται η σημερινή κατάσταση ως προς την αποδοχή και χρήση των εικονικών κόσμων, τόσο γενικού τύπου όσο και κόσμων παιχνιδιού, και περιγράφονται οι μελλοντικές προοπτικές.
Εξάμηνο: 8o 2015-02-23 00:28:21 54
[Play] 1. Εισαγωγή στους Εικονικούς Κόσμους  / Μέρος 3 (Βοσινάκης ΣπυρίδωνΕπίκουρος καθηγητής)

Εικονική Πραγματικότητα, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει μια εκτεταμένη επισκόπηση του χώρου των Εικονικών Κόσμων. Αρχικά αναφέρονται οι σύγχρονοι ορισμοί των εικονικών κόσμων και των σχετικών περιβαλλόντων και περιγράφονται αναλυτικά οι προσφερόμενες λειτουργίες τους. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι δυνατοί χώροι εφαρμογής τους και οι ιδιαιτερότητές τους σε σχέση με άλλες σχετικές προσεγγίσεις. Στη συνέχεια γίνεται μια παρουσίαση και ιστορική αναδρομή της Εικονικής Πραγματικότητας και των στόχων της. Εξηγούνται βασικές έννοιες, όπως η παρουσία και η εμβύθιση, και περιγράφονται οι βασικές κατηγορίες υλικού. Αντίστοιχα, παρουσιάζεται η εξέλιξη των Εικονικών Κόσμων από πολυχρηστικά περιβάλλοντα βασισμένα στο κείμενο μέχρι τα σημερινά τρισδιάστατα περιβάλλοντα, καταλήγοντας στις σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις και διαθέσιμες πλατφόρμες. Τέλος, αναλύεται η σημερινή κατάσταση ως προς την αποδοχή και χρήση των εικονικών κόσμων, τόσο γενικού τύπου όσο και κόσμων παιχνιδιού, και περιγράφονται οι μελλοντικές προοπτικές.
Εξάμηνο: 8o 2015-02-23 00:27:39 53
[Play] 1. Εισαγωγή στους Εικονικούς Κόσμους  / Μέρος 4 (Βοσινάκης ΣπυρίδωνΕπίκουρος καθηγητής)

Εικονική Πραγματικότητα, Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Στόχος της ενότητας είναι να παρουσιάσει μια εκτεταμένη επισκόπηση του χώρου των Εικονικών Κόσμων. Αρχικά αναφέρονται οι σύγχρονοι ορισμοί των εικονικών κόσμων και των σχετικών περιβαλλόντων και περιγράφονται αναλυτικά οι προσφερόμενες λειτουργίες τους. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι δυνατοί χώροι εφαρμογής τους και οι ιδιαιτερότητές τους σε σχέση με άλλες σχετικές προσεγγίσεις. Στη συνέχεια γίνεται μια παρουσίαση και ιστορική αναδρομή της Εικονικής Πραγματικότητας και των στόχων της. Εξηγούνται βασικές έννοιες, όπως η παρουσία και η εμβύθιση, και περιγράφονται οι βασικές κατηγορίες υλικού. Αντίστοιχα, παρουσιάζεται η εξέλιξη των Εικονικών Κόσμων από πολυχρηστικά περιβάλλοντα βασισμένα στο κείμενο μέχρι τα σημερινά τρισδιάστατα περιβάλλοντα, καταλήγοντας στις σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις και διαθέσιμες πλατφόρμες. Τέλος, αναλύεται η σημερινή κατάσταση ως προς την αποδοχή και χρήση των εικονικών κόσμων, τόσο γενικού τύπου όσο και κόσμων παιχνιδιού, και περιγράφονται οι μελλοντικές προοπτικές.
Εξάμηνο: 8o 2015-02-23 00:25:50 50
Top